2018/2.

Tárgyalás időpontja: 
2018. január 8., hétfő 08.30
Ügy tárgya: 
Emberölés bűntette
Ügyszám: 
B.772/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
102. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlott és a tanúk kihallgatása, a szakértők meghallgatása, majd ítélethozatal várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

A vádlott 2010. évben kötött házasságot a sértettel. A vádlott és a sértett egy n.-i házba költöztek a sértett korábbi házasságából származó kiskorú gyermekével, majd 2011. évtől kezdődően a vádlott korábbi házasságából származó gyermekei is a háztartásukba kerültek.

A vádlott 2012. május hónaptól 2016. május hónapig Hollandiában dolgozott húsipari szakmunkásként. A gyermekeket a sértett nevelte, míg a vádlott a család fenntartásához pénzküldeményekkel járult hozzá. A vádlott és a sértett kapcsolata 2015. évben megromlott, mert a vádlott a sértettet Hollandiában megcsalta. A vádlott 2016. május hónapban végleg hazaköltözött, a sértettel a korábban megromlott házastársi kapcsolatot nem tudták helyreállítani, de a velük élő gyermekeik miatt a házastársi gazdasági életközösséget fenntartották. A sértett és a vádlott közötti konfliktus fennmaradásához hozzájárult az is, hogy a vádlott a hazaköltözése után állandó munkát nem vállalt, a családot a vádlott korábbi megtakarításaiból és a sértett állandó munkaviszonyból származó jövedelméből tartották el.

A megromlott viszony miatt a vádlott pénzt ajánlott fel a sértettnek, hogy a vádlott szülei tulajdonában lévő házból a sértett a fiával költözzön el. A sértett azonban ezt az ajánlatot nem fogadta el, és annak ellenére továbbra is a házban maradt, hogy a vádlottal a házastársi kapcsolata feszült volt. A sértett azt tervezte, hogy később saját gyermekével és a vádlott gyermekeivel együtt elköltözik.

A vádlott 2016. év nyarán – pontosan meg nem állapítható időben – felháborodott azon, hogy a sértett a mobiltelefon feltöltő kártyát rövid idő alatt lebeszélte, ezért a házuk konyhájában a sértettet úgy ütötte arcon, hogy a falnak esett. Miután a sértett az önkormányzattól fát vásárolt, a vádlott és a sértett 2017. március 3. napján 15 óra és 17 óra közötti időben, N. külterületén a fát összegyűjtötték és utánfutós személygépkocsijukkal a házukhoz szállították, majd 18.00 óra körüli időben a házhoz tartozó melléképületben, az ún. kazánházba berakták.

A vádlott a munkavégzés után tiszta ruhát keresett a ház szobájában található ruhásszekrényében, amikor észlelte, hogy a ruhásszekrényben a ruhák között elhelyezett megtakarítását, a 3.160.000 forint készpénzt tartalmazó boríték eltűnt. A vádlott a pénz eltűnését 18 óra 10 perc körüli időben a kazánházban tartózkodó feleségén kérte számon. A sértett a pénz eltűnésével kapcsolatban azt válaszolta a vádlottnak, hogy a pénz másnál van, majd a vádlott újabb kérdésére közölte, hogy „annál, akivel eddig b...m”, mire vádlott jobb kézzel, ököllel, nagy erővel megütötte a vele szemben álló sértett torkát. A vádlott torokra mért ütése olyan erejű volt, hogy a sértett gégeporcának összeroppanása is hallhatóvá vált. A nagy erejű, torokra mért ütés következtében a sértett a kazánház padozatára zuhanva összeesett. A vádlott ekkor a kazánházban mozdulatlanul fekvő sértettet magára hagyta, az udvarra ment, majd amikor 10-30 perc múlva a kazánházba visszatért, megtapogatta a sértett nyakát, és azt észlelte, hogy a sértett nyelőcsöve, légcsöve eltörhetett. A vádlott fülét a sértett mellkasához szorította, de szívverését, légzését nem hallotta, így megállapította, hogy a sértett meghalt.
A vádlott a sértett megölése miatti felelősségre vonás lehetőségétől megijedt, ezért eldöntötte, hogy a sértett holttestét és a bűncselekmény nyomait eltünteti. A húsfeldolgozó képzettségű vádlott a kazánházban 20 óra körüli időben felesége testét késsel és kisbaltával feldarabolta, a kifolyó vért rongyokkal felfogta, a testrészeket műanyag vödrökbe rakta, majd az éjszaka folyamán a testrészeket, a vér felfogásához használt rongyokat, a sértett ruházatát, a sértett mobiltelefonját, személyes iratait a kazánban elégette, a visszamaradó hamut, csontmaradványokat pedig a szennyvízaknába öntötte. A vádlott a sértett feldarabolásához használt kést, valamint a vödröket vízzel megtisztította, a kisbaltát nyelestől a kazánba, a tűzre rakta, az égetésből visszamaradt kisbalta fém fejét az udvaron a vashulladékok közé dobta. A vádlott a kazánház beton padozatára kifolyt vért vízzel felmosta, súrolókefével felsúrolta és a sértett feldarabolásának helyére tűzifát halmozott fel.

A vádlott a sértett megölésének leplezése érdekében a házban tartózkodó gyermekeinek azt állította, hogy a sértett 2017. március 3. napján T.-ra utazott, és azóta életjelet nem adott magáról. Ennek igazolása céljából a sértett elégetett telefonját 2017. március 4. napján három alkalommal hívta. A vádlott 2017. március 4. napján a Pápai Rendőrkapitányságon is megjelent és azt a bejelentést tette, hogy a felesége 2017. március 3. napján 18 óra körüli időben otthonából eltávozott és életjelet nem adott magáról. A bejelentés alapján a Pápai Rendőrkapitányság a sértett eltűnése miatt közigazgatási eljárást indított, amelynek során a vádlott a hazugságvizsgálat eredményeként a sértett megölését beismerte.

A sértett halála a nyakat ért ütés miatt, a gégeporc-törés és hirtelen szívmegállás következtében állt be. A nyakat elölről ért, legalább közepes erejű ütés alkalmas a halálos sérülés előidézésére, ugyanis a gégét („Ádám-csutkát”) ért erőbehatás alapján a légzést akadályozó gégevizenyő alakulhat ki, a gégeporc eltörhet, illetve a gége beidegzésében résztvevő bolygó ideg (nervus vagus) izgalma révén reflexes szívmegállás következhet be.

A vádlott nyilvánvalóan felismerte, hogy a sértett nyakára, gégéjére mért nagy erejű ütéssel életfontosságú szervet sérthet, amelynek sérülése a sértett halálához vezethet, azonban a halálos eredmény iránt közömbös maradt. A vádlottnál olyan pszichiátriai betegség fennállása nem volt megállapítható, amely a beszámítási képességét érintené. Kóros elmeállapot fennállása nem igazolható. A vádlott a cselekmény valamennyi részletére emlékszik, előadása alapján a cselekmény teljesen rekonstruálható, utólagos megbánását fogalmazza meg, bár a cselekmény minden részletéről nem kíván beszélni. A vádlott képes volt arra, hogy a cselekménye következményét felismerje, és ennek a felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson. A vádlott személyiségének a bűncselekmény elkövetését megelőző időszakban egyik jellemző vonása volt a kissé túlzottan merev kontroll. Az ilyen tulajdonsággal rendelkező személyeknél fennáll a veszélye annak, hogy intenzív pszichés feszültség, frusztráció hatására ez a merev kontroll szinte megszűnik, és az indulatok eredeti formájukban, szélsőségesen agresszív módon jelennek meg a viselkedésben. A vádlottnál aberráció jelei nem voltak kimutathatók.

A főügyészség a vádlottal szemben határozott ideig tartó, börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a közügyek gyakorlásától való eltiltását, valamint a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: