2017/50.

Tárgyalás időpontja: 
2017. december 11., hétfő 08.30
Ügy tárgya: 
Üzletszerűen elkövetett, nagyobb kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
B.797/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Járásbíróság, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
Tárgyaló: 
113. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A járásbíróság az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlottat és a tanúkat hallgatja ki.

A vádirati tényállás lényege szerint:

A vádlott 2014. január 13. napjától a P. P. Zrt. munkatársaként dolgozott, kereskedelmi területi munkatárs beosztásban, de vállalkozás keretében üzemeltette a v.-i M. borozót, ahol a forgalom és a bevétel nem a várakozásának megfelelően alakult, a szórakozóhely veszteséget termelt és így a vádlott adósságokat halmozott fel. A vádlott 2014. évben hitelt vett fel, amelynek a részleteit ebben az időszakban már nem tudta törleszteni, pénzügyi nehézségei miatt rendszeres haszonszerzésre törekedve az alábbi sértetteket tévedésbe ejtve kárt okozott:

2015. július 12. napján K. T. J. sértettől 1 millió forint készpénz kölcsönt kért és kapott a vállalkozásához azzal, hogy a kölcsönt 2015. december hónapig visszafizeti. A készpénz átadására az M. borozó teraszán került sor, arról okiratot nem készítettek. A kölcsön tényleges visszafizetése a vádlottnak nem állt szándékában, arra már a felvétel időpontjában sem volt reális lehetősége, mivel ebben az időben már legkevesebb 800.000,- Ft tartozást halmozott fel magánszemélyek felé, így a sértettet jogtalan haszonszerzés végett tévedésbe ejtette. A vádlott 2015. december hónapban 100.000,- Ft-ot, majd több részletben még további 95.000,- Ft-ot fizetett vissza a sértettnek, így a bűncselekménnyel okozott kárból 195.000,- Ft megtérült. A sértett a meg nem térült 805.000,- Ft kár tekintetében polgári jogi igényét előterjesztette.

A vádlott rendszeres haszonszerzésre törekedve jogtalan haszonszerzés végett tévedésbe ejtette a P. P. Zrt. sértettet oly módon, hogy ismerőseit azzal a valótlan ígérettel, hogy a fizetési kötelezettségnek ő tesz majd eleget rábeszélte arra, hogy a sértett gazdasági társaságtól a saját nevükben igényeljenek kölcsönt. A vádlottnak már a hitel felvételének időpontjában sem állt szándékában a fizetési kötelezettségének eleget tennie, arra anyagi gondjai miatt reális lehetősége sem volt. Ezen valótlan tartalmú kölcsön igénylések alapján a sértett gazdasági társaságnak a vádlott a bűncselekmény elkövetésével összesen 1.740.000,- Ft kárt okozott. Az elmaradt törlesztésekre és kamatokra tekintettel a P. P. Zrt. 2.223.700,- Ft tekintetében terjesztett elő polgári jogi igényt.

A vádlott a P. P. Zrt. sértett munkatársaként dolgozott és munkaköri feladatát képezte a „begyűjtés” érdekében, hogy a cég ügyfeleit heti rendszerességgel otthonukban felkeresse és az általuk felvett kölcsönök aktuális törlesztőrészleteit pénzügyi bizonylat ellenében átvegye. Az így felvett pénzösszegeket az üzletszabályzat és a munkaköri leírása szerint haladéktalanul be kellett fizetni a P. Zrt. sértett felé. A vádlott összesen 1.473.510,- Ft beszedését végezte el úgy, hogy a P. P. Zrt. sértettet illető pénzösszeget nem fizette be a cég számára, hanem ezen összeggel a sajátjaként rendelkezett. Egy ügyfél bejelentése alapján indult vizsgálat a P.P. Zrt.-nél a vádlott tevékenységének ellenőrzése végett. Az okmányok ellenőrzése során a vádlott további 393.620,- Ft-tal nem tudott elszámolni a cég felé, azt szintén a saját céljaira fordította. A vádlott a sikkasztással összesen 1.867.130,- Ft kárt okozott a P.P. Zrt. sértettnek, melyre nézve polgári jogi igényt terjesztettek elő.

A vádlott az M. borozóban ételfutárként dolgozó alkalmazottjától, F. B. Sz. sértettől 2015. november és december hónapokban 100.000-100.000,- Ft készpénzt kért kölcsön azzal, hogy azt a következő hónapban megadja. 2016. január hónapban a vádlott ismét kölcsönt kért, ekkor 150.000,- Ft-ot a borozó működtetésére azzal, hogy azt 2016. február 05. napjáig visszafizeti. Ezt az összeget a v.-i M. Vendéglőben a sértett átadta a vádlottnak. A vádlott elhallgatta a sértett előtt, hogy a borozó 2016. február 1. napján bezár, így cselekményével a sértettet jogtalan haszonszerzés végett tévedésbe ejtette. A vádlott jogtalan haszonszerzés végett tévedésbe ejtette a sértettet, ezzel 150.000,- Ft kárt okozott, melyből 2016. február hónap végén a sértett részére 10.000,- Ft-ot megtérített. A sértett a fennmaradó 140.000,- Ft kárra vonatkozóan polgári jogi igényt jelentett be.

A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség indítványozta a vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását, valamint a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: