2017/44.

Tárgyalás időpontja: 
2017. november 2., csütörtök 08.15
Ügy tárgya: 
Csalás vétsége és más bűncselekmény
Ügyszám: 
Bf.529/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

Az I.r. vádlott a tulajdonát képező ingatlanon a gázt az EON Zrt.-től vételezi. A gázszolgáltató a fogyasztást évente, előre meghatározott időszakban, egy alkalommal rögzíti és a fizetendő számla összegét az előző tárgyévi gázfogyasztás mértéke alapján határozza meg. Az I.r. vádlott ingatlanján a gázmérőn 2013. június 07. napján 12.855 köbméteres mérőállást rögzítettek.

Az I.r. vádlott időközben nehéz anyagi körülmények közé került, ezért elhatározta, hogy azért, hogy a gázfogyasztásért az EON Zrt.-nek a 2014 júniusában esedékes leolvasás eredménye alapján amely a 2013 júniusa, és 2014 júniusa közötti fogyasztást tükrözi kevesebb összeget kelljen befizetnie, a számlázás alapjául szolgáló gázfogyasztását oly módon manipulálja, hogy az ingatlanjára felszerelt gázórán a számlálót visszatekerteti. Ennek érdekében 2014. május végén, június elején, közelebbről meg nem határozható időpontban, azonban a 2014. június 07. napján esedékes mérőóra leolvasás előtt telefonon megkereste a II.r. vádlottat, hogy a gázóráját fenti célja érdekében vele visszatekertesse.

A telefonos egyeztetés alapján a II.r. vádlott még aznap este megjelent az I.r. vádlott fenti ingatlanján, ahol az ott elhelyezett gázmérőn a szerkezet burkolatát az azon lévő a hitelesítés alapjául szolgáló zárópecsétet ideiglenesen eltávolította, a számlálót visszatekerte, majd pedig a burkolatot és a korábban eltávolított pecsétet azt újra felhasználva a korábbi eltávolítás leplezése végett a gázmérőre visszahelyezte. Az I.r. vádlott ezen tevékenységért a II.r. vádlottnak 20.000.- Ft-ot fizetett.

2014. június 07. napján az EON Zrt. az I.r. vádlott fenti ingatlanján elvégezte az éves leolvasást, melynek során 12.483 köbméteres mérőállást dokumentáltak. Figyelemmel arra, hogy a 2014. június 07. napján rögzített mérőóra állás kevesebb volt, mint amit az egy évvel korábbi, 2013. június 07. napján történt leolvasás során megállapítottak, az EON Zrt. 2014. június 27. napján ismételt ellenőrzést végzett, melynek során 12.507 köbméteres mérőállást rögzítettek.

Az I.r. vádlott erre figyelemmel telefonon felhívta a II.r. vádlottat, aki azt tanácsolta, hogy a gázórát szereltesse le valakivel és jelentse be, hogy azt ellopták. Ennek megfelelően az I.r. vádlott azért, hogy a gázóra visszatekerést leplezze, az ingatlanjára felszerelt gázmérőt, egy, a nyomozás során be nem azonosítható személlyel szakszerűen leszereltette, aki azt az ingatlanról ismeretlen helyre vitte.

Az I.r. vádlott gázmérője a visszatekerés időpontjában 14.300-14.400 köbméter mérőálláson állhatott, vagyis körülbelül 1.800-1.900 köbméter visszatekerés történt.

Az I.r. vádlott a fenti gázmérő, a II.r. vádlott általi visszatekertetésével az EON Hungária Zrt.-t a gázfogyasztása mértéke, és az annak alapján fizetendő díj tekintetében tévedésbe ejtette, mely cselekménnyel 178.555.- Ft kárt okozott.

Az elsőfokú bíróság az I. r. vádlottat kisebb kárt okozó csalás és felbújtóként elkövetett bélyeghamisítás vétségében, a II. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett, kisebb kárt okozó csalás és bélyeghamisítás vétségében mondta ki bűnösnek, ezért az I. r. vádlottat 2 év időtartamra próbára bocsátotta, a II. r. vádlottat 250.000,- Ft pénzbüntetésre ítélte. A bíróság kötelezte továbbá a vádlottakat a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész és az I. r. vádlott tudomásul vette, az ítélet ellen a II. r. vádlott és védője felmentésért jelentett be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: