2017/42.

Tárgyalás időpontja: 
2017. október 18., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
Vesztegetés elfogadásának bűntette
Ügyszám: 
B.243/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
Tapolcai Járásbíróság, 8300 Tapolca, Köztársaság tér 4.
Tárgyaló: 
fsz. 4.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A járásbíróság az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlottat és a tanúkat hallgatja ki.

A vádirati tényállás lényege szerint:

A V. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítés szabályairól szóló Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezései és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) alapján egy b.-i külterületi ingatlan 95 m2 nagyságú, 0,01 AK értékű, 1/18-ad tulajdoni részét árverésre tűzte. Az árverés a T.-i Járási Hivatal hivatali helyiségében került megtartásra. A vádlott, valamint az ingatlan egyik résztulajdonosa, T. I. árverési vevőként kívántak részt venni az árverésen.

T. I. és lánya, T. A., valamint a vádlott megjelentek az árverés helyszínén, ahol az árverés vezetője először a vádlottat regisztrálta árverezőként, majd ezt követően T. I. regisztrációjára került sor. A vádlott az árverés megkezdése előtt T. A.-val beszélgetni kezdett, aki elmondta, hogy ez egy családi tulajdonban lévő ingatlan, ezért az édesapja élni kíván majd az őt, mint tulajdonostársat megillető elővásárlási jogával. A vádlott ekkor 200.000,- Ft előnyt kért T. A.-tól, amely összeg fejében ő nem megy be az árverésre, és nem fog élni a licitálási jogával, ezzel pedig „ők csak jól járnak”.

A vádlott ajánlata azon alapult, hogy a Rendelet alapján legalább a kikiáltási ár – azaz jelen ingatlan esetében 383.000,-Ft – felének megfelelő összeggel már érvényes vételi ajánlat tehető, így amennyiben T. I. egyedüli árverezőként venne részt az árverésen, úgy már a kikiáltási ár 50 %-áért, azaz 191.500,-Ft vételáron megszerezhetné az ingatlant. T. A. a jogtalan előny adásától elzárkózott, közölte a vádlottal, hogy amennyiben meg kívánja szerezni az ingatlant, úgy licitáljon rá. A vádlott azt mondta T. A.-nak, hogy abban az esetben akár milliókra is fel tudja verni az ingatlan árát.

Az árverésen végül árverezőként a vádlott és T. I. vettek részt. A kikiáltási összeg, azaz a 191.500,-Ft emelésének mértéke 8.000,-Ft lett volna. A kikiáltó felhívta az árverezőket ajánlatuk megtételére, amelynek során a vádlott az ingatlan árát három egymást követő licitjével 400.000,- Ft-ra emelte. T. I. ezt követően is élni kívánt elővásárlási jogával, így a földterületet a 191.500,- Ft helyett, már a licittel megemelt 400.000,- Ft vételáron tudta megvásárolni.

A vádlott ezt követően a teremből távozott, és a terem előtt várakozó T. A.-val közölte, hogy „nekem is van lelkiismeretem, és csak a becsértékig vertem fel”, majd távozott az árverés helyszínéről.

A Tapolcai Járási Ügyészség a vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását és a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: