2017/41.

Tárgyalás időpontja: 
2017. október 11., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
Folytatólagosan, fegyveresen, jelentős értékre elkövetett rablás bűntette
Ügyszám: 
B.588/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
101. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlott és a tanúk kihallgatása várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

A vádlott 2015. év végén elhatározta, hogy a tulajdonát képező, lőfegyvernek látszó gáz-riasztópisztoly felhasználásával, rablás elkövetésével szerez magának pénzt. A bűncselekmény előkészítése során választása egy p.-i utazási irodára esett. Az irodában az I. U. I. Kft. sértett valutaváltási tevékenységet folytatott.

A vádlott 2015. december 22. napján személygépkocsival P.-ra utazott, majd az utazási iroda előtt többször elhaladva, a megfelelő alkalomra várva, a belvárosban sétált, és sötétedés után a gázriasztó pisztollyal bement az irodába, hogy az ott dolgozó alkalmazottat a pisztollyal megfélemlítve pénzt szerezzen. Az utazási irodában ekkor a valutapénztárosi és adminisztrátori munkakörben dolgozó sértett egyedül tartózkodott, és a záráshoz készülődött, melynek során a pénzváltó fülke kasszájából kivett, forintot és eurót tartalmazó zacskókat az ügyféltér mögötti hátsó helyiség trezorjába akarta helyezni.

A vádlott az ügyféltérbe lépve az arcát sállal takarta, a fejét pedig a pulóverének kapucnijával fedte, majd a hátsó helyiség ajtónyílásában időközben megjelenő sértetthez ment, és a gáz-riasztó fegyverét a has magasságában a sértettre szegezte. A sértett ekkor megkérdezte a vádlottól, hogy „Ez most egy vicc?”, mire a vádlott közölte, hogy „nem”, majd további sértetti kérdésre, hogy mit akar tőle, úgy válaszolt, hogy „pénzt”, és gáz-riasztópisztolyát a sértett ellenállásának megtörése céljából fenyegetően a sértetthez közelítette. A vádlott fellépésétől a sértett megijedt, és figyelemmel arra is, hogy a záráshoz közeli időpontban segítségre nem számíthatott, a fenyegetés hatására a kezében lévő, pénzt tartalmazózacskókat ellenállás nélkül átadta a vádlottnak, aki azokat a kabátjának belső zsebébe tette.

A vádlott 46 másodperccel az irodába érkezését követően az utazási irodát elhagyta, majd gépkocsival a lakóhelyére hajtott. A sértett a vádlott távozását követően munkatársának telefonált, majd a 112-es segélyhívó számon értesítette a rendőrséget. A vádlott a bűncselekmény elkövetésekor 1.475.025 forintot és 365,2 eurót tulajdonított el, amellyel összesen 1.589.515 forint kárt okozott az I. U. I. Kft. sértettnek.

A vádlott 2016 januárjában ismét elhatározta, hogy a p.-i utazási iroda kirablásával szerez magának pénzt. Személygépkocsival P.-ra ment, majd a felkereste az utazási irodát, ahol a sértett ez esetben is egyedül tartózkodott. A vádlott az irodába belépve egyenesen a pénzváltó fülke felé indult. A pulóverének nyakát az arca elé, az orrára húzta, elővette a korábbi rablásnál is használt gáz-riasztó pisztolyát, azt a sértettre szegezve, őt azzal fenyegette meg, hogy a sértettnek kettő perce van, vagy lőni fog. Ezt követően a kabátjának zsebéből egy nagyméretű nylontáskát vett elő. A sértett a fegyveres fenyegetés hatására a székéről felállt, és a hátsó helyiségbe lépett, majd az ajtót maga mögött behajtva, az első rablást követően az ajtó belső oldalára szereltetett, ún. némariasztó gombját többször megnyomta.

A vádlott követte a sértettet, és maga is bement a helyiségbe. A sértett ekkor az ajtó mögött lévő trezor felőli sarokba hátrált, miközben a vádlott behajtotta maga mögött az ajtót, és a sértett felé fordult. A vádlott felszólította a megfélemlített sértettet, hogy a pénzt abba tegye bele. A sértett a páncélszekrényt kinyitotta, majd időhúzásra törekedve előbb két darab fémpénzes nylonzacskót vett ki, és helyezett a vádlottnál lévő nylontáskába, majd csak ezt követően nyitotta ki a páncélszekrény bankjegyek tárolására szolgáló felső ajtaját. A sértett a rossz megvilágítású helyiségben észlelte, hogy a széfben lévő pénzből csak a polc külső részén elhelyezett bankjegyköteg látszik, így ezt a csomagot kivette, és a vádlott táskájába tette.

A vádlott ekkor közölte, hogy neki csak a bankjegyek kellenek, mire a sértett a táskából a fémpénzes zacskókat kiemelte, és a mellettük lévő szekrényre helyezte, majd valótlanul azt állította, hogy a széfben nincs több pénz, s ami még az irodában van, az a kinti pénztárban található. A vádlott a sértett közlését elhitte, és a trezortól hátralépve hagyta, hogy a sértett az ügyféltérbe kimenjen. A sértett a pénzváltó fülke ajtaját kinyitotta, és a fülkébe lépett, ahova a vádlott is követte. A sértett ekkor a pult alatt lévő szekrény fiókját kihúzta, kezét feltette és a falhoz hátralépve a fiókra mutatott, majd közölte, hogy ott van a pénz. A vádlott ekkor a fiókhoz ment, és kivette a pénzváltásra előkészített kettő darab nylontasakot, majd azokat a táskájába tette. Ezt követően visszament az ügyféltérbe, és távozott az irodából.

A sértett a vádlott távozása közben megkereste a hangosriasztónak a pénzváltó fülke pultján elhelyezett távirányítóját, melyet többször megnyomott, s mire feltekintett, a vádlott már kilépett az utcára. A sértett ezt követően a bejárathoz szaladt, és az üvegajtón keresztül a vádlott után nézett, majd a riasztóval ismét jelzett, és hívta a 112-es segélyhívószámot. A vádlott a bűncselekmény elkövetése után egyenesen a gépkocsijához ment, s azzal a lakóhelyére hajtott.

A vádlott a bűncselekmény elkövetésekor 5.057.400 forintot és 9.085 eurót tulajdonított el, amellyel összesen 7.886.469 forint kárt okozott az I. U. I. Kft. sértettnek.

A vádlott a 2015. december 22. és 2016. január 30. napjain elkövetett cselekményeivel összesen 9.475.984 forint kárt okozott az I. U. I. Kft. sértettnek.

A vádlottnál kóros elmeállapot fennállása sem a két rablási cselekmény elkövetése idején, sem az igazságügyi elmeorvos szakértői vizsgálat során nem volt igazolható. A vádlott a cselekmények normasértő voltával, törvényi tilalmával tisztában van.

A főügyészség a vádlottal szemben határozott ideig tartó, fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a közügyek gyakorlásától való eltiltását, valamint a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: