2017/38.

Tárgyalás időpontja: 
2017. szeptember 21., csütörtök 11.00
Ügy tárgya: 
Csalás bűntette
Ügyszám: 
Bf.349/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

Cs. Z. az I. T. Kft. tagja. Az I. T. Kft. tulajdonát képezte 2015 áprilisában a Castania elnevezésű, 800.000.- Ft értékű ló. A társaság ügyvezetője Cs. Z. felesége, Cs.-né K. K. volt. A lótartással kapcsolatos teendőket Cs. Z. végezte.

A vádlott tulajdonát képezte a Vackor nevű, 300.000.-Ft értékű, Németországban honos ló. A vádlott 2015 áprilisában telefonon felhívta Cs. Z.-t, mivel tudomására jutott, hogy a Castania nevű lovat értékesíteni kívánják. A vádlott cserét ajánlott Cs. Z.-nek, akivel ebből a célból 2015. április 20. napján találkozott. A találkozó alkalmával Cs. Z. kipróbálta a vádlott Vackor nevű lovát, de annak viselkedésével nem volt elégedett, ezért abban állapodtak meg a vádlottal, hogy kipróbálás céljából kicserélik a lovakat és ennek eredményétől függően döntenek az esetleges cseréről.

A vádlott tisztában volt azzal, hogy a Castania nevű ló az I. T. Kft. tulajdonában van. Cs. Z. tájékoztatta a vádlottat, hogy a Castania nevű ló P.-ben van, illetve azt is, hogy Cs.-né K. K. külföldön tartózkodik, az ő hozzájárulása, illetve aláírása nélkül tulajdonjog-változás nem történhet.

2015. április 21. napján a vádlott Cs. Z. kérésére a Vackor nevű lovat Cs. Z. lakóhelyére szállította. Ezt követően a vádlott, valamint segítője, továbbá Cs. Z. és ismerőse P.-be mentek, ahol Cs. Z. átadta a vádlottnak a Castania nevű lovat. A ló átadásakor Cs. Z. megkérte a vádlottat, hogy az átadás-átvételről készítsenek okiratot, és abban rögzítsék, hogy a lovakat kipróbálás céljából kicserélik, és ez idő alatt a lovakról jó gazdaként gondoskodnak.

Cs. Z.-nek ekkor nem állt szándékában a vádlottal csereszerződést kötni a lovakra, arra egyébként nem is volt jogosult, amiről ez alkalommal is tájékoztatta a vádlottat. Cs. Z. szándéka kizárólag a lovak kipróbálás céljából történő ideiglenes kicserélése volt.

A vádlott mindezek ellenére és Cs. Z. figyelmetlenségét kihasználva a szóbeli megállapodás lényeges elemeit nem foglalta írásba, hanem Cs. Z.-t megtévesztve tulajdon-átruházásról szóló okiratot készített. Az okiratra nem tisztázott körülmények között az adásvételi szerződés címet írta fel. Az okirat egy példányban készült, azt a vádlott Cs. Z.-nek adta át.

Cs. Z. a lóval együtt átadta a vádlott részére a ló azonosítására szolgáló útlevelet, valamint az ahhoz tartozó, tulajdonváltozás átvezetésére szolgáló betétlapokat is. Utóbbiakat Cs. Z. a vádlott kérése ellenére nem bélyegezte le, hanem közölte a vádlottal, hogy az okmányt a tulajdonos gazdasági társaság ügyvezetője jogosult aláírni és pecséttel ellátni.

A vádlott ezt követően a Castania nevű lovat elszállította kipróbálásra, majd azt néhány napon belül Ausztriában ismeretlen személy részére értékesítette. A Vackor nevű ló ugyanakkor Cs. Z. istállójában maradt, azt Cs. Z. a vádlott részére nem szállította vissza, arra kísérletet sem tett.

A vádlott a fenti magatartásával valós ügyleti szándékát illetően megtévesztette Cs. Z.-t, a Castania nevű lovat csalárd módon megszerezte, majd azt rövid időn belül külföldön eladta. Ezzel a vádlott az I. T. Kft. sértettnek 500.000.-Ft kárt okozott, mely kár nem térült meg. A társaság képviseletében Cs.-né K. K. polgári jogi igényt jelentett be.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat kisebb kárt okozó csalás vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őt 200.000,- Ft pénzbüntetésre ítélte. A bíróság kötelezte továbbá a vádlottat a bűncselekménnyel okozott 500.000,- Ft kár sértett részére történő megtérítésére, valamint a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére súlyosabb jogi minősítés megállapítása és súlyosabb büntetés kiszabása végett, a vádlott és védője felmentésért jelentettek be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: