2017/26.

Tárgyalás időpontja: 
2017. június 26., hétfő 08.00
Ügy tárgya: 
Orvvadászat bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
Bf.158/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

A vádlott 1983 óta tagja a T. M. Vadásztársaságnak, a cselekmény elkövetésének idején rendelkezett lőfegyver tartási engedéllyel. A vádlott ugyanakkor soha nem volt tagja a B. Erdőgazdasági Zrt. U. Erdészeti Igazgatóság Vadásztársaságának.

2015. augusztus 09-én a kora hajnali órákban a vádlott vadászni indult a T. M. Vadásztársaság 4/4-es vadászati körzetébe és erre vonatkozó bejegyzést a vadásztársaság beíró könyvében feltüntette. A kedvezőtlen szélirány miatt azonban a 4/4 körzetből a 4/18-as körzetbe ment át és ott folytatta figyelési tevékenységét. 05 óra 30 perc körüli időben eredménytelen vadászat után hazaindult a lakására az általa használt Toyota terepjáró gépkocsival.

A vádlott által igénybe vett útvonal egy murvás út volt, mely a Zalahaláp irányából Nyirád irányába vezető közútba torkollik be és a vádlott haladási irányát tekintve az általa igénybe vett murvás út bal oldalán a T. M. Vadásztársaság vadászterülete, az út jobb oldalán a B. Erdészeti Igazgatóság vadászterülete helyezkedett el.

A vádlott haladása során észlelte, hogy gépkocsijától nem messze két őz átugrott az úton, a T. M. Vadásztársaság területéről a B. Erdőgazdaság vadászterületére. A vádlott ekkor gépkocsijával lehúzódott az út szélére és megállt, majd a gépkocsija jobb oldali ablakán az általa engedéllyel tartott SAUER típusú golyós vadászpuskával egy célzott lövést adott le az egyik őzre, egy őzbakra, amelyet a vádlott úgy talált el, hogy a lövés az állat gerincét érte és az azonnal „tűzbe rogyott”, azaz a lövést követően azonnal elhullott, a helyszínen összeesett, helyváltoztatásra képtelen volt.

A vádlott ezt követően észrevette, hogy a cselekményét más személy is észlelte, s mivel tisztában volt azzal, hogy a B. Erdőgazdaság vadászterületén vad kilövésére engedéllyel nem rendelkezett, ezért a helyszínt elhagyta.

A vádlott vadászati tevékenysége azért is szabálytalan volt, mivel a T. M. Vadásztárság kilövési terve szerint 2015. augusztus 09-én a vadásztársasági tagok őzbakot nem lőhettek ki és a vádlott által kilőtt őzbak egyébként is koránál és méreténél fogva kímélendő őzbak volt.

A vádlott által elejtett vad értéke 200.000,- forint, amelyből a nyomozás során a vadhús és a trófea értéke megtérült. A B. Erdőgazdaság Zrt. magánfél polgári jogi igényét 46.500,- forintra nézve előterjesztette.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat orvvadászat bűntettében és kisebb kárt okozó rongálás vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őt 500.000,- Ft pénzbüntetésre ítélte. A bíróság kötelezte a vádlottat 46.500,- Ft kártérítés megfizetésére a B. Erdőgazdaság Zrt. magánfél részére, továbbá a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, ellene a vádlott és védője felmentésért jelentettek be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: