2017/25.

Tárgyalás időpontja: 
2017. június 20., kedd 08.15
Ügy tárgya: 
Zsarolás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
Bf.340/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

A vádlott 2016. március 5. napján V.-ben az utcán szóba elegyedett a mozgássérült ifj. B. J. L.-val és a bizalmába férkőzött, aki meghívta a vádlottat a v.-i házrészébe, amelyben édesapjával id. B. J.-sal élt. A vádlott ez alkalommal ismerkedett meg B. Z. I. sértettel, akivel annak házrészébe mentek, ott együtt pornófilmet néztek, majd ezt követően a vádlott a sértettnél maradt és a továbbiakban nála lakott, amelynek során szexuális kapcsolatot létesítettek.

A vádlott valótlanul azt állította a sértettnek, hogy a testvéreivel örökség miatt haragos viszonyban vannak, ezért nagyobb összegre lenne szüksége ahhoz, hogy ügyvédi segítséggel az örökségéhez hozzájusson. A vádlott erre hivatkozással pénzt kért kölcsön a sértettől, akit megtévesztett abban a tekintetben is, hogy a kölcsönt az örökség megszerzését követően vissza tudja adni, sőt 150.000.- Ft kamatot is ígért a sértettnek.

A sértett a fentieket követően édesapja, B. J. házába a saját kulcsával bement és a felső szinten az édesapja által kizárólagosan használt szobából a szekrény fiókja alatti részen elrejtett 680.000.- Ft tüzelővásárlásra megtakarított készpénzt több részletben eltulajdonította.

A vádlott ezt követően 2016. március 9. napján a fenti valótlan indokokkal újra pénzt kért a sértettől, aki abban a téves feltevésben, hogy a hagyatéki ügyben való jogi képviselethez kell, az édesapjától eltulajdonított pénzből 80.000.- Ft-ot adott kölcsön a vádlottnak. Ezt követően a vádlott a fenti valótlan indokra hivatkozással újra és újra pénzt kért kölcsön a sértettől, aki az édesapja pénzéből 160.000.-, majd további 80.000.- Ft-ot tulajdonított el, majd adott kölcsön a vádlottnak, abban a téves feltevésben, hogy ez is ügyvédi munkadíjra kell.

A sértett ezen összegek átadása után azonban már gyanakodni kezdett és nem volt hajlandó pénzt adni a vádlottnak, ekkor a vádlott megfenyegette a sértettet, hogy homoszexuális kapcsolatukat felfedi a sértett édesapja előtt, ha nem ad több pénzt. A vádlott ebből a célból a mobiltelefon készülékével - a sértett tudta és beleegyezése nélkül, őt mosakodás közben megzavarva - több meztelen fényképfelvételt készített a sértettről.

A vádlott fenyegetése a sértettben komoly félelmet keltett, ugyanis a vádlottal folytatott homoszexuális kapcsolatát az édesapja előtt titkolni szerette volna. A vádlott fenyegetése hatására a sértett két alkalommal további pénzösszegeket, 240.000.-, illetve 60.000.- Ft-ot adott át a vádlottnak.

A vádlott a fentiek szerinti tévedésbe ejtéssel három részletben 80.000.- Ft-ot, 160.000.- Ft-ot, 80.000.- Ft-ot, a fenyegetés hatására pedig két részletben 240.000.- Ft-ot, illetve 60.000.- Ft-ot jogtalanul szerzett meg a sértettől.

A Veszprémi Járásbíróság 2016. április 21. napján kelt végzésével 60 nap időtartamra elrendelte, hogy a vádlott köteles távol tartani magát a sértettől, nevezett lakó- és tartózkodási helyétől. A vádlott a távoltartás elrendelése ellenére a sértettel kapcsolatot tartott, amelynek során 2016. június 13. napját megelőző napokban - közelebbről meg nem határozható időben - további 140.000.- Ft-ot kért a sértettől, akit megfenyegetett azzal, hogy amennyiben nem fizet, úgy a sértett édesapjának beszámol a közöttük fennálló szexuális kapcsolatról. A vádlott fenyegetése hatására a sértett további 140.000.- Ft-ot tulajdonított el az édesapjától, amely összeget teljes egészében a vádlottnak adott át. A vádlott fenyegetései hatására a sértettben komoly pszichikai nyomás alakult ki, így végül úgy döntött, hogy maga számol be édesapjának homoszexuális kapcsolatukról, amelynek következtében 2016. június 13. napján id. B. J. felszólította a sértettet a v.-i ház elhagyására.

A vádlott a csalással összesen 320.000.- Ft-ot, a zsarolással pedig 440.000.- Ft kárt okozott a sértettnek, aki ezt az összeget teljes egészében az apjától eltulajdonított készpénzből adta át. A vádlott a bűncselekménnyel okozott kárból 40.000.- Ft-ot térített meg a sértettnek.

Id. B. J. a vádlottal szemben polgári jogi igényt terjesztett elő.

A Veszprémi Rendőrkapitányság az id. B. J. sérelmére elkövetett lopás bűntette miatt 2016. március 21. napján nyomozást rendelt el, amelynek során még ugyanaznap gyanúsítottként hallgatta ki a vádlottat. 2016. április 15. napján a gyanúsítást módosították, és a vádlottat a B. Z. I. sérelmére elkövetett csalás bűntettével gyanúsították meg, majd ezen felül 2016. június 30-án szintén e sértett sérelmére elkövetett zsarolás bűntettével is meggyanúsították.

A vádlott a Veszprémi Rendőrkapitányság ügyében V.-ben több alkalommal azzal fenyegette meg B. Z. I. sértettet, hogy amennyiben az ügyben tanúként a vádlottra tett terhelő vallomását nem változtatja meg, illetve nem vonja vissza, úgy annak következményei lesznek, mivel a rokonai elkapják és megverik a sértettet. A vádlott a sértett számára kedvező vallomásra történő kényszerítése érdekében 2016. június 27-i ügyészségi kihallgatására is elkísérte a sértettet, és az épület közelében várakozott rá, ekkor került sor előállítására és őrizetbe vételére. Ezzel a magatartásával a vádlott a sértettet fenyegetéssel arra kényszerítette, hogy a büntetőeljárásban a törvényes jogait ne gyakorolja.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat folytatólagosan elkövetett zsarolás, csalás, valamint kényszerítés hatósági eljárásban bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 6 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt beszámította, továbbá kötelezte a vádlottat a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, ellene a vádlott és védője felmentésért jelentettek be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: