2017/24.

Tárgyalás időpontja: 
2017. június 13., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
Kuruzslás bűntette
Ügyszám: 
B.177/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Járásbíróság, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
Tárgyaló: 
112. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A járásbíróság az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlottat hallgatja ki.

A vádirati tényállás lényege szerint:

A vádlott 2010 óta vezető tisztségviselője a Dr. D. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gazdasági társaságnak, melynek fő tevékenységi köre a fogorvosi járóbeteg ellátás.

A telephelyként megjelölt b.-i ingatlanban fogorvosi rendelőt alakítottak ki, amely a szükséges működési engedélyekkel rendelkezett. A rendelőben a vádlott ügyvezetése alatt álló gazdasági társasággal szerződéses jogviszony alapján szakképesítéssel rendelkező fogorvosok, fogszakorvosok végeztek magán fogorvosi alapellátás körébe tartozó fogászati tevékenységet.

A vádlott pontosan meg nem határozható időponttól kezdődően a fenti fogászati rendelőben fogorvosi tevékenységet folytatott oly módon, hogy az ott dolgozóknak, illetőleg a hozzá fogorvosi kezelésre forduló, a nyomozás során pontosan nem meghatározható számú személynek azt a látszatot keltette, hogy fogorvosként eljárni jogosult: ennek körében a vádlott jogosulatlanul, rendszeresen, ellenszolgáltatás fejében a fogorvosi tevékenység körébe tartozó tevékenységet – így különösen vizsgálatot, foghúzást, fogtömést, gyökérkezelést, koronák felhelyezését, gyógyszerek, kezelések kiválasztását – végzett.

A vádlott részére a beavatkozást igénybe vevők túlnyomó része különböző mértékű, a beavatkozás jellegétől függő ellenértéket fizetett. A vádlott hazai fogorvosi oklevéllel, illetőleg külföldi egyetemen szerzett és honosított, egyenértékűségi záradékkal ellátott fogorvosi oklevéllel nem rendelkezik, orvosi tevékenység végzéséhez szükséges működési engedélye nincs, ezért fogorvosi gyakorlat végzésére nem jogosult.

A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség a vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását, az orvosi szakképesítéshez kötött foglalkozás gyakorlásától való eltiltását és a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: