2017/23.

Tárgyalás időpontja: 
2017. június 7., szerda 11.15
Ügy tárgya: 
Önbíráskodás bűntette
Ügyszám: 
Bf.835/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben tárgyalást tart, amelyen a sértett tanút hallgatja meg.

A megállapított tényállás lényege szerint:

A vádlott ittas állapotban 2016. január 1. napján 14.00 és 14.30 óra közötti időben szóváltásba került a szintén ittas állapotban lévő és fekvőgipszben ágyon fekvő, emiatt járóképtelen nevelőapjával, P. J. sértettel.

A szóváltás során a vádlott a szemére vetette nevelőapjának, hogy pénz jár neki, mivel két hete gondozza a törött lábbal fekvő nevelőapját, emellett ellátja az állatokat, továbbá az ő közreműködésével a sértett korábban eladott egy tehenet, és annak árából is járna neki. Ezért a vádlott a sértettet 20.000.- Ft átadására szólította fel, azonban a sértett a pénz átadását megtagadta.

A vádlott ebbe nem nyugodott bele, hanem kiment a konyhába, magához vett egy 17,5 cm pengehosszúságú konyhakést. Ezt követően a bal kezével lefogta a fekvőgipszben ágyon fekvő sértettet, a jobb kezében tartott kést a sértett nyakához fogta, miközben azt kiabálta, hogy „mit képzelsz te, anyám haldoklik, te meg nem csinálsz semmit, én gondozom az állatokat és még pénzt sem adsz?” A vádlott a sértettől követelte a neki járó 20.000.- Ft-ot, és hogy követelésének nyomatékot adjon a kést a sértett nyakához nyomta; a kés által közvetített erőbehatás kis, legfeljebb kis-közepes határán álló erejű volt.

A vádlott magatartása következtében a sértett 4 cm-es, a bőr valamennyi rétegét érintő vágott sebben megnyilvánuló 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A sértett a vádlott ezen erőszakos magatartásának hatására rögtön átadta a kért 20.000.- Ft-ot a vádlott részére.

A vádlott a pénzzel a kezében kiment a nappaliba. A rendőrök kiérkezése előtt, 15.00 óra körüli időben a sértett telefonhívására a helyszínre érkezett Zs. I., akivel a vádlott közölte, hogy „mivel ő nevelte az állatokat, ezért kért 20.000.- Ft-ot, amit az öreg nem akart neki adni, ezért tartotta a kést a J. nyakához”. A vádlott és a sértett ezt követően együtt italoztak.

A vádlott ezt követően Zs. I. jelenlétében is tovább fenyegette a sértettet azzal, hogy elvágja a torkát. A sértett félt attól, hogy a vádlott beváltja a fenyegetőzéseit, ezért felhívta a rendőröket, akik 17 óra 05 perckor a helyszínre érkeztek.

A nyomozó hatóság a vádlott nadrágjának zsebéből lefoglalta és a sértettnek kiadta a 20.000.- Ft készpénzt, valamint a helyszínen feltalálásra került a 17,5 cm pengehosszúságú konyhakés.

A sértett zaklatás vétsége miatt joghatályos magánindítványt nem terjesztett elő.

Az eljárás során az nem volt kétséget kizáróan bizonyítható, hogy a vádlott, mielőtt a konyhába kiment volna a késért, közölte volna a sértettel, hogy „Ha nem adsz pénzt, elvágom a nyakad!”. Az sem volt kétséget kizáróan bizonyítható, hogy amikor a vádlott a kést a sértett nyakához fogta, és a 20.000.- Ft-ot követelte, közben szóban azzal is fenyegette volna a sértettet, hogy különben elvágja a nyakát.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 2 év végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélte. A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt beszámította, továbbá kötelezte a vádlottat a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért jelentett be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: