2017/21.

Tárgyalás időpontja: 
2017. május 25., csütörtök 10.00
Ügy tárgya: 
Csalás bűntette
Ügyszám: 
Bf.778/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 2.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben már tartott tárgyalást. A fenti határnapon tanúkihallgatás és ítélethozatal várható.

A megállapított tényállás lényege szerint:

A vádlott az S. B. Kft. résztulajdonosaként és ügyvezetőjeként 2010. december 28. napján a B. B. Kft. sértettel írásbeli szerződést kötött fásszárú energiaültetvényről származó biomassza tüzelőanyag szállítására.

A vádlott a szerződésben vállalta, hogy a szerződés előírásainak megfelelő mennyiségű és minőségű fásszárú energiaültetvényből származó biomassza tüzelőanyagot biztosít a sértett részére, azt megtermeli vagy megtermelteti, a szerződés hatálya alatt a fásszárú energiaültetvényből származó, tüzelésre előkészített hengeres, úgynevezett energiafát vagy ennek aprítékát rendelkezésre tartja a sértett javára, azt részére értékesíti és a sértett telephelyére beszállítja, melyet a sértett a szerződés szerint a vonatkozó ár megfizetésével köteles megvásárolni az S. B. Kft.-től.

A vádlott abban is megállapodott a sértettel, hogy a leszállításra, illetve átvételre kerülő tüzelőanyag mennyiségét évente növekvő mértékben határozzák meg és a sértett lehetőséget biztosít az éves beszállítandó tüzelőanyag előfinanszírozására 2011. évben legfeljebb 15 millió forint összeghatárig előlegbekérő alapján úgy, hogy a előfinanszírozott mennyiséget legkésőbb 2011. december 20-ig be kell szállítani.

A szerződés rögzítette még, hogy a tüzelőanyag szállítás részletes feltételeit éves tüzelőanyag szállítási szerződésben véglegesítik a szerződő felek, amelynek alapján a vádlott a sértettel 2011. január 3-i keltezéssel éves Tüzelőanyag Szállítási Szerződést is kötött, melyben kötelezettséget vállalt a hosszútávú együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján 2011. évben 1000 atrotonna fásszárú energiaültetvényről származó tüzelőanyag beszállítására, amelynek elszámolási árát 2011. évben hengeres, kemény- és lágylombos tűzifa esetén 19.900,- forint/atrotonnában, tüzelésre előkészített faapríték esetén szintén 19.900,- forint/ atrotonnában határoztak meg.

A sértett ezen szerződések megkötése után a vádlott által kiállított előlegbekérők és számlák alapján 2011. január 12. és 25. napján mindösszesen 18.750.000,- forintot utalt át tüzelőanyag szállítási előlegként az S. B. Kft. részére.

A vádlott azonban már a szerződés megkötésekor is tudta, hogy a tüzelőanyagot szállítani nem tudja, az nem is állt szándékában, ennek ellenére a sértett előtt valótlanul azt a látszatot keltette, hogy képes és kész vállalni a tüzelőanyag szállítását és a szerződésben foglaltak határidőre történő teljesítését.

A vádlott azonban a sértett részére egyáltalán nem szállított tüzelőanyagot, majd a sértett többszöri felszólítására továbbra is tévedésben tartotta a sértettet és a szerződésben foglaltakat nem vitatva azzal hitegette, hogy elkötelezett az energiafűz szaporítóanyagának termelésében és minél nagyobb területen az energiaültetvények fejlesztésében.

A vádlott a sértett felszólítása ellenére a tüzelőanyag szállítási előlegként átvett 18.750.000,- forint összeget a sértettnek nem fizette vissza, azt a svéd licence jogok megtartására, energiafűz szaporítóanyagok megtermeltetésére, azok hűtőházi letárolására, szakszerű feldolgozására, partnerek felkeresésére, meggyőzésére, az energiafűz népszerűsítésére és bemutatók szervezésére, rendezésére használta fel.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat jelentős kárt okozó csalás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 1 év 6 hónap végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélte. A bíróság a vádlottal szemben 18.750.000,- Ft erejéig vagyonelkobzást rendelt el, továbbá kötelezte a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, ellene a vádlott és a védő felmentésért jelentett be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: