2017/15.

Tárgyalás időpontja: 
2017. április 10., hétfő 09.00
Ügy tárgya: 
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
B.857/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
102. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben már tartott tárgyalást, a fenti határnapokon a III. rendű vádlott és a tanúk kihallgatása várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

Az I. rendű vádlott 2004. március 5. napjától 2015. július 1. napjáig, a felszámolás kezdetéig volt az R. H. Kft. önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője, illetve minősített többségű befolyást biztosító szavazati joggal rendelkező tagja, amely cég – többek között – a z.-i telephelyén mezőgazdasági kisgépek gyártásával foglalkozott. A cég 2013. évtől kezdődően veszteségesen működött.

Az I. rendű vádlott az R. H. Kft. képviseletében eljárva, 2012. március 20. napja és 2012. november 30. napja közötti időszakban több cégtől összesen tíz darab, fiktív számlát fogadott be, annak érdekében, hogy a cég jogosulatlanul adólevonási jogot gyakorolhasson. A számlákban dokumentált gazdasági események azonban (részben nem, illetve egyáltalán) nem a számlán feltüntetett felek között jöttek létre.

Az I. rendű vádlott, annak tudatában, hogy a számlák fiktívek, azokat az R. H. Kft. könyvelésébe beállíttatta, a cég áfa analitikájában szerepeltette, a 2012. évre vonatkozó aktuális havi áfabevallásaiban, valótlan tartalmú adóbevallás készítésével elszámolta, és azok adótartalmát jogosulatlanul helyezte levonásba. I. rendű vádlott általános forgalmi adó adónemben 2012.évre vonatkozóan összesen 133.273.742 Ft vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.

A II. rendű vádlott a D. Kft. tagjaként és ügyvezetőjeként aláírta azt a valótlan tartalmú vállakozási szerződést és teljesítési igazolást, amely szerint a D. Kft. az R. H. Kft. z.-i üzemének átalakítási munkálatait elvégzi. A szerződésben megjelölt munka elvégzésére azonban nem került sor, ennek ellenére a II. rendű vádlott fiktív számlákat állított ki, amelyek alapján az I. rendű vádlott a számlák áfa összegével megegyező mértékben jogosulatlanul adólevonási jogával élt. Ezzel a II. rendű vádlott összesen 45.821.819,- Ft összegű vagyoni hátrány okozásához nyújtott segítséget az I. rendű vádlottnak.

A III. rendű vádlott az N. P. Kft. tagjaként és ügyvezetőjeként aláírta azt a valótlan tartalmú szállítási szerződést és teljesítési igazolást, amely szerint az N. P. Kft. az R. H. Kft. z.-i üzemébe ún. gyártmánykiemelő és függesztő sort szállít. A szerződésben megjelölt eszközök leszállítására azonban nem került sor, ennek ellenére a III. rendű vádlott fiktív számlákat állított ki, amelyek alapján az I. rendű vádlott a számlák áfa összegével megegyező mértékben jogosulatlanul adólevonási jogával élt. Ezzel a III. rendű vádlott összesen 20.860.200,- Ft összegű vagyoni hátrány okozásához nyújtott segítséget az I. rendű vádlottnak.

Az I. rendű vádlott az R. H. Kft. képviseletében eljárva 2011 szeptemberében pályázatot nyújtott be az R. H. Kft. forgácsoló csarnokának korszerűsítésére. A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jóváhagyta azzal, hogy a pályázat keretén belül az R. H. Kft. – részben magyar, részben uniós költségvetésből származó – vissza nem térítendő 99.829.669,- Ft támogatásban részesül. Az I. rendű vádlott a támogatási összeg kifizetése érdekében – a II. rendű vádlott segítségével – fiktív számlákat nyújtott be, amelyek alapján az R. H. Kft. részére összesen 49.158.255,- Ft támogatási összeget folyósítottak. Az I. rendű vádlott a valótlan tartalmú számlák felhasználásával tévedésbe ejtette a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetet, amellyel a költségvetésnek ténylegesen 49.158.255,- Ft vagyoni hátrányt okozott, míg 46.388.883,- Ft tekintetében a folyósítás megtagadása következtében a támogatási igénylés nem vezetett eredményre.

Az I. rendű vádlott az R. H. Kft. képviselőjeként valós gazdasági eseményeket nem tükröző, fiktív számlák felhasználásával a cég költségvetésbe történő befizetési kötelezettsége és a céggel kötött támogatási szerződés alapján költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában az adóhatóságot, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget tévedésbe ejtve összesen 229.577.460,- Ft vagyoni hátrány okozására törekedett, azonban 46.388.883,- Ft összegű támogatás folyósításának megtagadása folytán ténylegesen összesen 183.188.577,- Ft vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A II. rendű vádlott az I. rendű vádlottnak összesen 129.290.252,- Ft összeg vonatkozásában nyújtott segítséget, amelyből a támogatás folyósításának megtagadására figyelemmel 94.980.074,- Ft a tényleges vagyoni hátrány.

A főügyészség mindhárom vádlottal szemben határozott ideig tartó, börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, gazdasági társaság vezető tisztségviselői tevékenységtől és a közügyek gyakorlásától való eltiltását, valamint a vádlottak büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: