2017/14.

Tárgyalás időpontja: 
2017. április 6., csütörtök 08.15
Ügy tárgya: 
Rablás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
Bf.137/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

A vádlott élettársi kapcsolatban élt E. I. sértettel. A vádlott és a sértett egy hajléktalan szálló melletti bódéban éltek, mivel a sértett és annak édesanyja, E. J.-né lakóhelyéül szolgáló ingatlanból a sértett édesanyja a vádlottat kitiltotta a vádlott által vele és lányával szemben a korábbiakban tanúsított erőszakos magatartásra tekintettel. A vádlott 2016 áprilisában megjelent a a fenti ingatlannál, melynek udvarára a nyitott kertkapun keresztül bement, majd a ház bejárati ajtaját ütni és rugdosni kezdte, miközben azt kiabálta, hogy engedjék be, amennyiben nem engedik be, szétver mindenkit. E. J.-né sértett félelmében a vádlottnak ajtót nyitott és őt a házba a fenyegetés hatására beengedte. A vádlott a házba való bejutását követően azzal fenyegette E. J.-nét, hogy mindenkit szétver, majd kis idő elteltével a házból távozott. E. J.-né sértett magánlaksértés és „veszélyes fenyegetés” tartalmában zaklatás miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő a vádlottal szemben.

A vádlott a fenti bűncselekmény elkövetését követően az utcán odalépett K. A.-né sértetthez, vele kiabálni kezdett és szidalmazta őt, majd a sértett arcába köpött. K. A.-né sértett becsületsértés miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő a vádlottal szemben.

A fentieket követően a vádlott az úton közlekedő K. T. sértett által vezetett gépjármű elé állva a kezével jelezte, hogy szeretné, ha K. T. a gépjárművel megállna. A sértett a vádlott jelzésére a járművével megállt, ekkor a vádlott a jármű lehúzott ablakán behajolt és a sértettet felszólította, hogy adjon neki 300 Ft-ot. A sértett közölte a vádlottal, hogy nem ad neki pénzt, mire a vádlott feldühödött, kézzel ráütött a jármű ajtajára és fenyegetően kiabálni kezdett a sértettel. Amikor a vádlott távolabb került a járműtől, a sértett elindult a gépkocsival, ám ekkor a vádlott ismét ráütött a jármű oldalára, ezért a sértett megállt. Ekkor a vádlott ismét odament a sofőr ajtajához és kiabálni kezdett vele, megfenyegette, hogy „kinyírja, elvágja a torkát, meg fogja ölni”. Ezt követően a gépkocsi nyitott ablakán keresztül a vádlott legkevesebb négy alkalommal, nagy erővel, ököllel ütéseket mért a sértett feje irányába - melyeket a sértett a kezével hárított - közben folyamatosan üvöltve fenyegetőzött, hogy meg fogja ölni, amiért nem adott neki pénzt, valamint továbbra is a 300 Ft átadását követelte. Ezt követően a sértett ütést imitált a vádlott irányába, mellyel a vádlottat arra késztette, hogy a gépkocsitól ellépjen, így a sértett a helyszínről el tudott hajtani. A vádlott a készpénz átadása érdekében fenyegette a sértettet azzal, hogy ki fogja nyírni, elvágja a torkát, megöli. A vádlott pénz átadása érdekében élet elleni közvetlen fenyegetést, valamint erőszakot alkalmazott, azonban a sértettnek sikerült a helyszínről elhajtania, a sértett a vádlottnak az erőszak, valamint az élet elleni közvetlen fenyegetés ellenére sem adott át készpénzt, így a vádlott által elkövetett cselekmény kísérleti szakban maradt.

K. T. sértett miután a vádlottat sikerült hátrahagynia az éppen arra gépkocsival haladó polgárőrnek dudálással és integetéssel jelezte, hogy segítséget kíván tőle kérni. A sértett a polgárőr gépkocsiját követve, a fenti bűncselekmény elkövetésének helyszínétől kb. 50 méterre a gépkocsival megállt. A polgárőr a gépkocsijából kiszállva a sértett által vezetett gépkocsihoz ment, ahol a sértett a sérelmére megvalósított bűncselekményről kezdett el beszélni, amikor a vádlott a gépkocsihoz odarohanva, a gépkocsi lehúzott ablakán keresztül egy alkalommal ököllel K. T. irányába ütött, mely ütés elöl a sértett el tudott hajolni és az ablakot feltekerte. Ezt követően a vádlott magából kikelve ordítozva először ököllel, majd egy láncból készült kutyapórázzal ütlegelte a sofőr oldali felhúzott ablakot, miközben a sértettet megöléssel fenyegette. A sértett ezt követően tolatásba kezdett, majd a vádlottat kikerülve a gépkocsival a helyszínről elhajtott. A sértett gépkocsijában a vádlotti magatartás következtében kár nem keletkezett. A vádlott fenti kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A vádlott ezután az utcán két járókelőtől megkérdezte, hogy a „rendőr csaj itthon van-e”. Nevezettek közölték a vádlottal, hogy nem tudják, hol van az általa keresett személy, mire a vádlott az utcában parkoló egyik gépkocsi mellett elhaladva annak motorháztetőjét és visszapillantó tükrét kis erővel, kézfejjel megütötte, miközben hangosan kiabált. A gépkocsiban sérülés nem keletkezett. A vádlott kihívóan közösségellenes magatartása a jelenlévőkben félelmet, megbotránkozást keltett.

A vádlott 2016 májusában megjelent E. J.-né és E. I. sértettek lakóhelyénél, és az utcán addig kiabált, míg E. I. sértett a lakásból az udvarra ki nem ment. A sértett az udvarra kimenve felszólította a vádlottat, hogy menjen el, őt hagyja békén, a vádlott a sértett tiltása ellenére a kerítéssel körbevett udvarra bement. A vádlott a sértettet az ingatlan udvarán, valamint az udvarról kiérve közterületen mintegy 10 méteren keresztül a hajánál fogva rángatta, valamint a sértett bal alkarját megharapta. A vádlott bántalmazása következében a sértettnek 8 napon belül gyógyuló, a bal alkaron, kb. 5 cm-es átmérőjű területen, duzzanatban megnyilvánuló sérülése keletkezett. A sértett a vádlott bántalmazása elől a vasútállomásra menekült, ahonnan a rendőrséget értesítették. A vádlott fenti kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A rendőrjárőr a vádlottal szemben intézkedett, akit zavart viselkedése miatt mentővel kórházba szállítottak. A sértett testi sértés vétsége miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő a vádlottal szemben.

A vádlott a kórházból való távozását követően ismét megjelent a sértettek ingatlanánál, ahol ütlegelni kezdte az ingatlan bejárati ajtaját és azt kiabálta, hogy „megöllek Téni, megöllek titeket”, illetve „megöllek titeket”. A vádlott az ingatlan bejárati ajtaját egy téglával betörte, oda bement, ekkor a sértettek a ház hátsó kijáratán keresztül elmenekültek az ingatlanból. A vádlott a sértettek lakóhelye ajtajának megrongálásával 17.000 Ft kárt okozott. A sértettek zaklatás és magánlaksértés miatt magánindítványt terjesztettek elő a vádlottal szemben.

A vádlott személyiségzavarban szenved, amely azonban nem érinti a beszámítási képességét, azt nem zárja ki és nem is korlátozza. A vádlottnál kóros elmeállapot nem volt megállapítható sem a cselekmények idejére, sem a szakértői vizsgálat időpontjára vonatkozóan, képes volt arra, hogy a cselekménye következményeit felismerje és ennek a felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson.

 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat rablás bűntettének kísérletében, zaklatás és magánlaksértés bűntettében, zaklatás, magánlaksértés, testi sértés, becsületsértés és 2 rendbeli garázdaság vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őt halmazati büntetésül 5 év 8 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság a vádlottat az ellene emelt 1 rendbeli garázdaság vétségének vádja alól felmentette, egyúttal megállapította, hogy a vádlott a garázdaság szabálysértést követte el, mellyel kapcsolatban az eljárást megszüntette. A bíróság továbbá kötelezte a vádlottat a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megtérítésére.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a kiszabott büntetés súlyosítása végett, a vádlott és védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: