2017/13.

Tárgyalás időpontja: 
2017. március 30., csütörtök 08.00
Ügy tárgya: 
Sikkasztás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
Bf.6/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 2.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

A vádlott az édesanyjával kötött bérleti szerződés alapján bérlőként lakott a fele részben az édesanyja, fele részben annak élettársa tulajdonát képező családi házban. A vádlott bérleti díj fizetése ellenében a ház használatára volt jogosult, az ingatlanban található értéktárgyak a sértettek tulajdonát képezték. A vádlott a sértettek házából, azok tudta és beleegyezése nélkül különböző használati tárgyakat (ülőgarnitúra, mélyhűtő, gáztűzhely, mosógép) tulajdonított el jogtalanul összesen 103.000,- forint értékben. Az ülőgarnitúrát a vádlott értékesítette, a vevő azonban nem tudott arról, hogy az bűncselekmény elkövetéséből származik. Az ülőgarnitúrát a nyomozás során a rendőrök lefoglalták és a sértettek részére kiadták, így a sértetteknek okozott kár egy része megtérült.

A vádlott a Magyar Telekom Nyrt. üzletében N. J. néven két év határozott időre vezetékes telefon-, internet- és tévészolgáltatást rendelt a fenti családi ház címére, amelyhez akció keretében járt egy 35.760,- forint értékű táblagép is. A vádlott a megrendelés során egy olyan, általa készített, valótlan tartalmú meghatalmazást használt fel, amelyen N. J. meghatalmazó és két tanú nevét is fiktív adatokkal tüntette fel, azon a nevezettek aláírásait meghamisította. A vádlott a Magyar Telekom Nyrt. sértettet ezáltal tévedésbe ejtve a szolgáltatást megrendelte, annak bekötése is megtörtént, a vádlott azonban a sértett részére a szolgáltatás díját nem fizette ki. A vádlott a szolgáltatáshoz járó táblagépet N. J. néven átvette, a kézbesítési igazoláson N. J. nevét aláhamisította. A vádlott a Telekom Nyrt. sértett tévedésbe ejtésével összesen 91.679,- forint kárt okozott, amely nem térült meg.

A vádlott 2015 tavaszán egy áruházban egy 44.990,- Ft értékű mobiltelefont vett le a polcról, majd a ruházati osztály próbafülkéjében a telefonon elhelyezett áruvédelmi széfet megrongálta, abból kivette a mobiltelefont és azt a ruházatába rejtve fizetés nélkül távozott az áruházból. A kijáratnál az áruház biztonsági szolgálatának alkalmazottja ellenőrzés alá vonta a vádlottat, aki az eltulajdonított mobiltelefon készüléket a biztonsági alkalmazottnak átadta. A lopással a vádlott összesen 45.490,- Ft kárt okozott, amelyből a telefon visszavételével 44.990,- forint megtérült.

A vádlott 2015 májusában egyik ismerősével - a későbbi sértettel - megállapodott abban, hogy elviszi műszaki vizsgára a sértett tulajdonát képező személygépkocsit, ezért a sértett a vádlott részére átadta a gépjárművet. A vádlott a személygépkocsit nem vizsgáztatta le, azt 2015 júniusában összetörte, majd a sértett tudta és belegyezése nélkül alkatrészként értékesítette, ily módon a gépkocsival a sajátjaként rendelkezett. A vádlott a sikkasztással a sértettnek 215.000,- forint kárt okozott, amely nem térült meg.

A vádlott 2015 őszén Ausztriában, egy hulladéktelepen talált két darab osztrák felségjelzésű rendszámot, amelyet felszerelt a tulajdonát képező személygépjárműre. A vádlott a hamis egyedi azonosító jellel ellátott személygépjárművel közlekedett, amikor vele szemben rendőri intézkedésre került sor. Ennek során a nyomozóhatóság a két darab rendszámot a helyszínen lefoglalta és ezt a kiállító hatóságnak megküldte.

Az ügy valamennyi sértettje polgári jogi igényt terjesztett elő az okozott kár megtérítése iránt.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat sikkasztás és egyedi azonosító jel meghamisításának bűntettében, lopás, csalás, valamint két rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őt mint többszörös visszaesőt – halmazati büntetésül 3 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. A bíróság továbbá kötelezte a vádlottat a bűncselekménnyel okozott kár sértettek részére történő megfizetésére és a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megtérítésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlatosan enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: