2017/11.

Tárgyalás időpontja: 
2017. március 13., hétfő 09.00
Ügy tárgya: 
Lopás bűntette
Ügyszám: 
Bf.299/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

Az I. rendű vádlott rendszeresen kijárt a P. Műtrágyagyárat körülvevő területre és az odavezető vasúti sínek környékén, azzal a céllal, hogy a gyár kerítésén kívüli területről vasat gyűjtsön. A vádlottak 2013 júliusában a v.-i vasútállomáshoz tartozó összekötő vágányból a vezetősínes pályasínből kiszerelték a vízszintes csavarokat, kiszedték a hosszirányú támtuskókat, valamint a keresztezés végén lévő, rögzítést biztosító négylyukú lapos hevedereket, rögzítő csavarokkal együtt, és ily módon a MÁV Zrt. sértett tulajdonát képező tárgyakat tulajdonították el jogtalanul, összesen 65.173.- Ft értékben. A vádlottak a jogtalanul eltulajdonított tárgyakat egy MÉH telepen vasanyagként eladták.

A vádlottak a fenti tárgyakat az összekötő vágányból kiágazó külső rendező pályaudvar területéről tulajdonították el, amely pályaudvar jelenleg kizárt forgalom alatt nem álló pályaszakasz, ezért a cselekmény közvetlenül a forgalom biztonságát nem veszélyeztette.

A MÁV Zrt. sértett képviselője 263.058.- Ft kárának, valamint ennek törvényes késedelmi kamata megtérítése iránt polgári jogi igényt terjesztett elő.

A V., vasútállomáshoz tartozó összekötő vágányból 2012. július 22. napját megelőző időben - pontosabban meg nem határozható időpontban - ismeretlen személy eltulajdonította a MÁV Zrt. sértett tulajdonát képező 8 darab egylyukú hevedert, 4 darab vízszintes csavart, 10 darab támtuskót és 6 darab lapos sínösszekötő hevedert. Az eljárás során azonban nem volt kétséget kizáróan bizonyítható, hogy a vádlottak szerelték volna ki és tulajdonították volna el jogtalanul ezen további a vasúti alkatrészeket.

Az I. rendű vádlott 2013 decemberében szintén a v.-i vasútállomáshoz tartozó összekötő vágánynál abból a célból, hogy azokat jogtalanul eltulajdonítsa, átvágott eredetileg 5 darab 1,5 m hosszúságú használaton kívüli réz földkábelt, azokat összesen 8 részre darabolta, továbbá megpróbálta eltulajdonítani a hozzájuk tartozó 3 darab vashulladékot, mindösszesen 11.758.- Ft értékben. E vagyontárgyak a MÁV Zrt. sértett tulajdonát képezték, a használaton kívüli kábelek megrongálásából eredően működési zavar nem következett be. Az I. rendű vádlottnak a feldarabolt, előkészített kábeleket és egyéb vashulladékot eltulajdonítania nem sikerült, mert cselekménye közben a közterület felügyelet ellenőre tetten érte, és a rendőrkapitányságot értesítette. A megrongált vezeték a MÁV Zrt. sértettnek visszaadásra került, így a bűncselekménnyel okozott kár megtérült.

Az elsőfokú bíróság az I. rendű vádlottat lopás bűntettében és lopás vétségének kísérletében mondta ki bűnösnek, ezért őt – mint többszörös visszaesőt – halmazati büntetésül 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. A II. rendű vádlottat lopás bűntettében találta bűnösnek, amely miatt őt 150.000,- Ft pénzbüntetésre ítélte. A bíróság továbbá kötelezte a vádlottakat a bűncselekménnyel okozott kár sértett részére történő megfizetésére és a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megtérítésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, ellene az I. rendű vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlatosan enyhítésért, a II. rendű vádlott és védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: