2017/9.

Tárgyalás időpontja: 
2017. március 1., szerda 09.30
Ügy tárgya: 
Rablás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
Fkf.564/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

A három vádlott és a sértett iskolatársak voltak. 2014 októberében a II. rendű vádlott azzal bízta meg a III. rendű vádlottat, hogy a következő üzenetet adja át a kiskorú sértettnek: "Tartozol nekem pénzzel, azt hozd el, mert ha nem hozod, akkor megverlek!". A III. rendű vádlott átadta a fenyegető üzenetet a sértettnek, akiben ez komoly félelmet keltett, ezért a nála lévő 1.500,- Ft-ot átadta a III. rendű vádlottnak. A II. és III. rendű vádlottak a sértettől szerzett pénzt még aznap elköltötték.

Az I., II. rendű vádlottak és a sértett szintén 2014 októberében ugyanazzal az autóbusszal utaztak. Amikor a sértett leszállt az autóbuszról, a vádlottak is ezt tették és követték őt. Az utcán szorosan mellé álltak, majd a II. rendű vádlott a sértett pulóverét megragadva őt a közeli buszmegállóba terelte és felszólította, hogy ürítse ki a zsebeit. A sértett – tartva a vádlottaktól – kivette a zsebében lévő 5.000,- Ft készpénzt és az autóbuszbérletét. A II. rendű vádlott a pénzt magához vette, a bérletet pedig visszaadta a sértettnek. Ezután a sértett nadrágjában lévő övet "Ez kell nekem!" felkiáltással a csatnál szétkapcsolta, kihúzta a nadrágból és eltette. Végül a II. rendű vádlott megfenyegette a sértettet: "Senkinek se mondd el ezt vagy szétütlek!".

A vádlottak a bűncselekménnyel a sértettnek összesen 7.500,- Ft kárt okoztak, amely az eljárás során részben megtérült. A sértett törvényes képviselője az okozott kár megtérítése iránt polgári jogi igényt terjesztett elő.

Az elsőfokú bíróság az I. rendű vádlottat rablás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 2 év – végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztés büntetésre ítélte, és elrendelte a pártfogó felügyeletét. A II. rendű vádlottat rablás és zsarolás bűntettében találta bűnösnek, amely miatt őt 2 év – végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztés büntetésre ítélte, elrendelte a pártfogó felügyeletét, és kötelezte a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére. Végül a III. rendű vádlottat önbíráskodás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért 1 év időtartamra próbára bocsátotta azzal, hogy annak tartama alatt a III. rendű vádlott pártfogó felügyelet alatt áll. A bíróság továbbá kötelezte a vádlottakat a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész, a II. és III. rendű vádlottak, védőik tudomásul vették, ellene az I. rendű vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlatosan enyhítésért jelentett be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: