2016/50.

Tárgyalás időpontja: 
2016. december 15., csütörtök 09.00
Ügy tárgya: 
Csoportosan elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
Fkf.483/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

A vádlottak rokonok, id. B. S. IV. rendű vádlott gyermekei fk. B. R. I. rendű, fk. B. A. II. rendű, és ifj. B. S. III. rendű vádlottak.

II. rendű, III. rendű és IV. rendű vádlottak 2015. február 25. napján 19:00 óra körüli időben a P., Dózsa György utcai buszmegállónál várakoztak a fociedzésről hazatérő fk. B. R. I. rendű vádlottra.

Az utcán polgárőri feladatokat ellátva, polgárőri felirattal ellátott ruhájukban és polgárőr jelvényüket viselve bűnmegelőzési járőrözést folytatott P. L. sértett, valamint M. J. és K. J. polgárőrök.

A polgárőrök útja a járőrözésük során a P., Dózsa György utcai járdán vezetett, ahol a buszmegállónál várakoztak a II., III. és IV. rendű vádlottak is. Ahogy a polgárőrök a közelükbe értek, id. B. S. IV. rendű vádlott trágár szavakat használva megszólította a polgárőröket: „Mi van f.-k, mit lestek?”, mire a II., III. és IV. rendű vádlottak, valamint a polgárőrök között szóváltás alakult ki, amelynek során II., III. és IV. rendű vádlottak folyamatosan szidalmazták, trágár szavakkal sértegették a polgárőröket és köréjük álltak. Ennek során K. J. polgárőr id. B. S. IV. rendű vádlott közvetlen közelébe lépett és megfogta IV. rendű vádlott kapucnis kabátjának a zsinórját, majd nyomatékosan felszólította a szitkozódás, sértegetés abbahagyására.

Eközben érkezett a helyszínre busszal fk. B. R. I. rendű vádlott, aki a buszról leszállva azt látva, hogy édesapjához, IV. rendű vádlotthoz K. J. polgárőr közelít, P. L. sértetthez lépett és egy alkalommal ököllel szájon megütötte, a II., III. és IV. rendű vádlottak pedig folyamatosan trágár szavakkal szidalmazták a polgárőröket.

Az ütést követően K. J. polgárőr értesítette a rendőrkapitányságot és polgárőr társaival arrébb vonult.

Vádlottak továbbra is a helyszínen maradtak és ekkor már fenyegetően léptek fel a sértett és társai irányába olyan kifejezéseket használva, hogy „meg lesztek verve”, „megdögletek”, „ki lesztek majd rángatva a kocsitokból”, továbbá a IV. rendű vádlott „kivégzéssel”, illetve azzal is megfenyegette K. J. polgárőrt, hogy mindenképpen „el fogja verni, ha meglátja”, valamint „elteszi láb alól”, „addig nem nyugszik, amíg el nem rendezi”, azonban további bántalmazásra már nem került sor.

A IV. rendű vádlott az időközben a helyszínre érkező rendőrjárőrök által végzett igazoltatási tevékenység során is mondta K. J. polgárőrnek „gyere ide, a sötétbe kiverem a fogaidat, most lehet, nem bántalak, de majd elrendezlek később, szétverem a fejedet!”.

P. L. sértett zaklatás vétsége miatt a vádlottakkal szemben joghatályos magánindítványt terjesztett elő, becsületsértés vétsége miatt azonban nem kívánt magánindítvánnyal élni a vádlottakkal szemben. K. J. és M. J. polgárőrök pedig sem zaklatás vétsége, sem becsületsértés vétsége miatt joghatályos magánindítványt a vádlottakkal szemben nem terjesztettek elő.

Az I. rendű vádlott bántalmazása következtében P. L. sértett az arc és a felső ajak bal oldalának duzzanatában megnyilvánuló sérülést szenvedte el, mely sérülés gyógytartama 8 napon belüli és a sértett könnyű testi sértés vétsége miatt joghatályos magánindítványát előterjesztette.

P. L. sértett, valamint M. J. és K. J. polgárőrök egyaránt a Btk. 459. § (1) bekezdés c.) pontja alapján közfeladatot ellátó személynek minősülnek.

A IV. rendű vádlott azon magatartásával, hogy míg a fiatalkorú I. és II. rendű vádlottakat előttük helyes és példamutatói szülői magatartást tanúsítva nem a polgárőrök irányába történő szidalmazás és fenyegetés abbahagyására szólította fel, hanem kezdeményező és mindvégig hangadó volt a szitkozódó, szidalmazó, fenyegető és sértegető magatartássorozatban, mint az I. és II. rendű vádlottak nevelésére, gondozására és felügyeletére köteles személy, e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegte, s ezzel a fiatalkorú I. és II. rendű vádlottak, mint gyermekei értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztette.

A III. rendű vádlott P., E.-pusztán lévő lakóhelyén tárolta a nevelőanyja tulajdonát képező, azonban a III. rendű vádlott által a tulajdonos engedélyével rendszeresen használt működésképtelen piros színű Fiat Punto típusú gépjárművet, valamint a 2015. október hónapban – pontosabban meg nem határozható időpontban – Ausztriában vásárolt, forgalmi rendszám nélküli piros színű Fiat Punto típusú személygépjárművet.

III. rendű vádlott 2015. október hónap során a p.-i lakóházának udvarában eltávolította a Fiat Punto típusú gépkocsiról az arra kiadott forgalmi rendszámokat, valamint az alvázszámot jelölő táblát és ezen egyedi azonosító jeleket felszerelte az egyedi azonosító jellel nem rendelkező, Ausztriában vásárolt Fiat Punto típusú személygépkocsira.

III. rendű vádlott ezt követően 2015. november 9. napján 10:20 órakor D.-ben, a Szent István utcában közlekedett a hamis egyedi azonosító jelekkel ellátott Fiat Punto típusú gépkocsival, amikor a rendőrjárőr tetten érte és ellenőrzés alá vonta. A III. rendű vádlottól a nyomozó hatóság lefoglalta a forgalmi rendszámot és a forgalmi engedélyt, majd azokat a kiállító hatóság, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére megküldte.

Az elsőfokú bíróság az I. rendű vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettében, könnyű testi sértés vétségében, valamint társtettesként elkövetett zaklatás vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őt 2 év időtartamra próbára bocsátotta, megállapította továbbá, hogy a próbaidő tartama alatt pártfogó felügyelet hatálya alatt áll.

A II. rendű vádlottat a bíróság társtettesként elkövetett zaklatás vétségében találta bűnösnek, ezért 1 év időtartamra próbára bocsátotta, megállapította továbbá, hogy a próbaidő tartama alatt pártfogó felügyelet hatálya alatt áll. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének vádja alól a bíróság felmentette a II. rendű vádlottat.

A III. rendű vádlott bűnösségét társtettesként elkövetett zaklatás vétségében és 4 rendbeli egyedi azonosítójellel visszaélés bűntettében mondta ki az elsőfokú bíróság, amely miatt őt halmazati büntetésül 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének vádja alól a bíróság felmentette a III. rendű vádlottat.

A IV. rendű vádlottat a bíróság társtettesként elkövetett zaklatás vétségében és 2 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt halmazati büntetésül 2 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének vádja alól a bíróság felmentette a IV. rendű vádlottat.

A bíróság továbbá kötelezte a vádlottakat az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész az I. rendű vádlott terhére súlyosabb minősítés megállapításáért, a II., III. és IV. rendű vádlottak terhére részfelmentésük miatt, a bűnösségük megállapításáért jelentett be fellebbezést. Az I., II. rendű vádlottak és védőik tudomásul vették az ítéletet, a III. rendű vádlott és védője további részfelmentésért, illetve a kiszabott büntetés enyhítéséért, a IV. rendű vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: