2016/46.

Tárgyalás időpontja: 
2016. november 15., kedd 08.15
Ügy tárgya: 
Garázdaság bűntette
Ügyszám: 
Bf.557/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

2013. április 6. és 7. közötti időpontban F. R. I. r. vádlott családjával együtt B. L. II. r. vádlott tulajdonát képező b.-i lakásba költöztek, szóban kötött bérleti megállapodás alapján. Az I. r. vádlott az első havi bérleti díjjal késedelembe esett, továbbá időközben a II.r. vádlott úgy értesült, hogy a korábbi albérletét is bírósági végzés alapján hagyta el, 2013. május 21-én is azzal kereste fel a II. r. vádlott és fia, B. G. III. r. vádlott az I. r. vádlottat a bérelt lakáson, hogy közöljék vele a 30 napos felmondást, és arra kérjék, hogy ő és családja a bérleményt hagyják el.

Az I. r. vádlott sem a felmondási idő lejártakor, sem azt követően nem költözött ki fenti ingatlanból, és a későbbiek folyamán sem fizette a közüzemi díjakat. A II. r. vádlott fizette ki az I. r. vádlott és családja által felhalmozott közüzemi díjtartozást, és emiatt telefonon több alkalommal kereste az I. r. vádlottat, hogy mikor fogja azt számára megfizetni.

2013. szeptember 11-én a II. r. vádlott újfent telefonon kereste az I. r. vádlottat, aki azt ígérte neki, hogy aznap 16.30 órára elviszi a pénzt Cs.-ra és megfizeti a tartozását. Az I. r. vádlott azonban a megbeszélt időpontban nem érkezett meg, a II. r. vádlott 17.00 órát követően telefonon újfent felhívta az I. r. vádlottat, aki ezúttal másnapra ígérte a tartozás megfizetését.

A II. és III. r. vádlott 2013. szeptember 11-én 18.00 óra körüli időben úgy döntöttek, hogy az I. r. vádlottat személyesen keresik meg annak munkahelyén, annak érdekében, hogy megkérdezzék tőle, mikorra várható a kiköltözés. Az I. r. vádlottat azonban a fenti időpontban a munkahelyén már nem találták fel.

Ezt követően a II. r. vádlott telefonon felhívta az I. r. vádlottat, aki közölte vele, hogy jelenleg a B.-en található S. parkolóban van, de 10 perc múlva az S. áruház parkolójában lesz. A telefonbeszélgetést követően, pontosan meg nem határozható időpontban, de 19 óra 40 percet megelőző időben, a II. és III. r. vádlottak, annak érdekében, hogy elkerüljék, hogy az I. r. vádlott a megbeszélt találkozó elől is kitérjen, az S. parkolóba hajtottak, ahol megtalálták az I. r. vádlottat, aki a gépjárművében ült. Ekkor a gépkocsijukkal az I. r. vádlott mögött megálltak, kiszálltak az autójukból, majd a III. r. vádlott odament az I. r. vádlott gépkocsijának vezető oldali ajtajához, és a járműbe behajolva kiabált vele, és megkérdezte tőle, hogy mikor lesz végre hajlandó kiköltözni, illetőleg hogy hogyan gondolja azt, hogy nem fizet és nem is költözik ki. Eközben a II. r. vádlott az I. r. vádlott gépkocsijának jobb első ülése felőli ajtajához ment, azt kinyitotta, majd behajolt a nyitott ajtón, közben indulatosan számonkérte az I. r. vádlottól, hogy mikor fog kiköltözni az ingatlanból.

Ezen nézeteltérés miatt az I., II. és III. r. vádlottak között veszekedés és hangos szóváltás alakult ki, amelynek során az I. r. vádlott megragadta a gépkocsijába behajoló II. r. vádlott ruházatát a nyakánál fogva, s berántotta őt a jobb első ülésre. Ezt érzékelve a II. r. vádlott apja védelmére akart kelni, kinyitotta az I. r. vádlott gépkocsijának vezető oldali ajtaját, majd jobb alkarjával az I. r. vádlott nyakát a jobb első ülés felé igyekezett nyomni, míg bal karjával édesapját, a II. r. vádlottat próbálta az I. r. vádlott fogásából kiszabadítani. A gépkocsi utasterében ekkor dulakodás alakult ki, amelynek során mindhárman kölcsönösen ütlegelték egymást, amely verekedés során mindhárom vádlott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A II. és III. r. vádlottak a helyszínen a tartozást nem követelték, részüről a szidalmazás és a tettleges bántalmazás sem arra irányult, hogy az I. r. vádlottól a jogos tartozásukat behajtsák.

A vádlottak parkolóban tanúsított magatartása kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartás volt, amely alkalmas volt arra, hogy a járókelőkben megbotránkozást, vagy riadalmat keltsen.

Az I. r. vádlott homlokának jobb oldalán duzzanattal is járó haematoma sérülés, bal kézhát mutatóujj tövének 3 mm-es horzsolt sebe, orra hosszában hámhorzsolásos sérülése keletkezett, amely sérülések gyógytartama 8 napon belüli volt. Az I. r. vádlott a sérelmére elkövetett könnyű testi sértés vétsége miatt a II. és III. r. vádlottakkal szemben joghatályos magánindítványt terjesztett elő.

A II. r. vádlottnak az I. r. vádlott cselekménye következtében a bal mellén, jobb karján, valamint jobb térd alatt a sípcsontja felett horzsolásos sérülése keletkezett, melynek gyógytartama 8 napon belüli volt. A II. r. vádlott a sérelmére elkövetett könnyű testi sértés vétsége miatt az I. r. vádlottal szemben joghatályos magánindítványt terjesztett elő.

A III. r. vádlottnak az I. r. vádlott cselekménye folytán szájának nyálkahártya sérülése, bal kulcscsont területén, bal vállán haematoma, bal váll területén, jobb alkarján és bal térde alatt horzsolásos sérülése keletkezett, amely sérülések gyógytartama 8 napon belül gyógyuló volt. A III. r. vádlott a sérelmére elkövetett könnyű testi sértés vétsége miatt az I. r. vádlottal szemben joghatályos magánindítványt terjesztett elő.

Az elsőfokú bíróság a büntetett előéletű I. r. vádlottat 1 rendbeli, csoportosan elkövetett garázdaság bűntettében - mint társtettes - és 2 rendbeli könnyű testi sértés vétségében, a büntetlen előéletű II. r. vádlottat 1 rendbeli, csoportosan elkövetett garázdaság bűntettében - mint társtettes - és 1 rendbeli könnyű testi sértés vétségében, a szintén büntetlen előéletű III. r. vádlottat 1 rendbeli, csoportosan elkövetett garázdaság bűntettében - mint társtettes - és 1 rendbeli könnyű testi sértés vétségében mondta ki bűnösnek. Ezért a bíróság az I. r. vádlottat 90.000,- Ft pénzbüntetésre ítélte, a II. és III. r. vádlottakat pedig 1-1 év időtartamra próbára bocsátotta. A bíróság továbbá egyetemlegesen kötelezte a vádlottakat az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész, a II. és III. r. vádlottak tudomásul vették, az I. r. vádlott felmentésért jelentett be fellebbezést.

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: