2016/44.

Tárgyalás időpontja: 
2016. november 3., csütörtök 10.00
Ügy tárgya: 
Rablás bűntette
Ügyszám: 
Fkf.592/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 2. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

I. r. K. Z. és II. r. fk. T. D. vádlottak korábban többször beszélgettek arról, hogy bűncselekmény elkövetése útján kívánnak pénzt szerezni. A pénzből I. r. vádlott kábító hatású anyagot, míg II. r. vádlott ruhaneműket kívánt vásárolni magának. A vádlottak közti beszélgetések során felvetődött, hogy „milyen lenne valakit kirabolni, vagy betörni valahová.”

2015. november 28-án a reggeli órákban a vádlottak a v.-i S. iskolánál találkoztak, amikor már konkrétan arról beszélgettek, hogy pénzszerzés végett valakit ki kellene rabolni. A vádlottak ezen alkalommal azt is megbeszélték, hogy számukra könnyen megszerezhető kézitáskát tulajdonítanak el. A végrehajtás módja tekintetében pedig abban állapodtak meg, hogy a kiszemelt sértettet - lehetőleg idősebb személyt - hátulról követik, majd két oldalról közrefogják, ezt követően egyikük nyakánál vagy állánál fogva földre rántja a sértettet, míg a másik vádlott a sértett kezében lévő kézitáskát tulajdonítja el. A vádlottak a későbbiek során egyenlő arányban kívántak osztozni az eltulajdonított értékeken.

A vádlottak ezen elhatározásuknak megfelelően V., Újtelep nevű városrészén lévő családi házas utcákban sétáltak, miközben rablási szándékkal több embert is követni kezdtek. Cselekményük végrehajtásától azonban valamely zavaró körülmény miatt mindannyiszor elálltak.

A vádlottak 10 óra 30 perc körüli időben a Petőfi Sándor utcában felfigyeltek a járdán hazafelé sétáló 66 éves M. L. J.-né sértettre, akinek bal kezében egy kézitáska és egy nylon szatyor volt. A vádlottak a sértettet követni kezdték, majd rablási szándékuk megerősítéseként öklüket összeütötték. Ezt követően, amikor a vádlottak a sértettet a Petőfi utca és a Hársfa utca kereszteződésénél hátulról utolérték, őt két oldalról közrefogták úgy, hogy I. r. K. Z. a sértett bal oldala, míg II. r. fk. T. D. vádlott a sértett jobb oldala mellé került. Ekkor II. r. fk. T. D. vádlott a sértett jobb karját megragadta és a sértettet a földre lerántotta, aki ennek következtében térdre esett. Ezzel egyidejűleg I. r. K. Z. vádlott a sértett bal kezében lévő kézitáskát és szatyrot megragadta, majd azokat rángatni kezdte. A sértett ekkor még nem engedte el a táskákat, ezért a rángatás és lökdösődés következtében a sértett, valamint a vádlottak a járdáról az úttestre kerültek. Kezének hátrafeszítése és a táskák rángatása következtében a sértett a földön elfeküdt. A II. r. vádlott a sértettet jobb karjánál fogva egész addig a földön tartotta, amíg az I. r. vádlottnak végül is sikerült eltulajdonítani a sértett tulajdonát képező táskákat.

A vádlottak fenti módon eltulajdonítottak a sértettől 1 darab barna színű kézitáskát 2.000.- Ft, 1 darab Nokia 208 típusú mobiltelefont 12.000.- Ft, 1 darab barna színű női műbőr pénztárcát 1.500.- Ft, 1 darab fekete színű női bőr pénztárcát 500.- Ft értékben, továbbá 3.000.- Ft készpénzt, valamint a szatyorban lévő 1 darab fél literes és 2 darab másfél deciliteres üvegben hársmézet 2.000.- Ft értékben.

A kézitáskában volt ekkor a sértett lakáskulcsa és személyes iratai, így személyi igazolványa, lakcímkártyája, adókártyája, TAJ kártyája, valamint vezetői engedélye is.

Amint az I. r. vádlott a sértett értékeit megszerezte, mindkét vádlott futva menekülni kezdett a helyszínről. A földön fekvő sértett segítségért kiáltott. Kiabálására a járókelők felfigyeltek és az I. r. vádlottat előbb dr. F. B. I. próbálta feltartóztatni, azonban a vádlott őt kikerülte és futva tovább menekült. Menekülése közben a kezében lévő szatyrot eldobta és a kézitáskával futott tovább. Ekkor azonban őt a vele szemből érkező G. T. feltartóztatta, majd a földre rántotta és a vádlottat a Hársfa u. 36. számú ház kerítésének nekiszorította. A vádlottnak azonban sikerült kiszabadulnia és futva tovább menekült. Az I. r. vádlottat G. T. később utolérte, ismét elfogta és a rendőrök megérkezéséig visszatartotta. A II. r. vádlott a v.-i autóbusz-pályaudvarig menekült, ahol elfogása hamarosan megtörtént.

A cselekmény következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló jobb térd zúzódásos, mellkas-zúzódásos, valamint csukló és kéz egyéb részeinek zúzódásos sérüléseit szenvedte el.

Az eltulajdonított dolgok közül a szatyorban lévő mézesüvegek összetörtek, így a sértettnek okozott 21.000.- Ft kárból 2.000.- Ft kár nem térült meg. A sértett polgári jogi igényt nem terjesztett elő. Egyebekben valamennyi eltulajdonított dolog - így a személyi okmányok is - hiánytalanul megkerült.

Az I. r. vádlott személyiségzavarban szenved. Személyiségzavara nem olyan jellegű, ami beszámítási képességét érintené, azt nem zárja ki és nem is korlátozza. Az I. r. vádlott képes volt arra, hogy cselekménye következményeit felismerje és ennek a felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson.

Az elsőfokú bíróság a büntetett előéletű I. r. és a büntetlen előéletű II. r. vádlottakat, mint társtetteseket 1 rendbeli, bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért az I. r. vádlottat 6 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte, 6 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, továbbá elrendelte az I. r. vádlottal szemben korábban kiszabott 6 hónap fiatalkorúak fogházbüntetésének utólagos végrehajtását, a II. r. vádlottat pedig 2 év 3 hónap fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A bíróság kötelezte továbbá a vádlottakat az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, az ítélet ellen a vádlottak és védőik a kiszabott büntetés enyhítéséért jelentettek be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: