2016/41.

Tárgyalás időpontja: 
2016. október 12., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége
Ügyszám: 
B.502/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Ajkai Járásbíróság, 8400 Ajka, Rózsa u. 1.
Tárgyaló: 
1. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A járásbíróság az ügyben már tartott tárgyalást, a fenti határnapon a tanúk kihallgatására kerül sor.

A vádirati tényállás lényege szerint:

B. G. vádlott 2013. évben a győri székhelyű A. Rally Club elnöke, annak egy személyben képviselője volt. 2013. évben a hazai rallye versenyek engedélyezését, regisztrálását a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) végezte.

A vádlott az A. Rally Club elnökeként 2009. év óta szervezett amatőr rallye versenyt V. település belterületi utcáinak érintésével, amelyet a vádlott 2013. október 19-én is meg kívánt szervezni. Az amatőr verseny megrendezéséhez V. Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárulását adta azzal, hogy a bajnokság, illetve az azon résztvevők (szervezők, versenyzők, nézők) biztonságáért a szervező teljes körű felelősségét kikötötte; majd ezt követően a település polgármestere az önkormányzat képviseletében hasonló tartalmú megállapodást kötött a vádlottal.

A vádlott a verseny megrendezésének engedélyezéséhez szükséges Biztonsági tervet készített és azt engedélyezésre az egyéb dokumentumokkal együtt az MNASZ-hez felterjesztette. A vádlott által elkészített Biztonsági terv konkrét versenypontok megjelölése nélkül tartalmazott ugyan egy általános jellegű felsorolást arra nézve, hogy mi minősül „ a nézők számára veszélyes helynek", s ezen felsorolás részét képezték egyebek mellett olyan területek, amelyek mögött szakadék, vagy hirtelen magas domboldal, illetőleg olyan akadály van, ahonnan nem lehet elugrani. A fentiek szerint ilyen veszélyes helynek számított egyebek mellett a későbbi baleset helyszíne - a V., Pápai u. 15. szám alatti „Jégbüfé" előtti útszakasz - is, ugyanis a kocsma teraszán tartózkodó nézők számára egy sodródó gépkocsi elől semmiféle menekülési lehetőség nem volt, ráadásul a vendéglátóegység terasza az úttest szélétől 0,4 méterre volt. Ennek ellenére a Jégbüfé a Biztonsági tervben a verseny adott szakaszának rajzán még csak feltüntetésre sem került.

A vádlott által elkészített Biztonsági terv szerint a nézők biztonsága érdekében a veszélyes területeket karókra, fákra, illetve más helyekre rögzített szalagokkal kerítették el, ugyanakkor a Biztonsági terv semmiféle konkrét adatot nem tartalmazott pl. menekülésben akadályozott helyek biztosítására, adott esetben a nézőknek az ilyen területekről történő eltávolítására, az ingatlanok udvaráról esetlesen kilépők biztonságára nézve.

A fenti előzmények után a B. K. Kupa a 2013. évi Amatőr Rallye Kupa versenyek 17. sorszáma alatt az MNASZ részéről regisztrálásra és a vádlott - mint versenyigazgató - által 2013. október 19. napján megrendezésre került.

A versenyen 75. rajtszámmal induló, R. Z. versenyző által vezetett VW Golf típusú gépkocsi egy Y kanyarban megpördült, leállt, majd újraindítás után egy jobbra ívelő kanyarban gépkocsijának jobb hátsó kerekével a szegélyre ráfutott, melytől a gépkocsi stabilitását elveszítve megpördült és bal oldalával a Jégbüfé teraszán álló nézők közé sodródva a kocsma falának neki csapódott, majd onnan visszapattanva egy villanyoszlopot kitörve állt meg. A gépkocsi műszaki állapota a verseny időpontjában jó volt, a balesetet nem lehetett műszaki hibával összefüggésbe hozni, a jármű stabilitás vesztését és a nézők közé sodródását nem műszaki meghibásodás okozta, hanem azt a járdaszegélynek ütközés indította el. A stabilitásvesztés bekövetkezésekor a járművezetőnek már nem volt lehetősége a nézők közé sodródás elkerülésére.

A baleset következtében a Jégbüfé teraszán állók közül M. J. Cs. sértett 8 napon túl gyógyuló, ténylegesen mintegy 12-14 hét gyógytartammal járó bal lábszár III. fokban nyílt, bokaizületbe terjedő darabos törését, jobb lábszára alsó harmadának darabos törését, valamint fejzúzódást; B. L. Gy. 8 napon túl gyógyuló, ténylegesen mintegy 60 nap gyógytartammal járó bal oldali légmell, májzúzódás, jobb oldali sarokcsonttörést; G. K. sértett 8 napon túl gyógyuló, ténylegesen mintegy 30 nap gyógytartammal járó jobb oldali szeméremcsont felső szárának elmozdulás nélküli törését, jobb csípő zúzódását, jobb oldali farpofa bevérzését és zúzódását; Cz. M. sértett 8 napon belül gyógyuló bal külboka rándulását és fejzúzódást; K. V. sértett 8 napon belül gyógyuló bal boka és jobb csípő zúzódásos; Á. I. sértett 8 napon belül gyógyuló jobb váll és bal csípő zúzódásos sérüléseit szenvedte el.

A baleset következtében a Jégbüfé falánál állók közül S. J. P. sértett agyzúzódást, lágyagyhártya alatti bevérzést, a nyakcsigolya fognyúlványának és a IV. ágyékcsigolya jobb oldali harántnyúlványának törését, a bal kulcscsont, a jobb csípőlapát törését, kétoldali bordatöréseket, tüdőzúzódást, a máj és a vese - műtéti eltávolítást igénylő - sérülését szenvedte el. A sértett a helyszínen történt újraélesztést követően traumás és vérzéses shock okozta életveszélyes állapotban került kórházi felvételre; életét akkor a szakszerű műtéti és intenzív terápiás ellátás mentette meg. A sértett állapotában azonban kórházi kezelésének ideje alatt átmeneti javulást követően állapotromlás következett be, melynek folyományaként 2014. január 1. napján a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórházban elhalálozott. A 2013. október 19. napján a baleset következtében elszenvedett sérülések és a 2014. január 1. napján bekövetkezett halál között közvetett, részleges okozati összefüggés állapítható meg.

Az a körülmény, hogy a település belterületén áthaladó versenyen sem a település lakóinak, sem a verseny nézőinek biztonsága nem volt megfelelően megoldott, így a versenyen történt baleset során a sodródó gépkocsi a nézők közé csapódhatott, a vádlott szakmai szabályszegéseire vezethető vissza.

Az MNASZ Alapszabályának 6.§ (1) bekezdés p) pontja rögzíti ugyan, hogy a Szövetség feladata a sportesemények megrendezésével kapcsolatos szakmai szabályok meghatározása, ilyen - és különösen a nézők biztonságával kapcsolatos - szakmai szabályokat azonban az MNASZ nem készített, így a verseny megszervezésével kapcsolatban a nemzetközi szabályozás volt irányadó. A vádlott által elkészített Biztonsági terv, az az alapján megtett intézkedések azonban nem feleltek meg a sportág nemzetközi szövetsége által közzétett szabályozásnak. A vádlott által elkészített Biztonsági tervben a nézők biztonságára vonatkozó rendelkezések és az azok alapján a helyszínen megtett intézkedések - így a veszélyes helyek csupán szalagokkal történő megjelölése - az elérni kívánt cél elérésére alkalmatlanok voltak. A vádlott a verseny szervezése és rendezése során megszegte a FIA rallye sportágra vonatkozó rendelkezéseit is. Továbbá a vádlott szakmai szabályszegést követett el azzal is, hogy a Biztonsági tervnek a nézők biztonságára vonatkozó rendelkezései és mellékletei hiányosak, felületesek voltak.

A járási és nyomozó ügyészség a vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását, valamint a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: