2016/40.

Tárgyalás időpontja: 
2016. október 6., csütörtök 09.15
Ügy tárgya: 
Csalás bűntette
Ügyszám: 
Bf.138/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

Sz. P. vádlott és I. A. Zs. sértett 2007-ben ismerkedtek meg közös ismerőseik révén. A vádlott, aki saját jövedelméből korábban már többször végzett tőzsdei befektetéseket, 2010. év elején felajánlotta a sértettnek, hogy segít a sértett megtakarításainak tőzsdei célú befektetésében.

Ezt követően a sértett megtakarításait több részletben a vádlottra bízta azzal, hogy azt a vádlott a tőzsdén fektesse be. A vádlott és a sértett ennek kapcsán „Kölcsönadási magánokirati nyilatkozat”-nak, illetve „Kölcsönszerződés”-nek nevezett, ténylegesen azonban megbízási szerződésnek tekinthető szerződéseket kötött, mely alapján a sértett V.-ben, 2010. február 17. napján 1.500.000,- Ft-ot, 2010. július 19. napján V. G. tanú jelenlétében 7.000.000,- Ft-ot, 2011. április 19. napján 650.000,- Ft-ot, míg 2011. május 5. napján 600.000,- Ft-ot adott át tőzsdei felhasználás céljából a vádlottnak.

A vádlott és a sértett minden esetben abban állapodtak meg, hogy a vádlott az átadott összegeket a tőzsdén befekteti, majd egy év eltelte után a pénzösszegeket visszaadja és elszámol a befektetés eredményével. Az egyéves futamidő lejárta után a vádlottat a befektetés hozamából sikerdíj illette volna meg. A vádlott a számára átadott összegeket - 800.000 – 1.000.000,- Ft körüli összeg kivételével, mely az először átvett 1.500.000,- Ft-ból származott - nem tőzsdei ügyletekre használta fel, hanem saját céljaira fordította.

A vádlott annak ellenére, hogy a sértettel megállapodott abban, hogy neki rendszeresen, havonta beszámol a befektetésre átadott pénzösszegek felhasználásáról, a sértettnek nem adott valós tájékoztatást, valótlan adatokat közölt a befektetésekről, valamint a nagyobb hozam ígéretével újabb pénzösszegek átadását kérte a sértettől. A vádlott a sértett felszólítása ellenére nem fizette vissza a pénzösszegeket a futamidő elteltével. A vádlott 2011 szeptemberében bemutatott a sértettnek egy hamis pénztárbizonylatot, miszerint 2011. július 1-jén 23.872.000,- Ft-ot fizetett be az Erste Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-nek. A vádlott ezen magatartásával azt akarta igazolni, hogy a sértett által adott pénzösszegeket befektette, azonban a 23.872.000,- Ft befizetése soha nem történt meg.

A vádlott fenti magatartásával 8.750.000,- és 8.950.000,- Ft közötti, pontosabban meg nem határozható összegű kárt okozott a sértettnek, melyből a vádlott a büntetőeljárás során 450.000,- Ft-ot fizetett meg. A sértett 9.750.000,- Ft vonatkozásában polgári jogi igényt jelentett be.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat - a vádirati minősítéstől eltérően - folytatólagosan, üzletszerűen, jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 2 év - végrehajtásában 5 évi időtartamra felfüggesztett - szabadságvesztés büntetésre ítélte, továbbá elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét, kötelező magatartási szabályként pedig előírta a vádlott számára, hogy a pártfogó felügyelőnek számoljon be a sértett számára törlesztett összegekről.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész eltérő jogi minősítés megállapításáért és a vádlott terhére súlyosításért jelentett be fellebbezést, a vádlott és védője tudomásul vette az ítéletet.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: