2016/39.

Tárgyalás időpontja: 
2016. szeptember 27., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
Életveszélyt okozó testi sértés bűntette
Ügyszám: 
B.323/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
102. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlott és a tanúk kihallgatása, a szakértő meghallgatása, továbbá a bizonyítási indítványok függvényében ítélet várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

V. S. A. sértett 2015. november 7. napján a délutáni órákban együtt tartózkodott élettársával, L.-né P. M. tanúval a B., Déryné utcában található F. sörözőben, ahol mindketten alkoholt fogyasztottak, amelytől - a nap folyamán más vendéglátóhelyen elfogyasztott alkoholra is figyelemmel - a sértett ittas állapotba került.

S. F. L. vádlott és fia, a bűncselekmény elkövetésekor a 7. életévét betöltött gyk. S. G. B. 15 óra 30 perc körüli időben érkeztek az F. sörözőbe, ahol a vádlott magának alkoholt, míg a fiának üdítőitalt rendelt, majd a vádlott kiment a söröző teraszára dohányozni. Ezalatt gyk. S. G. B. a sörözőben maradt, és a sértett élettársa, L.-né P. M. tanú keresztnevét kigúnyolva több alkalommal megszólította őt.

A sértett - aki az élettársa mellett a pultnál ült - felháborodott gyk. S. G. B. magatartásán, és felszólította őt, hogy hagyjon fel a gúnyolódással, de a gyermek ennek nem tett eleget és tovább folytatta a szójátékot. Rövid idő elteltével a kerthelyiségben tartózkodó vádlott bement a sörözőbe, ahol a sértett szóvá tette neki a gyermek viselkedését, és felszólította a vádlottat, hogy nevelje meg a fiát. A vádlott a sértett kérésére nem reagált, hanem szó nélkül a fiával együtt kiment a söröző teraszára.

Ezalatt a sértett a sörözőben a pultnál ülve tovább háborgott mind a vádlott, mind a vádlott fia magatartásán, majd a sértett élettársa, L.-né P. M. tanú 16 óra körüli időben távozott a sörözőből és hazament, de a sértett még a sörözőben maradt, és továbbra is alkoholt fogyasztott.

Mialatt a vádlott és fia a söröző teraszán tartózkodtak, 16 óra körüli időben megérkezett a kerthelyiségbe a vádlott élettársa, T. Z. tanú, aki a vádlottal és a fiával együtt bement a sörözőbe italt rendelni.

T. Z. tanú odament a pultnál ülő sértetthez, és felszólította, hogy hagyja békén a fiát. Ekkor a sértett válaszolt T. Z. tanúnak, de köztük vita nem alakult ki, majd T. Z. tanú távozott a sörözőből és a teraszra ment - a még korábban a sörözőt elhagyó - vádlotthoz és gyk. S. G. B.-hoz úgy, hogy a söröző ajtaja nyitva maradt.

A sértett - miközben a pultnál tartózkodott és a nyitott ajtón keresztül szemmel tartotta a vádlottat és családját - 16 óra 38 perckor mobiltelefonon felhívta élettársát, L.-né P. M. tanút, hogy jöjjön vissza a sörözőbe.

A vádlott, az élettársa, T. Z. tanú, és a gyermeke, gyk. S. G. B. a söröző teraszán elfogyasztották az italaikat, 16 óra 30 perc után indulni készültek, ezért kimentek a söröző kapuján az utcára azzal a szándékkal, hogy kerékpárjukkal hazamennek. Ezt látta a pultnál ülő, ekkor már erősen ittas állapotban lévő sértett, aki a vádlott és családja után kiment a sörözőből, mialatt 16 óra 43 perckor és 16 óra 45 perckor a kerthelyiségben mobiltelefonon újból felhívta az élettársát azzal a céllal, hogy őt visszahívja a sörözőbe.

Ezt követően a sértett kiment a söröző kerthelyiségéből az utcára, ahol rátámaszkodott a kerítés bal oldali, kapu melletti oszlopára, majd megszólította az indulni készülő vádlottat és családját, és kérte őket, hogy ne menjenek el, várjanak még, menjenek vissza vele a sörözőbe egy italt elfogyasztani.

A vádlott és T. Z. tanú visszautasította a meghívást, amelyre a sértett ismét kifogásolni kezdte gyk. S. G. B. korábbi viselkedését.

A vádlott és családja 16 óra 45 perc körüli időben a söröző előtt az utcán már indulásra készek voltak, gyk. S. G. B. a fejére ráerősítette a kerékpáros bukósisakot, és a gyermek, valamint T. Z. tanú is terpeszben álltak a kerékpárjaik felett. A vádlott kerékpárja ekkor még a kerítésnek támasztva állt. Mialatt a vádlott - aki az utcán szemben állt a söröző épületével - is készült felülni a biciklijére, a sértett a vádlott elé lépett és egy hirtelen mozdulattal, két tenyérrel, erősen meglökte a mellkasán a vádlottat, aki a lökés következtében hátrálni kezdett, majd a kezeivel hárítva az esést, hátra esett, miközben elsodorta gyk. S. G. B.-t is. A gyermek a vádlott elesése következtében hanyatt esett úgy, hogy mindkét kerékpár rádőlt, és a fejét - amelyen bukósisak volt - beverte a betonozott útba.

Ezt követően a vádlott felállt és az őt ért sérelem megtorlásaként - azzal a kijelentéssel, hogy „Na tudod mit, ha ezt csináltad, akkor ezt nézd meg!" - , a vele szemközt, a söröző épületének háttal álló sértettet egy alkalommal, jobb kézzel, ököllel megütötte a szájának bal oldalán úgy, hogy a közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt álló, védekezésében az ittassága folytán korlátozott sértett az ütés következtében megfordult a testének tengelye körül, és magatehetetlenül arccal előre esett a söröző kerítése és a betonozott út közötti murvás talajra úgy, hogy a csapódás hárítása végett a kezeit nem tudta maga elé letenni.

A vádlott ekkor az arccal a földön fekvő sértetthcz lépett, őt hanyatt fordította, majd a vádlott és S. L. tanú az eszméleténél lévő sértettet felsegítették, és őt bekísérték a söröző kerthelyiségébe, ahol egy székre leültették. 17 óra körüli időben megérkezett a sörözőbe a sértett élettársa, L.-né P. M. tanú, aki segített megmosakodni a sértettnek, majd 17 óra 30 perckor elkísérte őt a b.-i háziorvosi ügyeletre, ahol a sértettet az ügyeletes orvos mentő gépkocsival a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházba szállítatta. A sértettnél műtéti beavatkozásra nem került sor.

A vádlottat a B.-i Rendőrkapitányság járőrei 2015. november 8. napján 9 óra 40 perckor B.-en, a lakásán intézkedés alá vonták, majd előállították a B.-i Rendőrkapitányságra.

A sértett a vádlott bántalmazása következtében a homlok jobb oldali lágyrészeinek 6 centiméter átmérőjű duzzanattal járó zúzódását, a homlok mindkét oldali lágyrészeinek horzsolódását, repesztett hámsérüléseit, az orrgyök feletti lágyrészek kb. 1 centiméteres repesztett sebzését, az orrcsúcs lágyrészeinek felületes horzsolódását, a felső ajak bal oldali lágyrészeinek kb. 2 centiméteres, mély, repesztett sebzését, az agy rázódását és a jobb oldali keskeny, nem térfoglaló jellegű koponyaűri (keményburok alatti) vérzést szenvedett el. A lágyrész sérülések külön-külön és összességükben is nyolc napon belül gyógyulnak, míg a koponyaűri sérülés gyógytartama meghaladta a nyolc napot, a tényleges gyógytartam - szövődménymentes gyógyulás esetén - 2 hónapra tehető. A keskeny, nem térfoglaló jellegű keményburok alatti vérzés életveszélyes sérülésnek minősül. A sértettnél a bántalmazás következményeként - szövődménymentes gyógyulás esetén - maradandó fogyatékosság, vagy súlyos egészségromlás kialakulása nem várható.

A vádlott cselekménye és a sértett sérülései között közvetlen okozati összefüggés áll fenn. Mivel köztudott, hogy az ittas ember védekezési képességében, mozgáskoordinációjában korlátozott, még nem túlzottan nagy erejű ütéstől is egyensúlyát veszti, és elesésekor a józan ember természetes, reflexszerű, védekező mozdulatára nem képes, így a vádlott nyilvánvalóan felismerte, hogy a tőle jóval ittasabb sértett ököllel történő megütésével a sértett földre zuhanását okozhatja, amely a sértett kemény, szilárd és egyenetlen felülethez ütődése, csapódása folytán akár életveszélyes koponya sérüléssel járhat, amely eredmény iránt közömbös maradt.

A főügyészség a vádlottal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását, valamint a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: