2016/24.

Tárgyalás időpontja: 
2016. június 14., kedd 10.30
Ügy tárgya: 
Rablás bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
Bf.218/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 2. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

2013. január és március közötti időben, pontosabban meg nem határozható napon az esti órákban, amikor G. I. sértett az aznap felvett 50.000,- Ft feletti összegű nyugdíjával a V., Mészáros Lőrinc utcai hajléktalan szállóra tartott, T. F. vádlott a Dankó utca sarkánál a sértett elé állt és pénzt követelt tőle. Amikor a sértett közölte a vádlottal, hogy nem ad neki pénzt, a vádlott azt mondta neki, hogy ne szórakozzon vele, hiszen most kapott nyugdíjat. G. I. sértett erre azt válaszolta, hogy akkor sem ad pénzt a vádlottnak, amire a vádlott jobb ököllel orron ütötte G. I. sértettet, aki az ütéstől a földre esett. Ezt követően a vádlott a földön fekvő sértett ruházatát átvizsgálta és az ingzsebében talált legkevesebb 50.000,- Ft összegű készpénzét elvette.

Pár hónappal később, 2013 tavaszán ugyancsak a V., Mészáros Lőrinc utca és a Dankó utca kereszteződésében a vádlott fellökte, illetve elgáncsolta a neki pénzét felszólításra átadni nem akaró G. I. sértettet. A vádlott a sértett zsebeit átkutatva a nála lévő 50.000,- Ft körüli összegű készpénzt nem találta meg, ezért tőle az 1.340,- Ft értékű cigarettatöltőjét vette el. A cigarettatöltőt a vádlott végül a Kossuth utca és Dankó utca sarkánál lévő volt trafóház betonjára dobta, ahol azt mások megtalálták, és G. I. sértettnek visszaadták.

2013 őszén vagy telén - pontosabban meg nem határozta időpontban -, szintén nyugdíjfizetési napon a vádlott a V., Mészárős Lőrincz utcában - azért, hogy a pénzét megszerezze - ismét megütötte G. I. sértettet, majd 50.000,- Ft készpénzt vett el tőle. Ezt követően G. I. sértett közölte a vádlottal, hogy miután már háromszor verte el és pénzt vett el tőle, a legközelebbi nyugdíjából lőfegyvert fog vásárolni és használni is fogja a vádlottal szemben, ha kell. Ezután a vádlott nem kereste G. I. sértettet.

A vádlott a rablással G. I. sértettnek 101.340,- Ft kárt okozott. A sértett a neki okozott kárra polgári jogi igényt terjesztett elő.

A vádlott 2013. december 12. és 2014. március 12. közötti időben összesen négy alkalommal M. M. sértettől annak alkohol hatására kialakuló epilepsziás bódult állapota kihasználásával, valamint élet, testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetés alkalmazásával elvette a nyugdíját:

2013. december 12-én a vádlott megvárta, hogy a sértett a nyugdíját a V., Gárdonyi Géza utcában lévő postán a pénzét felvegye, majd azzal a szándékkal, hogy a sértett az alkohol hatására védekezésre képtelen állapotba kerüljön, a sértettel elment egy közeli boltba vagy kocsmába alkoholt venni. M. M. sértettnél ekkor legkevesebb 80.000,- Ft összeg lehetett. A vádlott - miután kivárta, hogy M. M. sértettnél az alkohol hatására epilepsziás rosszullét alakuljon ki – a sértettől az alkoholvásárlás után fennmaradó összeget eltulajdonította.

M. M. sértett 2014. február 12-én napközben - mielőtt a nyugdíját felvette volna - találkozott a vádlottal. A vádlott tudomást szerezve arról, hogy a sértett pénzt kap megvárta, hogy a sértett 68.000,- Ft körüli összegű nyugdíját a V., Gárdonyi Géza utcában lévő postán a pénzét felvegye. Ezt követően a vádlottnál tartott alkoholból az utcán hozzájuk csapódó több hajléktalan személlyel fogyasztani kezdtek. A vádlott kivárta, amíg egyedül maradt a sértettel, aki rövid időn belül ittas állapotba került, majd M. M. sértettet egy alkalommal megütötte, amitől M. M. sértett előbb egy falnak vágódott, majd a földre esett. Ekkor a vádlott a földön fekvő sértettől a 68.000,- Ft készpénzét elvette. M. M. sértett ittas, bódult állapotban, véres arccal feküdt az utcán, amíg őt ismerőse, G. I. felsegítette, azonban a sértett ekkor sem orvosi, sem rendőri segítséget nem kért.

2014. március 12-én a vádlott a M. M. sértettet a V., Gárdonyi Géza utcában lévő posta melletti festékbolt előtt várta. Miután M. M. sértett 50.000,- Ft összegű rokkantsági nyugdíját felvette, a vádlott felszólította, hogy azt adja át neki. A vádlott ekkor egyértelmű utalást tett a sértettnek arra, hogy a pénzét adja át önként, nehogy úgy járjon, mint a korábbi hónapokban, amikor megverte.

A kilátásba helyezett bántalmazás hatására, a vádlottól szemlátomást félő M. M. sértett 50.000,- Ft készpénzt a vádlottnak átadott. Ez a vádlottnak nem volt elég, mert a sértett ruházatát is átvizsgálta.

A vádlott a fenti cselekményével M. M. sértettnek a sértett szerint 300.000,- Ft körüli kárt okozott, mely nem térült meg. M. M. sértett a neki okozott kárra polgári jogi igényt terjesztett elő.

2014. február 20. és február 28. közötti időben, pontosabban meg nem állapítható szombati napon 20.00 óra körüli időben N. É. sértett a v.-i piac sarkánál lévő Nemzeti Dohányboltban cigarettát és sört vásárolt, majd a vásárlást követően 30.000,- Ft összegű készpénzével lakására indult. Amint a sértett néhány méterre ért a dohánybolttól, elé állt a vádlott és ideges hangon azt mondta N. É. sértettnek, hogy ne szórakozzon vele, hanem adjon neki valamit. A vádlott előbb a N. É. sértett kezében tartott vásárlásból visszakapott pénzt akarta elvenni, s ennek érdekében megragadta a sértett jobb kezét és ki akarta feszíteni a sértett tenyerét, miközben körömmel belekapott N. É. sértett hüvelykujjába, ami vérezni kezdett. Miután a vádlott a sértett kezében tartott visszajáró pénzt ily módon nem tudta megszerezni, rákiáltott N. É. sértettre, hogy adja át a pénztárcáját, majd hirtelen újra a sértetthez lépett és megpróbálta kivenni zsebéből annak tárcáját. N. É. sértett ekkor elfordult, azonban a vádlott hátulról a fejét megütötte és elvette a tárcát. N. É. sértett ekkor megszédült és elesett, miközben körömmel belekapott N. É. sértett hüvelykujjába, ami vérezni kezdett. Miután a vádlott a sértett kezében tartott visszajáró pénzt ily módon nem tudta megszerezni, rákiáltott N. É. sértettre, hogy adja át a pénztárcáját, majd hirtelen újra a sértetthez lépett és megpróbálta kivenni zsebéből annak tárcáját. N. É. sértett ekkor elfordult, azonban a vádlott hátulról a fejét megütötte és elvette a tárcát. N. É. sértett ekkor megszédült és elesett, miközben a fejét, a térdét és a hátát is beütötte. A vádlott a sértett pénztárcájának tartalmát ekkor szétszórta a földön, miközben a sértett 30.000,- Ft-ját zsebre tette, valamint felvette a földről és eltulajdonította N. É. sértett Siemens gyártmányú, használtan 5.000,- Ft-ért vásárolt, 3.000,- Ft értékű mobiltelefonját is, majd távozott. N. É. sértett hallomásból már tudott a vádlott által G. I. és M. M. sértettek sérelmére folytatólagosan elkövetett cselekményekről, ezért nem mert feljelentést tenni a sérelmére elkövetett cselekmény miatt.

A rablással T. F. vádlott 33.000,- Ft kárt okozott mely nem térült meg. N. É. sértett polgári jogi igényt terjesztett elő.

A vádlott 2014. február 24-én napközben tűzifa eladás ürügyén, az őt maga helyett küldő W. I.-ra hivatkozva bement Sz. Gy. sértett V., Csokonai utcában található lakásába. Sz. Gy. sértett közölte a vádlottal, hogy csak két nap múlva kap nyugdíjat, és csak akkor tud fizetni a fáért.

A vádlott 2014. február 26. napján 19.00 óra körül ismét megjelent Sz. Gy. sértett fenti lakásán és közölte, hogy megint nem tudott fát hozni, viszont két kis üveges sört vett elő, hogy azokat igyák meg. A sértett több gyógyszert szedett, köztük olyanokat is, amelyekre nem lehet alkoholt fogyasztani, amit közölt is a vádlottal, de végül azokat közösen elfogyasztották. Amikor Sz. Gy. sértett az elfogyasztott ital és az általa korábban beszedett gyógyszerek együttes hatására bódult állapotba került, a vádlott eltulajdonította a televíziós szekrényen lévő terítő alól Sz. Gy. sértett 160.000,- Ft-ját, valamint a konyhaasztalon lévő pénztárcából a sértett további 10.000,- Ft-ját is.

A vádlott a kifosztással a sértettnek 170.000,- Ft kárt okozott, amely kár nem térült meg. Sz. Gy. sértett a 170.000,- Ft kárra polgári jogi igényt terjesztett elő.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat 3 rendbeli rablás és 2 rendbeli kifosztás bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért halmazati büntetésül 8 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, valamint 8 év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá kötelezte a sértetteknek okozott kár és az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott enyhítésért, a védő elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentett be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: