2016/23.

Tárgyalás időpontja: 
2016. június 8., szerda 09.45
Ügy tárgya: 
Kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
Bf.380/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:
 

K. F. vádlott és K. F.-né sértett 2003. év óta élettársak, majd házastársak. A D., M. u. 48. szám alatti házban nevelték az élettársi kapcsolatból 2005. március 24. napján született K. F. M., a 2006. május 30. napján született K. D. I., a 2007. november 29. napján született K. K. P., a 2010. február 19. napján született K. L., és a 2013. április 23. napján született K. A. Sz. nevű gyermekeiket, mint a kiskorú gyermekek nevelésére, felügyeletére, gondozására köteles személyek.

A vádlott és a felesége között a viszony a vádlott agresszív viselkedése miatt 2014. év végén megromlott, mert a vádlott a sértettet, valamint a közösen nevelt gyermekeit rendszeresen bántalmazta kézzel, vagy szíjjal, ezért K. F.-né sértett 2015. január hónapban elköltözött a D., M. u. 48. szám alatti házból.

Ezután a vádlott 2015. február hónap közepéig egyedül nevelte az öt kiskorú gyermeket, akik ezen időszak alatt rühvel fertőződtek meg, gyk. K. F. M. és gyk. K. D. I. a nem megfelelő étkezés következtében alultáplált lett.

A vádlott ezen kötelességszegő magatartása miatt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 2015. február 11. napján kelt határozatával gyk. K. F. M., gyk. K. D. I., gyk. K. K. P., gyk. K. L. és gyk. K. A. Sz. nevű gyermekek védelembe vételét rendelte el.

2015. február 14. napján a vádlott – miután kibékült a sértettel és az visszaköltözött hozzá – a D., M. u. 48. szám alatti házban szóváltásba került a sértettel, amelynek során a gyermekek szeme láttára a sértettre támadt, a gyermekek édesanyját a ruhájánál fogva megragadta és az ajtón keresztül ki akarta dobni a házból, azonban a sértett az ajtóban megkapaszkodott, és a földre esett. A vádlott a földön fekvő sértettet egyszer nyakon rúgta.

A bántalmazás következtében K. F.-né sértettnek a nyakán nyolc napon belül gyógyuló hámsérülése, bőrpír keletkezett, orvosi látleletet azonban nem vetetett. A sérelmére elkövetett testi sértés vétsége miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő.

A vádlott agresszív megnyilvánulásai rendszeressé váltak, feleségét, gyermekeit rendszeresen bántalmazta. 2015. február 25. napján a d.-i lakóházukban félelemkeltés céljából azzal fenyegette meg a feleségét, hogy „felnyomom a p.-ba a kést és kettéváglak.”

Ezen fenyegetés a sértettben komoly félelmet keltett, ezért zaklatás miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő.

A vádlott agresszív magatartása miatt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 2015. február 27. napján kelt határozatával a gyermekeket ideiglenes hatállyal nevelőszülőknél helyezte el, majd a 2015. május 28. napján kelt határozatával a gyermekeket nevelésbe vette, amelynek tartama alatt a vádlott szülői felügyeleti joga szintén szünetel.

A vádlott által tanúsított agresszív megnyilvánulások, bántalmazó viselkedés a gyermekekre nagyon negatívan hatott, a gyermekek egészséges személyiségfejlődését veszélyeztette, a gyermekek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésére egyaránt negatívan hatott.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat 5 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében, zaklatás bűntettében, valamint könnyű testi sértés vétségében mondta ki bűnösnek. Ezért halmazati büntetésül 3 év 9 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, valamint 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá a vádlott szülői felügyeleti jogát mind az öt kiskorú gyermeke vonatkozásában megszüntette és kötelezte az eljárás során felmerült 139.553,- Ft bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: