2016/22.

Tárgyalás időpontja: 
2016. május 30., hétfő 08.00
Ügy tárgya: 
Közveszélyokozás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
Bf.850/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

M. F. vádlott 2014 júliusában alkoholproblémák miatt került a Cholnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrumába S.-re. A vádlott 18 éves kora óta rendszeresen fogyaszt alkoholt és számos alkalommal kezelték emiatt kórházi pszichiátriai osztályon.

A vádlott 2014. augusztus 10. napján a délutáni órákban a s.-i Pszichiátriai Centrumban a belgyógyászat és az élelmezés épületek között a 15-20 méter magas fenyőfák alatt tárolt 2 db műanyag és 1 db fém szemetes konténerben tárolt szemetet a nála lévő öngyújtóval meggyújtotta. A vádlott látta, hogy a szemét meggyulladt, majd a helyszínről távozott, visszament a II. Pszichiátriai Osztály épülete elé. A kórház személyzete időben észlelte a tüzet és azt eloltotta, így kár nem keletkezett.

Fennállt annak a reális veszélye a konténerekben lévő szemét meggyújtásával, hogy a fenyőfákon továbbterjedt a tűz, melynek következtében a közelben lévő épület DK-i sarkánál lévő gázvezeték karimás csatlakozásánál a tömítés megsérüljön, a megsérült karimás gázvezeték csatlakozásánál kiáramló gáz begyulladjon és a gáz, valamint a fenyőfák égése következtében az élelmezési épületben lévő kazánházra is átterjedjen a tűz. Fennállt a reális veszélye annak, hogy előre fel nem becsülhető értékű vagyontárgyak és az épületben tartózkodó személyek ténylegesen veszélybe kerüljenek.

A vádlott másnap, 2014. augusztus 11. napján az intézet H. utca felőli részén a füves területre korábban összegyűjtött faágakat és egyéb növényi hulladékot gyújtott meg a nála lévő öngyújtóval. A tüzet tűzoltók oltották el, azonban a tűz tűzoltó beavatkozása nélkül sem veszélyeztette a környezetet.

A vádlott 2014. augusztus 12-én a belgyógyászat és az élelmezés épülete között lévő szemetes konténerek közül az egyik konténerben lévő szemetet gyújtotta meg a nála lévő öngyújtóval.

A vádlott a konténerektől nyugati irányban kb. 80 méter távolságra a földön tárolt poliészter hullám tetőlemezeket is meggyújtotta. A vádlott miután meggyújtotta a lemezeket, valamint a konténerben lévő szemetet, távozott a helyszínről. A tüzet a kórház személyzete időben észlelte és eloltotta, így kár nem keletkezett.

A meggyulladt poliészter hullám tetőlemezek tárolási helyének közvetlen közelében nyugati irányban a szomszédos K. Zs. u. 8. sz. alatti ingatlan melléképülete található, melynek a falazata az alsó részén kőből, a felső részén deszkából készült. A melléképületben garázs van kialakítva és a melléképülethez a K. Zs. u. 8. szám alatti ingatlan lakóépülete csatlakozik. Mivel a melléképületek közötti tűz terjedésének nincs akadálya, a tűz a lakóépületre akadály nélkül is át tudott volna terjedni. A vádlott által okozott tűz előre fel nem becsülhető, nagy értékű vagyontárgyakat veszélyeztetett. A tetőlemezek megrongálásával 2.000.- Ft kár keletkezett.

A vádlott másnap, 2014. augusztus 13. napján az intézet garázs épülete előtt lévő szemetes konténerben található szemetet gyújtotta meg, melyet a kórház személyzete időben észlelt és eloltott. A garázs ez időben üres volt, abban gépjármű nem volt, kár nem keletkezett. A vádlott magatartása következtében ez alkalommal közveszélyes helyzet kialakulásának reális veszélye nem állt fenn.

A vádlott 2014. augusztus 16. napján 17.00 óra körüli időben a kórház R. utca felőli kapuja mellett a korábbi asztalos műhelybe benyúló fedett, de nyitott helyiségben tárolt faanyagok és furnér lapok közül egy furnér lemezt gyújtott meg a nála lévő öngyújtóval. A vádlott, miután a tárolóban lévő faanyag meggyulladt, távozott a helyszínről. A tűz a fedett tárolóhelyiségből átterjedt az asztalos műhelyre és a műhelyben tárolt bútorokra. A tüzet a kórház személyzete időben észlelte és értesítette a tűzoltókat.

A vádlott által okozott tűz következtében károsodott a kapu mellett lévő lemezszekrényben lévő gázmérő óra, továbbá a nyomás szabályozó is. Az épület födémén lévő magasnyomású gázfogadó állomás a gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően nem károsodott. Fennállt a reális veszélye annak, hogy gázmérő óra és nyomásszabályozó meghibásodása, valamint a magasnyomású gázfogadó állomás tűz általi károsodása következtében gázrobbanás következzen be, melynek a következtében a Rákóczi utcában a keleti és nyugati irányban lévő szomszédos ingatlanok épületei is károsodtak volna, és az esetlegesen abban tartózkodó személyek is veszélybe kerültek. A vádlott magatartásával az asztalos műhelyben és ott tárolt bútorokban összesen 158.000.- Ft rongálási kár keletkezett. A sértett képviselője polgári jogi igényt nem terjesztett elő. A gázóra megrongálódásával az E-On Zrt-t 29.139.- Ft kár érte, melyre a sértett szintén nem terjesztett elő polgári jogi igényt. A vádlott magatartása következtében a gázszolgáltatás a pszichiátriai centrum területén a konyha épületében 2014. augusztus 16. napjától 2014. augusztus 26. napjáig szünetelt, ennek következtében az osztály kb. 200 betegének étkeztetését külső vállalkozó bevonásával kellett a kórháznak megoldania.

A Cholnoky Ferenc Kórháznak a biztosítótársaság felé előterjesztett 675.181,- Ft-os kárigényéből a biztosító 546.897,- Ft-ot kifizetett, a fennmaradó összeg vonatkozásában a Cholnoky Ferenc Kórház nem élt polgári jogi igénnyel.

A vádlott szintén 2014. augusztus 16. napján 16.00 óra körüli időben a kórház mögötti Sz. D. utca 12. szám alatti ingatlan előtt leállított és K. L. tulajdonát képező Scania 400 típusú teherautó vezetőfülke mögötti műanyag borítását gyújtotta meg, melynek következtében a műanyag borítás és a takaró elemek is meggyulladtak. A tüzet a tulajdonos észlelte és eloltotta. A vádlott magatartása következtében ez alkalommal közveszélyes helyzet nem alakult ki és kialakulásának reális veszélye sem állt fenn.

A vádlott a szándékos rongálással a gépkocsiban 164.600.- Ft rongálási kárt okozott, a sértett tárgyalási szakban polgári jogi igényt terjesztett elő.

A fenti cselekmények egyikében sem történt személyi sérülés.

M. F. vádlott diszharmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozatlan személyiség, érzelmi-, hangulati életének labilitásával, diszharmóniájával, kapcsolati-kötődési nehézségekkel, adaptációs problémákkal, személyiségzavara az elmebetegség szintjét nem éri el, önmagában beszámíthatóságot érintő kóros elmeállapotot nem jelent.

A vádlottat az Ajkai Járásbíróság a 2015. június 13. napján jogerős ítéletével cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezte, s a Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatala 2015. július 20-án kelt és azonnal végrehajtható határozatával édesanyját gondnokul kirendelte.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat 3 rendbeli közveszélyokozás bűntettében, valamint rongálás vétségében és közérdekű üzem működésének megzavarása bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért halmazati büntetésül 2 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, valamint 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá kötelezte a K. L. sértettnek okozott 164.600.- Ft kár és az eljárás során felmerült 228.773,- Ft bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: