2016/17.

Tárgyalás időpontja: 
2016. április 27., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
Különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények
Ügyszám: 
B.243/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
101. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlott és a tanúk kihallgatása, a szakértők meghallgatása, továbbá a bizonyítási indítványok függvényében ítélet várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

O. T. vádlott 2015. augusztus hónaptól szívességi lakáshasználóként élt a P. J. sértett tulajdonában lévő L., Táncsics utca 20. szám alatti családi házban. A vádlott és P. J. sértett a l.-i háznál, illetve a vádlott és édesanyja tulajdonában lévő N., Jókai utca 6. szám alatti családi háznál közös állattartó gazdálkodást folytattak.

2015. május 22. napján a vádlotton kívül a l.-i családi házban lakott P. J. sértett, valamint lánya, O. V. A. sértett az N. utónevű kiskorú gyermekével, és aznap a házban tartózkodott O. V. A. sértett barátja, K. T. G. sértett is, aki pár napra érkezett L.-ra.

A vádlott és P. J. sértett 2015. május 22. napján 12.00 óra körüli időben az n.-i családi háznál egy tenyészmarha borjú eltűnése okán szóváltásba kerültek, majd P. J. sértett – az ekkor vele lévő lánya, O. V. A. és lányának barátja, K. T. G. sértettek társaságában – személygépkocsival a l.-i családi házhoz utazott, miközben a vádlott N.-n maradt. P. J., O. V. A. és K. T. G. sértettek 2015. május 22. napján 13.00 óra körüli időben személygépkocsival L.-ról Győrbe mentek, ahol O. V. A. sértett gyermekét láthatás céljából átadták édesapjának, és a sértettek az esti órákig Győrben maradtak.

Ezalatt a vádlott 16 óra 30 perc körüli időben N.-ről átment L.-ra, és a Táncsics utca 20. szám alatti ház körül kerti és udvari munkálatokat végzett, majd az esti órákban bement a házba.

A sértettek 2015. május 22. napján 22.00 óra körüli időben érkeztek haza a l.-i családi házba, a vádlott ekkor bent tartózkodott a lakásban és televíziót nézett. Hazaérkezésük után P. J. sértett ismételten felelősségre vonta a vádlottat az eltűnt tenyészmarha borjú miatt, és felszólította, hogy hagyja el a házat, valamint adja vissza a lakáskulcsokat. A vádlott többszöri felszólítást követően elhagyta a házat és az udvarra ment, ahova vele tartott P. J. sértett is, miközben O. V. A. és K. T. G. sértettek a házban maradtak.

Az udvaron P. J. sértett a kocsibejárón parkoló Fiat Multipla típusú személygépkocsijához ment, amelyből cigarettát vett ki. Mialatt P. J. sértett a kocsibeálló ház sarka felé eső részén haladt, a vádlott hirtelen megtámadta őt úgy, hogy a sértett mögé lépett és jobb kezével alulról, míg bal kezével felülről átkarolta a sértett nyakát és őt fojtogatta. P. J. sértett védekezésképpen megpróbált szabadulni a vádlott szorításából, amelynek során egy alkalommal kicsúszott a vádlott fogásából és a földre esett, de a vádlott ekkor sem engedte el a sértettet, hanem felállította őt. A fojtogatás közben P. J. sértett folyamatosan segítségért kiabált, amelyet meghallva O. V. A. és K. T. G. sértettek kifutottak a házból. A vádlott ekkor elengedte P. J. sértettet, aki ismét felszólította a vádlottat, hogy hagyja el a házat és adja vissza a lakás kulcsait. Ezután P. J. sértett bement a családi házba, és 23 óra 13 perckor a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányító Központján keresztül rendőri intézkedést kért. Ezalatt a vádlott a kulcsokat átadta O. V. A. sértettnek, majd gyalogosan N.-re indult. A családi házban ekkor P. J., O. V. A. és K. T. G. sértettek maradtak, amelyről a vádlott a házból való távozását megelőzően meggyőződött.

A vádlott távozását követően O. V. A. és K. T. G.
sértettek is bementek a házba, és K. T. G. sértett a bejárati ajtót kulcsra zárta. P. J. sértett a ház utcára néző, a bejárati ajtóval szemben lévő szobájában, míg O. V. A. és K. T. G. sértettek a ház bejárati ajtaja melletti, az előszobától balra lévő szobában lefeküdtek aludni. A sértettek az O. V. A. és K. T. G. sértettek által közösen használt szoba ajtaját résnyire, míg a P. J. sértett által használt szoba ajtaját teljesen nyitott állapotban hagyták. A bejárati ajtó melletti konyha ablaka nyitott állapotban maradt, azt kívülről fémrács védte.

A vádlott az éjjeli órákban – közelebbről meg nem határozható időben – érkezett az n.-i házhoz, majd pár óra múlva gyalog visszament L.-ra azzal a céllal, hogy beszéljen P. J. sértettel.

A vádlott 2015. május 23. napján 03.00 óra körüli időben érkezett L.-ra, és a Táncsics utca 20. szám alatti házat hátulról, a kert felől közelítette meg úgy, hogy a kert nyitott állapotban lévő kapuján keresztül bement az udvarra. A ház udvaráról látta, hogy a lakásban sötét van, így tudta, hogy a házban tartózkodó P. J., O. V. A. és K. T. G. sértettek alszanak.

A vádlott – mivel esett az eső – beállt a ház melletti fa melléképületbe, ahol meglátott egy 5 literes, piros színű műanyag kannát, amely majdnem tele volt töltve gázolajjal, továbbá 1 darab, félig töltött 5 literes műanyag flakont, amelyben benzin volt, valamint 1 darab keverék benzint tartalmazó 0,7 literes üveget. A vádlott ekkor elhatározta, hogy nem ébreszti fel P. J. sértettet, hanem az alvó sértettekkel együtt felgyújtja a házat. A gyújtófolyadékot tartalmazó műanyag flakont és az üveget, valamint a gázolajos kannát a melléképületből a ház teraszára vitte, és lerakta, majd – azzal a céllal, hogy tüzet gyújtson – lement a bejárati ajtó melletti pincébe, és onnan felhozott 2-3 darab fa rekeszt. Ezeket a bejárati ajtóküszöb elé egymásra rakta, majd a ládákra ráhelyezett – a teraszon tárolt 4 darab felnin lévő nyári autógumiból és 1 darab felnin lévő pótgumiból – 1 darab autógumit, míg 1 darab autógumit a tűzgyújtásra szánt torlasz mellé állított.

A vádlott a P. J. sértett által a ház teraszán, a pincelejárónál tárolt, körülbelül 18-22 darab épületfa gerendát és 2-3 köbméter hasított, vegyes tűzifát, a bejárati ajtó előtt emelt fa rekeszekből és autógumikból álló torlasszal együtt a műanyag flakonban és az üvegben lévő benzinnel lelocsolta, és azokat a fa gerendán talált gyufával meggyújtotta. A benzin hatására az ajtótorlasz, a fa gerendák, a tűzifa, illetve az ajtó mellett tárolt – a torlaszhoz a vádlott által fel nem használt 2 darab felnin lévő autógumi és 1 darab felnin lévő pótgumi – meggyulladt, és égni kezdett.

A tűz hatására a vádlott által a teraszra vitt 5 literes, piros színű, gázolajjal majdnem tele töltött műanyag kanna a külső felületén szintén égni kezdett. Ekkor a vádlott a műanyag kannát megfogta, a ház elé vitte, és bedobta a P. J. sértettel korábban közösen használt, utcára néző szoba ablakán keresztül. A lángoló gázolajos kanna nem sértette meg az ablakredőnyt, azonban az ablaküveget betörte és égő állapotban beesett a szoba fa padlójára. A vádlott ezután benézett az ablakon, és meggyőződött arról, hogy a kanna tovább ég.

P. J. sértett azonban röviddel a gázolajos kanna bedobását megelőzően felébredt, és észrevette, hogy a bejárati ajtó előtt tűz van, valamint a szellőzés céljából nyitva hagyott konyhaablakon és a bejárati ajtó kereténél a lakásba áramlik be a füst.

P. J. sértett ekkor felébresztette az előszobától balra nyíló szobában alvó O. V. A. és K. T. G. sértetteket, majd K. T. G. sértett kinyitotta a műanyag bejárati ajtót, amikor a sértettek észlelték, hogy az ajtó előtt, szorosan a küszöb előtt nagy lánggal ég a vádlott által emelt – fából és autógumikból álló – torlasz, így a bejárati ajtón keresztül nem tudták elhagyni a házat.

P. J., O. V. A. és K. T. G. sértettek takaróval és vízzel megpróbálták eloltani a tüzet, amely ekkor már a műanyag bejárati ajtóra és az előszobában lévő fa cipőtárolóra is átterjedt, azonban ez sikertelen volt, ezért – miközben a konyhaablakon keresztül is áramlott be a lakásba a füst, illetve a konyhabútor teteje is lángra kapott – O. V. A. sértett felszólítására P. J. sértett telefonálni próbált a tűzoltóknak.

P. J. sértett – azért, hogy a mobiltelefonját magához vegye – visszament az általa használt szobába, és ekkor észlelte, hogy az ajtótól 50-60 centiméterre a fa padlón ég a vádlott által a szobába dobott gázolajos, műanyag kanna, és abból – mivel felborult – kifolyt a gázolaj, illetve a szobában lévő fa bútorok alsó részéhez kiömlött az olaj és a szoba ajtaja mögötti terület is égett már. P. J. sértett ekkor rádobott egy takarót az égő műanyag kannára, és azzal a fürdőszobába futott, ahol a kannát a fürdőkádba dobta és a tüzet eloltotta. P. J. sértett a hálószobában keletkezett tűz miatt nem tudta kihozni a mobiltelefonját, így nem tudott segítséget kérni.

P. J., O. V. A. és K. T. G. sértettek – mivel a tűz eloltására tett kísérletük sikertelen volt, telefonon nem tudták értesíteni a tűzoltókat, és a bejárati ajtón keresztül sem tudtak elmenekülni a házból – a ház utcafrontra néző, P. J. sértett szobája melletti ún. rumlis szoba ablakának fa redőnyét felhúzták, az ablakot kinyitották és azon kimásztak az udvarra. A sértettek ezután átmentek a szomszédos telekre, amelynek tulajdonosa nem tartózkodott otthon, ezért a következő házhoz futottak, ahol H. A.-nétól kértek egy mobiltelefont, amelyen 04 óra 01 perckor P. J. sértett értesítette a tűzoltókat.

A Pápai Rendőrkapitányság járőrei 2015. május 23. napján 4 óra 22 perckor érkeztek a L., Táncsics utca 20. számú házhoz, míg a mentőszolgálat 4 óra 25 perckor és a katasztrófavédelmi szolgálat 4 óra 30 perckor ért a helyszínre, majd megkezdték az oltást, illetve a sérültek ellátását.

P. J. sértettet a mentőszolgálat 2015. május 23. napján 5 óra 42 perckor szállította a pápai Gróf Esterházy Kórházba, míg O. V. A. és K. T. G. sértettek gépkocsival utaztak a kórházba.

Miután a vádlott bedobta az égő gázolajos kannát a házba – anélkül, hogy segítséget nyújtott volna a sértetteknek a tűz eloltásában, illetve az égő házból történő elmenekülésben – kimászott a kerítésen és gyalog N.-re ment, ahova 2015. május 23. napján 06.00 óra körüli időben ért. Ezt követően megetette az állatokat, majd gyalog L.-ra indult, azonban az út felénél visszafordult és az N. melletti kukoricaföldeken elrejtőzött. A vádlott 14.00-15.00 óra közötti – közelebbről meg nem határozható – időben visszament az n.-i házhoz, ahol édesanyja közölte vele, hogy keresték a rendőrök. Ezt követően a vádlott felhívta nagybátyját, és megkérte őt, hogy vigye be a Pápai Rendőrkapitányságra. A vádlott 2015. május 23. napján 19 óra 23 perckor megjelent a Pápai Rendőrkapitányságon, ahol őrizetbe vették.

P. J. sértett a vádlott által történt bántalmazása következtében az arc jobb oldalának hámkarcolásos sérülését, bőr alatti bevérzéseket, a bal alkar középső harmadában bőr alatti bevérzést, valamint a nyak felszínes, hámkarcolásos sérülését szenvedte el, amely sérülések tényleges gyógytartama nyolc napon belüli.

P. J. és O. V. A. sértettek a vádlott által okozott tűz miatt enyhe fokú szénmonoxid-mérgezést szenvedtek, amelynek tényleges gyógytartama nyolc napon belüli.

Tűz okozásával egy lakóház felgyújtása – amelyben alvó emberek tartózkodnak – köztudottan alkalmas emberi élet kioltására, így a vádlott nyilvánvalóan felismerte, hogy a bejárati ajtó elé emelt fából és autógumiból álló torlasz meggyújtásával, a benzin teraszon történt szétlocsolásával, az égő gázolajat tartalmazó kanna szobába történő bedobásával P. J., O. V. A. és K. T. G. sértettek halálát okozhatja és azt kívánta. A sértettek halálának elmaradása P. J. sértett időben történő felébredése és a sértetteknek a házból történő elmenekülésének volt köszönhető.

A vádlott által okozott tűz következtében a fedett terasz alatt meggyújtott tárgyakról a tűz továbbterjedt a ház műanyag bejárati ajtajára, valamint a terasz fa szerkezetére és az onnan nyíló tárolók ajtajára. A P. J. sértett által használt szobába bedobott égő kannából kifolyó gázolaj begyújtotta a környezetében lévő használati tárgyakat, majd továbbterjedt a szoba berendezéseire. A tűz során a lakás belső felületét erősen beszennyezte a keletkező korom, és a hősugárzástói a műanyag tárgyak megolvadtak, a berendezési tárgyak eldeformálódtak.

A családi ház teraszán, a bejárati ajtónál kialakult tűz továbbterjedt a közvetlen környezetében lévő éghető tárgyakra, anyagokra és már önfenntartó égési folyamatot eredményezett, ami a beavatkozás hiányában továbbterjedhetett volna az épület teljes egészére is. A lakáson belül elhelyezett berendezési és használati tárgyak biztosították volna a tűz lakáson belülre történő terjedését. A berendezési tárgyak tökéletlen égéséből kialakuló éghető anyagot tartalmazó füstgázok meggyulladás a vezethetett az ún. teljes lángba boruláshoz. A tűz az épület egészére és a fedélszerkezetre is továbbterjedhetett volna a teljes tönkremenetelig, a kialakított homlokzati nyílászárókon és a belső áttöréseken keresztül is. A tűz a beavatkozás hiányában az épület teljes egészére kiterjedhetett volna, mivel az épület egy tűzszakaszként került kialakításra. Az égési folyamatnak és a terjedés lehetőségének figyelembevételével a lakóépületben tartózkodó sértettek és vagyoni javaik közvetlen veszélyeztetése beavatkozás hiányában fennállt.

A tűzzel érintett épület és a szomszédos ingatlanokon álló épületek közötti oldalkertben lévő növényzeten keresztül a tűz nagy valószínűséggel nem terjedt volna tovább beavatkozás hiányában sem. A szomszédos házakban lévő személyek élete, testi épsége közvetlen veszélybe nem került.

A tűz okozásának idején a l.-i családi ház udvarán a kocsibejárón parkolt a P. J. sértett tulajdonát képező Fiat Multipla típusú személygépkocsi, amely gépjármű gáz üzemű volt. A személygépkocsit a kiérkező tűzoltók a kapun kívülre tolták, így a gépjármű üzemanyagtartályában lévő gáz nem gyulladt be.

A vádlott által a gyújtogatással okozott tűz, valamint a tűz eloltása jelentős károkat okozott mind a P. J. sértett tulajdonában álló családi ház épületében, mind a P. J., O. V. A. és K. T. G. sértettek tulajdonában álló berendezési tárgyakban és ingóságokban.

A vádlott a szándékos tűzgyújtással a L., Táncsics utca 20. szám alatti épületben P. J. sértettnek összesen 3.872.000 Ft rongálási kárt okozott, amely nem térült meg, arra P. J. sértett polgári jogi igényt terjesztett elő.

A vádlott a L., Táncsics utca 20. szám alatti családi házban okozott tűzzel a P. J. sértett tulajdonát képező, a házban lévő műszaki cikkeket, ruhaneműket, háztartási gépeket, bútorokat, élelmiszereket, könyveket, közokiratokat, valamint az udvaron lévő melléképületben tárolt műszaki cikkeket, kertészeti és barkácseszközöket részben megsemmisítette, részben használhatatlanná tette, így P. J. sértettnek összesen 5.787.550. Ft rongálási kárt okozott, amely nem térült meg, arra a sértett polgári jogi igényt terjesztett elő.

A vádlott által okozott tűzben elpusztult a P. J. sértett tulajdonában álló 23 példány tenyésztojó fürj és 7 példány tenyészkakas fürj, összesen 19.600 Ft értékben, valamint 20 példány 2 hetes és 20 példány 1 hetes fürjfióka, összesen 6.000 Ft értékben. A vádlott által gyújtott tűzben elpusztult továbbá P. J. sértett 27.000 Ft értékű, 12 hetes, kuvasz kölyökkutyája, amely állatot P. J. sértett az udvaron tartott. Az állatok elpusztításával a vádlott összesen 52.600 Ft kárt okozott P. J. sértettnek, amely nem térült meg, arra a sértett polgári jogi igényt terjesztett elő.

A vádlott a szándékos tűzokozással O. V. A. sértettnek – a L., Táncsics utca 20. szám alatti családi házban lévő, a sértett tulajdonát képező műszaki cikkek, ruhaneműk, bútorok, gyerekruhák, gyerekjátékok részbeni megsemmisítésével, részbeni használhatatlanná tételével – összesen 802.000 Ft rongálási kárt okozott, amely nem térült meg, arra a sértett a nyomozás során polgári jogi igényt nem terjesztett elő.

A vádlott a szándékos tűzgyújtással K. T. G. sértettnek – a L., Táncsics utca 20. szám alatti családi házban lévő, a sértett tulajdonát képező ruhaneműk és sporttáska részbeni megsemmisítésével, részbeni használhatatlanná tételével – összesen 24.000 Ft rongálási kárt okozott, amely nem térült meg. A tűzokozás következtében a K. T. G. sértett által használt Citroën C5 típusú személygépkocsi – amely a tűzgyújtás idején a l.-i családi ház udvarán, a bejárati ajtó síkjával párhuzamosan, a melléképülettel szemben állt – karosszériája sérült, és ezzel a személygépkocsiban 399.819 Ft rongálási kár keletkezett. A vádlott a rongálással összesen 475.819 Ft kárt okozott K. T. G. sértettnek, amely nem térült meg, arra a sértett polgári jogi igényt terjesztett elő.

A vádlott a bűncselekmények elkövetésekor kóros elmeállapotban nem szenvedett, képes volt arra, hogy a cselekménye következményeit felismerje, és e felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson.

A főügyészség a vádlottal szemben fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a vádlott közügyek gyakorlásától való eltiltását, valamint a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta, továbbá kezdeményezte a sértettek által előterjesztett polgári jogi igény érdemi elbírálását.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: