2016/16.

Tárgyalás időpontja: 
2016. április 19., kedd 09.00
Ügy tárgya: 
Nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette
Ügyszám: 
Bf.55/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 2. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

R. Á. vádlott, aki 2013. április 04. napja óta volt a Z.-G. Kft. ügyvezetője - a cég képviselőjeként 2013. július 09. napján két bérleti szerződést kötött az L. Kft.-t képviselő S. A.-val.

Az egyik szerződés szerint az L. Kft., mint bérbeadó 2013. július 09. napjától bérbe adta a kizárólagos tulajdonát képező összesen 2.413.000,- Ft értékű 2 db SOFTI XL-R típusú lágyfagylaltgépet a Z.-G. Kft., mint bérlő részére. A felek a szerződésben megállapodtak abban, hogy a bérlő minden hónap 5. napjáig 110.000,- Ft bérleti díjat fizet a bérbeadó bankszámlájára, továbbá a szerződés aláírásával egyidejűleg óvadék címén 220.000,- Ft-ot ad át a bérbeadó részére.

A másik szerződés szerint az L. Kft., mint bérbeadó 2013. július 09. napjától bérbe adta a kizárólagos tulajdonát képező BRAS 3x10 típusú, 690.880,- Ft értékű jégkásagépet a Z.-G. Kft., mint bérlő részére. A felek a szerződésben megállapodtak abban, hogy a bérlő minden hónap 5. napjáig 60.000,- Ft bérleti díjat fizet a bérbeadónak, valamint óvadék jogcímén 120.000,- Ft-ban állapodtak meg, melyet a szerződés megkötésekor kellett fizetnie a bérlőnek.

A felek a szerződésben azt is rögzítették, hogy ha a bérlő székhelye vagy telephelye megváltozik, azt köteles haladéktalanul a bérbeadónak bejelenteni.

A berendezések még a fenti napon átvételre, majd beüzemelésre kerültek a B., Széchenyi utca 55. szám alatt található T. Áruház területén, melynek során S. A., az L. Kft. sértett képviselője szóban is felhívta a vádlott figyelmét arra, hogy a gépek áthelyezésére csak a bérbeadó engedélyével kerülhet sor.

A vádlott a szerződéskötéskor átvételi elismervénnyel igazolva 560.000,- Ft kauciót fizetett ki a bérbeadónak, továbbá megállapodtak abban, hogy az aktuális bérleti díjat minden hónap 5. napjáig átutalja az L. Kft. bankszámlájára.

Ezt követően a vádlott augusztus végéig üzemeltette a fenti gépeket, azonban bérleti díjat egyáltalán nem fizetett, majd 2013. augusztus vagy szeptember hónapban, közelebbről meg nem határozható időpontban a gépeket ismeretlen személynek értékesítette.

A vádlott a gépek elidegenítéséről, valamint azoknak más személy rendelkezésre bocsátásáról nem tájékoztatta a bérbeadót, azokkal ily módon sajátjaként rendelkezett.

A vádlott az L. Kft. sértettnek a fenti cselekményével összesen 3.103.880,- Ft kárt okozott, melyre vonatkozóan a sértett polgári jogi igényt terjesztett elő.

Az elsőfokú bíróság R. Á. vádlottat nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntettében mondta ki bűnösnek, és ezért - továbbá egy korábbi, próbára bocsátással érintett bűncselekmény miatt - őt halmazati büntetésül 1 év 8 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, valamint 2 év közügyektől eltiltásra ítélte, elrendelte a Mosonmagyaróvári Járásbíróság B.345/2012/102. számú jogerős ítéletében kiszabott 1 év szabadságvesztés utólagos végrehajtását, továbbá kötelezte a vádlottat a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére és az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan a kiszabott büntetés enyhítéséért jelentettek be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: