2016/15.

Tárgyalás időpontja: 
2016. április 14., csütörtök 08.45
Ügy tárgya: 
Jelentős kárt okozó, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntette
Ügyszám: 
Bf.43/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 2. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

B. Gy. vádlott és S. M. sértett 1987-1988. környékén ismerkedtek meg egymással. 1 - 2 év után kapcsolatuk megszakadt, majd 2011. évet megelőzően néhány évvel találkoztak újra, amikor is szexuális kapcsolat is kialakult közöttük. Ettől kezdve a vádlott és a sértett heti rendszerességgel találkoztak a sértett lakásán.

Az U. Bank v.-i fiókjánál biztonsági őrként dolgozó vádlott 2011 júniusában felvetette a sértettnek, hogy jó befektetési lehetőséget tud. Elmondta, hogy USA dollárban kellene lekötnie a sértettnek valamekkora összeget. A vádlott valótlan ígérettel jogtalan haszonszerzési célzattal meggyőzte a sértettet, hogy adjon át részére 1.000 USA dollárnak megfelelő forintot, amit ő majd ígérete szerint befektet az U. Banknál.

A sértett ennek megfelelően 2011. június 08. napján a lakásán átadott a vádlottnak 230.000 Ft-ot. A vádlott a pénzt ígérete ellenére nem fektette be, nem váltotta át dollárba és az nem is állt szándékában.

Fentieket követően a vádlott többször érdeklődött találkozásaik alkalmával a sértettnél, hogy van-e még pénze. A sértett elmondta a vádlottnak, hogy több pénzintézetnél rendelkezik lekötött pénzeszközökkel, melyeket 30 év alatt spórolt össze. A vádlott ezt követően valótlanul azt állította a sértettnek, hogy az U. Banknál kizárólag „bennfenteseknek” nyitva álló pénzügyi lehetőséget tud igénybe venni és rábeszélte a sértettet, hogy a lekötött pénzbetéteit is felbontsa.

A sértett 2011. június 08. napját követően 2013 októberéig összesen 10.730.000 Ft-ot és 5.400 Euro-t adott át a vádlottnak, abban bízva, hogy azokat a vádlott a részére befekteti. A fenti összegek átadásáról a sértett saját kezűleg írt kimutatást vezetett.

A vádlott ezen időszak alatt végig tévedésben tartotta a sértettet, a pénzével kapcsolatos kérdésekre mindig úgy nyilatkozott, hogy a sértett pénze szépen gyűlik, ne aggódjon.

Ezzel ellentétben a vádlott a sértett által átadott pénzösszegekkel kapcsolatban semmilyen befektetést nem intézett, azt elköltötte, felélte.

A vádlott a fenti magatartásával rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedett.

A vádlott 2012. július hónaptól kezdődően 2013 októberéig kb. 2 havi rendszerességgel a sértett által átadott pénzekből alkalmanként 30.000 - 40.000 Ft-ot visszafizetett S. M.-nek, valótlanul azt állítva, hogy ezek a befektetések kamatai, mellyel szintén azt a hitet tartotta fenn a sértettben, hogy az ő pénzét a megállapodásnak megfelelően befektette. A vádlott ily módon a fenti időszak alatt a sértettnek - a tőle átvett pénz töredékét - összesen 810.000 Ft-ot fizetett vissza. A vádlott ezt követően azonban nem fizetett vissza sértettnek semmit. Ezért a sértett egy 2013 októberét követően visszakérte a teljes átadott összeget a vádlottól, azonban azt a vádlott nem adta vissza, csak hitegette a sértettet, hogy majd fizetni fog, de az nem állt szándékában és arra reális esélye sem volt.

A vádlott a fenti magatartásával összesen 10.730.000 Ft és 5.400 Euro kárt okozott a sértettnek, melyből 810.000 Ft kár megtérült. A sértett a fennmaradó összeg tekintetében polgári jogi igényt terjesztett elő.

Az elsőfokú bíróság B. Gy. vádlottat jelentős kárt okozó, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 4 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, valamint 4 év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá kötelezte a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére és az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője a kiszabott büntetés enyhítéséért jelentettek be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: