2016/10.

Tárgyalás időpontja: 
2016. március 9., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
Tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
B.1004/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
101. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlottak és a tanúk kihallgatása, a szakértők meghallgatása, továbbá a bizonyítási indítványok függvényében ítélet várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

H. A. I. rendű és K. V. II. rendű vádlottak a 2007. évben élettársi kapcsolatot létesítettek, amelyből 2007. szeptember 10. napján kk. B. R. L. sértett született. A gyermek születése után a vádlottak élettársi kapcsolata megszakadt. Ezt követően II. rendű K. V. vádlott B. Gy.-vel létesített élettársi kapcsolatot, amelyből 2011. január 1. napján kk. B. V. Sz. sértett, majd 2014. január 17. napján – ismeretlen apától – kk. K. B. K. sértett született.

A II. rendű vádlott rossz szociális és lakáskörülmények között élt K.-n három gyermekével, akikkel a Cs.-i Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségével K.-ra, a Családok Átmeneti Otthonába költözött. Miután a II. rendű vádlott felvette a kapcsolatot volt élettársával, I. rendű H. A. vádlottal, 2014. május hónapban a Családok Átmeneti Otthonát gyermekeivel elhagyta, és az I. rendű vádlott d.-i lakásába költözött, ahol I. rendű vádlottal élettársi kapcsolatot létesített. A vádlottak a gyermekek felügyeletét és gondozását közösen látták el, eleinte I. rendű vádlott kiegyensúlyozottan viselkedett, munkát vállalt, majd mindennapi munkája megszűnt, állandó jövedelemmel nem rendelkezett. A pénzhiány miatt I. rendű vádlott II. rendű vádlott mobiltelefonját is eladta, II. rendű vádlottal és a kiskorú sértettekkel pedig agresszíven kezdett viselkedni. I. rendű vádlott a sértettek gondozásának irányítását magához vonta, a gyerekekkel kapcsolatos mindennapi döntésekben meghatározó szerepet játszott. II. rendű vádlottnak még azt sem engedte meg, hogy a sértetteket minden nap megfürdesse. I. rendű vádlott azt várta el II. rendű vádlottól, hogy főzzön, tegye rendbe a lakást és amit ő akar, azt csinálja, azonban a lakásban rendetlenség és kosz uralkodott.

II. rendű vádlott kk. K. B. K. sértettet többször elmulasztotta tanácsadásra elvinni, ezért a sértett a három hónapos korban beadandó védőoltást egy hónapos késedelemmel kapta meg, de a következő kötelező védőoltásra adott időpontra sem jelent meg a tanácsadáson.

I. rendű vádlott a néhány hónapos kk. K. B. K. sértettel durván bánt, amikor etette, kk. K. B. K. sértett kezét erélyesen lerántotta a sértett teste mellé, és ha az etetés nem sikerült, akkor II. rendű vádlottnak nem engedte meg, hogy megetesse a sértettet. Kk. K. B. K. sértett súlygyarapodása annak ellenére sem volt megfelelő, hogy II. rendű vádlott a sértettet titokban etette meg, sőt, a sértett fogyása is előfordult. A súlygyarapodás elmaradása, és kétoldali kötőhártya-gyulladás miatt a háziorvost helyettesítő dr. D. I. orvos kk. K. B. K. sértettet további, gyermekgyógyászati szakvizsgálatra az Ajkai Kórházba beutalta, azonban I. rendű vádlott II. rendű vádlottat lebeszélte arról, hogy kk. K. B. K. sértettet kórházba vigyék, mert a vádlottak attól tartottak, hogy a sértett sérüléseit a kórházban észlelik, ezért őt a kórházban benntartják, és tőlük elveszik.

I. rendű vádlott kk. K. B. K. sértettet többször olyan durván fogta meg, hogy rajta kék foltok keletkeztek, amelyeket II. rendű vádlott is észlelt, de a durva bánásmódot nem akadályozta meg.

2014. július 29. napján a családgondozó, B. T.-né tanú a vádlottaknál megjelent és kk. K. B. K. sértett arcán kék foltot, továbbá a sértett bokáján, lábán is sebet észlelt. II. rendű vádlott a sebek keletkezésének tényleges körülményeit, a sértett bántalmazását eltitkolta, és azt állította, hogy a sebeket a gyermek saját magának okozta. II. rendű vádlott B. T.-né tanú felhívásának nem tett eleget, a sértettet nem vitte orvoshoz.

I. rendű vádlott II. rendű vádlottat a sértettek előtt rendszeresen bántalmazta, ököllel ütötte, mellkasába rúgott. I. rendű vádlott a 6 éves kk. B. R. L. sértettet is bántalmazta, fenékbe rúgta, illetve kk. B. R. L. és a 3 éves kk. B. V. Sz. sértetteket úgy büntette, hogy őket a sarokba feltartott kézzel beállította, illetve térdepeltette. I. rendű vádlott kk. B. R. L. és kk. B. V. Sz. sértettekkel 2014. június, július hónapban egy vasárnapi napon – közelebbről meg nem határozható időben – vasat gyűjtött, amikor kk. B. R. L. sértett a vasgyűjtő kocsit nem akarta húzni, ezért I. rendű vádlott őt hátba rúgta. Egy másik alkalommal kk. B. R. L. és kk. B. V. Sz. sértettek nem akartak bemászni bodzaszedés közben a szúrós, bokros helyre, ezért őket I. rendű vádlott megverte.

2014. június és július hónapokban – közelebbről meg nem határozható időpontban – II. rendű vádlott kk. B. R. L. sértett erőszakos viselkedése miatt ideges lett, ezért őt arcon rúgta.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatal Járási Gyámhivatala a 2014. augusztus 12. napján kelt határozatával kk. B. R. L. és kk. B. V. Sz. sértetteket ideiglenes hatállyal a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ alkalmazásában álló K. T.-né nevelőszülő otthonában helyezte el. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Sümegi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala a 2015. március 27. napján kelt határozattal kk. B. R. L. és kk. B. V. Sz. sértettek ideiglenes hatályú elhelyezését megszüntette, egyidejűleg nevelésbe vételüket rendelte el. Az Ajkai Járásbíróság ítéletével II. rendű vádlott szülői felügyeleti jogát kk. B. R. L. és kk. B. V. Sz. sértettek vonatkozásában megszüntette.

Kk. B. R. L. és kk. B. V. Sz. sértettek 2014. augusztus 12. napján ápolatlan, nagyon koszos állapotban kerültek nevelőszülőkhöz. A testvérek egymással szembeni agresszivitása másokra is áttevődött, kk. B. R. L. sértett a nevelőszülők fiát ceruzával hasba szúrta.
I. rendű vádlott sértettekkel szembeni fizikai agressziója, a sértettek és jelenlétükben II. rendű vádlott fizikai bántalmazása, II. rendű ádlottnak az I. rendű vádlott által a sértettek irányába kifejtett fizikai agressziójába történő belenyugvása, kk. K. B. K. sértett orvosi ellátásának elmulasztása, kk. B. R. L., kk. B. V. Sz. és kk. K. B. K. sértettek testi, lelki fejlődését veszélyeztette. I. és II. rendű vádlottak magatartása kk. B. R. L., kk. B. V. Sz. sértettek egészséges személyiségfejlődését veszélyeztette, a gyermekek szorongásos készenlétben éltek, érzelmi és biztonságigényük nem volt megfelelően kielégítve.

2014. július hónap közepén – közelebbről meg nem határozható időpontban – I. rendű vádlott a 6 hónapos kk. K. B. K. sértett jobb felső karját olyan durván fogta meg, hogy a sértett jobb felkarcsontjának könyökhöz közeli része eltörött, a lágyrészek bevéreztek, amely sérülések nyolc napon túl – ténylegesen 4-6 hét alatt – gyógyultak. A felkarcsont törése nem kizártan a könyökízület mozgásának korlátozottságával jellemezhető maradandó fogyatékosságként, súlyos egészségromlásként értékelhető állapot visszamaradásával gyógyult volna.

2014. július hónap közepén – közelebbről meg nem határozható időpontban – I. rendű vádlott kk. K. B. K. sértett jobb alsó karját úgy ragadta meg, hogy a sértett jobb alkarjának singcsontja eltörött, amely nyolc napon túl – ténylegesen 4-6 hét alatt – gyógyult volna. Ezzel egy időben I. rendű vádlott kk. K. B. K. sértett mellkasát úgy fogta meg, hogy annak jobb oldali IX. és a baloldali VIII., IX. bordája eltörött, amely sérülések nyolc napon túl, ténylegesen 4-6 hét alatt gyógyultak volna. A felkarcsont, a singcsont és a bordatöréseket közepes nagyságú, tompa erőbehatások idézték elő. A fenti sérülések okozását követően I. rendű vádlott kk. K. B. K. sértettet jobb arcánál úgy fogta meg, hogy a jobb arcfélen nyolc napon belül gyógyuló véraláfutás keletkezett. A jobb arcfél lágyrészének sérülését kis, közepes határán álló erőbehatás idézte elő. II. rendű vádlott kk. K. B. K. sértett sérüléseit észlelte, másoknak azonban azt állította, hogy a sérüléseket kk. B. R. L., kk. B. V. Sz. sértettek okozták, illetve kk. K. B. K. sértett saját magát csipkedi, így okoz magának sérüléseket.

2014. július hónapban – közelebbről meg nem határozható időpontban – I. rendű vádlott kk. K. B. K. sértettet az udvaron a babakocsiba úgy tette be, hogy eközben a gyermeket megrázta, amelytől a sértett feje erőteljesen oldalra billent. Ezt II. rendű vádlott észlelte, de I. rendű vádlottnak nem merte szóvá tenni. A megrázás következtében a sértettnél az agy bal oldali keményburok alatti vérzésében megnyilvánuló sérülés keletkezett. A koponyaűri sérülés nyolc napon túl gyógyuló sérülés, melynek gyógytartama a 3-4 hónapot is elérte volna. A sérülés maradandó fogyatékosság, vagy súlyos egészségromlás visszamaradásával gyógyult volna. A keményburok bevérzéssel járó sérülését közepes nagyságú, tompa erőbehatás idézte elő.

2014. augusztus első hetében kk. B. R. L. sértett náthás volt, ezért I. rendű vádlott a gyermekek forró kamillás gőzölését határozta el. I. rendű vádlott kk. K. B. K. sértettet is a forró kamilla gőzbe tartotta, amely a sértetten égési sérüléseket okozott, fején a bőr felhólyagosodott. Az égési sérülés nyomán visszamaradt pigmenthiányos terület esztétikai károsodásként értékelhető. I. és II. rendű vádlottak az égési sérülés okát mások előtt leplezték, azt mondták, hogy a sértett a napon égett le. A kamillás gőzölés során I. rendű vádlott kk. K. B. K. jobb lábát a forró fazékhoz érintette, amely szintén égési sérülést okozott. A leforrázás következtében kk. K. B. K. sértettnél a fejtető-homlok bal oldalán másodfokú égési seb alakult ki, amely nyolc napon túl gyógyult, a tényleges gyógytartam 2-3 hétre tehető. II. rendű vádlott kk. K. B. K. sértettet orvoshoz nem vitte, az égés eredetét eltitkolta és ezáltal kk. K. B. K. sértett szakszerű orvosi segítséghez nem juthatott.

I. rendű vádlott a sértett égési sérülését Fenistil géllel bekente és kamillateával úgy borogatta, hogy a gyermek felső testét a combjára helyezte, miközben a gyermek lába az ágyon volt, az ellenállást tanúsító sértettet pedig testsúlyával leszorította, vagy kézzel ránehezedett, és a sértett mellkasát is lefelé nyomta. A durva bánásmód ellen II. rendű vádlott ugyan tiltakozott, de ezt I. rendű vádlott nem vette figyelembe. I. rendű vádlott kk. K. B. K. sértett szemgyulladásának kamillás borogatását is hasonlóan durva módon, a sértett lefogásával, erőszakos leszorításával kezelte. I. rendű vádlott kk. K. B. K. sértett ellenkezésétől, sírásától ideges lett, és a sértettet még jobban leszorította, megszorította azért, hogy annak ellenállását leküzdje.

2014. augusztus 9. napján 18.00 óra körüli időben II. rendű vádlott a d.-i lakásból eltávozott, és lázcsillapítóért H. A.-né tanú házához ment. I. rendű vádlott a három gyermekkel a lakásban maradt és kk. K. B. K. sértettet úgy megrázta, hogy a rázás következtében a sértettnél az agy keményburok jobb oldal alatti részén bevérzés keletkezett, a sértett eszméletét vesztette, és a klinikai halál állapotába került, ezért I. rendű vádlott 19 óra 47 perckor a mentőszolgálatot kihívta. A mentőszolgálat munkatársai 20 órakor a helyszínre érkeztek, és kk. K. B. K. sértettet újraélesztették, majd életveszélyes és elhanyagolt állapotban a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházba szállították, ahol a kómában lévő sértett gyógykezelését megkezdték. Kk. K. B. K. sértett kartörését, haematómáit, égési sérüléseit, agysérülését a gyógykezelés megkezdésekor az orvosok észlelték és ezt a nyomozó hatóságnak jelentették.

Kk. K. B. K. sértett a szakszerű kórházi ellátás ellenére 2014. október 8. napján keringés- és légzésleállás következtében elhalálozott. Kk. K. B. K. halála azért következett be, mert I. rendű vádlott a sértettet folyamatosan bántalmazta, közepes erővel több alkalommal úgy rázta meg, hogy emiatt a sértettnél 2014. július hónapban baloldali keményburok alatti vérzés, míg a kórházba szállítást megelőzően, 2014. augusztus 9. napján, az esti órákban történt közepes erejű megrázás miatt a keményburok jobb oldala alatti vérzés, és az agytörzs sérülése alakult ki. Utóbbi sérülés a klinikai halál állapotát eredményezte és a klinikai halál időtartama alatt bekövetkezett oxigénhiányos agykárosodás a kiskorú sértett halálához vezetett. A sértett halála és I. rendű vádlott bántalmazó, közepes erejű, a gyermek megrázásában megnyilvánuló magatartása között közvetlen okozati kapcsolat áll fenn.

I. rendű vádlott tudata nyilvánvalóan átfogta, hogy a 6-7 hónapos, védekezésre képtelen kiskorú sértett durva, súlyos testi sérülésben megnyilvánuló megfogása, közepes erővel történő többszöri megrázása a sértett halálát okozhatja, amelybe belenyugodott.
II. rendű vádlott kk. K. B. K. sértett zúzódásait, égési sérülését, felkar-, alkar- és bordatörését észlelte, így tudta, hogy a sértett orvosi segítségre szorul, azonban a sérülések keletkezését mások elől eltitkolta, a sértettet orvoshoz nem vitte, ezzel a családi viszony alapján fennálló segítségnyújtási kötelezettségét elmulasztotta.

A főügyészség az I. rendű vádlottal szemben fegyházban, míg a II. rendű vádlottal szemben börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a vádlottak közügyek gyakorlásától való eltiltását, valamint a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: