2016/8.

Tárgyalás időpontja: 
2016. február 24., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
Közúti veszélyeztetés bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
Bf.913/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

K. G. vádlott 2013. november 15. napján 17 óra körüli időben K. B. G. gyermeke láthatása céljából érkezett a munkáltatója tulajdonát képező Opel Astra típusú gépjárművel a válófélben lévő felesége, dr. M. M. sértett által használt p.-i családi házhoz. A vádlott és a sértett ekkor perben álltak.

A sértett által használt családi ház egy saroktelken áll, az utcai bejárati kapu a Wesselényi utca felől található. A vádlott bement a családi ház udvarába, hogy ott várja meg gyermekének felöltözését. A sértett a gyermeket felöltöztette, ekkor a gyermek határozottan kijelentette, hogy nem akar az édesapjával menni. A vádlott úgy gondolta, hogy gyermeke azért nem tart vele, mert a sértett erre őt rábeszélte. A vádlott nem akarta tudomásul venni gyermeke döntését, dühös lett a sértettre, láthatási jogát akarta gyakorolni. A sértett a vádlott vitatkozni kezdtek, a sértett az ingatlan elhagyására szólította fel a vádlottat, aki feldúltan távozott.

A vádlott a gépjárművével a Wesselényi utcán parkolt a ház előtti 5,1 méter széles járdán és füves területen. Járműve eleje a ház bejárati kapuja irányában ferdén állt, az elejével kissé a ház irányába fordulva. A vádlott gépjárműve előtt pár méterrel, de azzal szemben parkolt a K. A. tulajdonát képező Dacia Duster típusú személygépkocsi. Ez a gépkocsi a Wesselényi utcával párhuzamosan állt a füves területen. A gépkocsival pár órával korábban érkezett Kaposmérőről P.-ra K.-né M. B. lelkész, a sértett testvére. Amikor K.-né a járművét leparkolta, azon sérülés nem volt.

A vádlott gyalogosan a Fűzfa utca irányába, a parkoló gépkocsijához tartott. Ennek során elhaladt az ott parkoló Dacia Duster típusú személygépkocsi mellett.

A vádlott dühében belerúgott a Dacia Duster gépkocsi jobb első ajtajába, majd a kezével előre hajlította a gépkocsi visszapillantó tükrét. Ekkor más személy az utcán nem volt. A rúgás következtében a gépkocsi jobb első ajtaja behorpadt, abban 110.321.- Ft rongálási kár keletkezett. A gépkocsi visszapillantó tükrében kár nem keletkezett.

Dr. M. M. sértett észlelte a vádlott cselekményét, hallotta a rúgás hangját, feltételezte, hogy az a vádlottól származik, úgy gondolta, hogy valamelyik, a ház előtt álló, a családja tulajdonát képező gépjárművet érhette ütés, ezért az utcára sietett, hogy számon kérje a vádlott magatartását.

Amikor a sértett az utcára lépett, K. G. vádlott már bent ült az Opel Astra típusú gépjárműben, a jármű motorja már járt, a világítása még nem volt felkapcsolva. A vádlott észlelte a járdán megjelenő sértettet. Járművével hirtelen a sértett irányába hajtott és azzal dr. M. M. sértett előtt kis távolságra, tőle maximum fél méterre állt meg. Ekkor a sértett oldalra lépett, erre a vádlott hátratolatott a gépkocsival úgy, hogy annak kerekei már a 4,4 méter széles Wesselényi utcán voltak. A sértett ekkor a Dacia Duster gépkocsi előtt állt. Ekkor a házból már az utcára érkezett a sértett édesanyja, Gy. A. I. is, aki hallotta, hogy a vádlott a gépkocsit magasabb fordulatszámon járatta, ezért odakiáltott a sértettnek, hogy vigyázzon, mert el akarja ütni. Ezt a kiáltását hallotta az utcára akkor kiérkező K.-né M. B. Ekkor a vádlott felkapcsolta a jármű világítását és a járművel nagy lendülettel megindult a sértett irányába. A sértett, hogy az ütközést elkerülje, a Dacia Duster típusú gépjármű és az ingatlan közötti részre ugrott.

A vádlott közlekedése során megszegte a KRESZ 3. § (1) bekezdés c) pontjában írt szabályt. E szabály szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon. A vádlott közlekedése során dr. M. M. sértett életét, testi épségét közvetlen veszélynek tette ki. A vádlott közlekedési szabályszegése és a közvetlen veszélyt eredményező helyzet között az okozati összefüggés fenn áll.

K. A. sértett a kérte kárának megtérítését az igazságügyi műszaki szakértő által megállapított összegben.

Az elsőfokú bíróság K. G. vádlottat közúti veszélyeztetés bűntettében és rongálás vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őt halmazati büntetésül 1 év 6 hónap - végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztés büntetésre és 1 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. A bíróság továbbá kötelezte a vádlottat a bűncselekménnyel okozott 110.321,- Ft kár K. A. sértett részére történő megfizetésére és az eljárás során felmerült bűnügyi költség viselésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: