2016/5.

Tárgyalás időpontja: 
2016. február 3., szerda 10.00
Ügy tárgya: 
Kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
Bf.964/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

U. M. Zs. vádlott és U.-né P. K. sértett 2009. szeptember 12. napján kötött házasságot, mely házasságból közös gyermek nem született, azonban a vádlott és felesége együtt nevelték U.-né P. K. sértett első házasságából 2001. augusztus 6. napján született kk. H. M.-t, valamint a vádlott előző házasságából született, már nagykorú U. Á.-t és U. Á.-t.

A vádlott és U.-né P. K. sértett házassága 2013. évre teljesen megromlott, mivel a vádlott erősen vallásos meggyőződését megpróbálta U.-né P. K. sértettre és kiskorú gyermekére is egyre erőszakosabban ráerőltetni.

Ennek során - mivel a sértett és kk. H. M. egyre ritkábban vett részt a H. Gy. által megtartott vallási összejöveteleken - a vádlott azzal fenyegette őket, hogy a pokolra kerülnek, valamint démonok szállták meg őket, ezért démonűzést is hajtott végre rajtuk.

A vádlott megtiltotta U.-né P. K. sértettnek és kk. H. M.-nek, hogy moziba járjanak, csak a vádlott által engedélyezett könyveket olvashattak és zenét hallgathattak, valamint a televízió-műsorokat is cenzúrázta a vádlott.

Kk. H. M.-nél már korábban is megjelenő hallucinációi 2011. évben ismételten megjelentek, felerősödtek, mely tünetek a gyermek bűntudatára - miszerint igyekszik megfelelni és tisztelni azt a felnőttet, aki neveli, azonban az erősen vallásos személetet nem tudja elfogadni -, a feszült családi kapcsolatokra és a szigorú otthoni szabályok betartására vezethetők vissza.

Ezen túlmenően a vádlott azt is nehezményezte, hogy U.-né P. K. sértett több időt tölt édesanyjánál, annak betegsége miatt és kevesebb időt szán a családjára.

A vádlott és a sértett között 2013. nyarán - pontosabban meg nem határozható időpontban - korábban kölcsönadott pénz miatt lakásuk fürdőszobájában szóváltás alakult ki, melynek során a sértett leköpte a vádlottat, aki ezt követően ököllel arcon ütötte a sértettet, aki ennek következtében a földre esett. Ekkor a sértett lába a fürdőszoba ajtófélfájába beszorult, amire a vádlott többször rácsapta az ajtót, miközben folyamatosan szidalmazta a sértettet. A bántalmazást hallva a lakásban tartózkodó kk. H. M. édesanyja segítségére sietett és mindketten elmenekültek a lakásból.

A sértett a bántalmazás következtében a fejét fájlalta, valamint a bokája bedagadt, azonban orvoshoz nem fordult, látleletet nem vetetett, a sérülések gyógytartama feltehetőleg 8 napon belüli volt. Könnyű testi sértés vétsége miatt a sértett joghatályos magánindítványt nem terjesztett elő.

A sértett és kk. H. M. 2013. augusztus hónapban elköltözött a közös lakásból, a sértett saját tulajdonú lakásába.

Az elköltözést követően a vádlott napi rendszerességgel zaklatta a sértettet, telefonhívásai során azzal fenyegette meg, hogy „késsel leszúrlak és a kővágóörsi cigányokkal élve hulla alá temettetlek titeket!”, valamint azzal is, hogy a sértettől elveszi a kisfiát és a gyermeket javítóintézeti nevelésbe helyezteti.

A vádlott 2013. október 9-én a hajnali óráktól kezdődően fenyegető SMS-eket küldött sértett telefonjára, melyben többek között a sértett felgyújtásával fenyegetőzött oly módon, hogy „Égni fogsz, szenvedni! Sírni és örökké bántani, amit tettél. Köszönd magadnak te féreg.”

A sértett zaklatás vétsége miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő.

A vádlott, mint kk. H. M. sértet nevelésére köteles személy a fenti magatartásával e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegte és ezzel a gyermek lelki, erkölcsi és érzelmi fejlődését veszélyeztette.

A kk. H. M. által elmondottak élményszerűnek, személyesen átéltnek tűntek. A volt nevelőapa viselkedése pszichés problémákat okozott a gyermek számára. A családban hosszú ideig, kb. 2 évig rendszeresen előforduló konfliktusok, feszültségek, melyek a vádlott magatartására vezethetők vissza, a gyermek iskolai teljesítményére is nyilvánvalóan hatottak, de egész személyiségére befolyással bírtak. A nevelőapa vallási beállítottsága a gyermek személyiségében nem okozott személyiség torzulást, a gyermek azt nem tudta összeegyeztetni, hogy vallásos létére hogyan fenyegethette meg őket olyan brutálisan. A gyermeknek valószínűleg kényszergondolatai voltak, amiket akusztikus (hallási) hallucinációnak élt meg. A pszichés tünetek (kényszeres gondolatok), valamint a családi konfliktusok a veszélyhelyzetek hatására alakulhattak ki. A családban történtek a gyermek fejlődését negatívan befolyásolták.

Az elsőfokú bíróság a büntetett előéletű vádlottat kiskorú veszélyeztetésének bűntettében, valamint folytatólagosan elkövetett zaklatás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt halmazati büntetésül 1 év 6 hónap szabadságvesztés büntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, továbbá kötelezte a bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosításáért, a vádlott és védője felmentésért jelentett be fellebbezést.

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: