2016/3.

Tárgyalás időpontja: 
2016. január 20., szerda 09.30
Ügy tárgya: 
Csalás bűntette
Ügyszám: 
Bf.310/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

P. F. I. r. vádlott 2006. november 9-től az I. 2004. Kft. önálló képviselője volt, egészen a cég felszámolásáig. A cég tevékenysége „máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás" volt, mint főtevékenység, ezen belül főleg építőiparral, gépgyártással, szereléssel, elektronikával, ingatlankezeléssel, kölcsönzéssel, mérnöki tevékenységgel, tanácsadással és "máshová nem sorolt egyéb szolgáltatással” foglalkozott.

P. F.-né II. r. vádlott, a szombathelyi székhelyű K. B. M. Kft-nél dolgozott vállalkozóként, mint üzletkötő 2008 júniusától, melynek keretében arany és ezüstékszerek, illetve utánzatok értékesítésével foglalkozott, mely ékszereket a megrendelők személyes felkeresése után katalógusból választották ki.

Az ékszerértékesítés kapcsán a II. r. vádlott került kapcsolatba K. J.-né sértettel, majd miután kiderült, hogy K. J.-né élettársa, K. J. régóta ismeri az I. r. vádlottat, így köztük a régi jó kapcsolat felelevenedett. Többször találkoztak és beszélgetéseik során K. J. és K. J.-né arról szerzett tudomást, hogy az I. r. vádlott komoly üzleti tevékenységet folytat, korábbi találmányának – melyről K. J.-nek is tudomása volt – hasznosítására nagy volumenű üzleti vállalkozást kíván létrehozni. Ennek keretében felmerült K. J. sértettnek a Hegyesd külterületén található ingatlana megvásárlása is. A beszélgetésekből az is kiderült, hogy az I. r. vádlott egy másik komoly nagyberuházáson is dolgozik, amely egy kiskorpádi ingatlan termálvízkészletének hasznosításával, egy üdülőfalu létesítésével kapcsolatos.

A hatalmas üzleti haszonnal kecsegtető üzleti beruházásokról hallva K. J. és az I. r. vádlott megállapodtak abban, hogy K. J. meghatározott pénzösszeget ad át az I. r. vádlottnak befektetési célzattal, abból a célból, hogy ezt az I. r. vádlott, mint beruházó minél hatékonyabban hasznosítsa, egészen addig, míg K. J., mint befektető azt vissza nem kéri. 2009. június 21-től 2009. augusztus 7-ig terjedő időszakban az I. r. vádlott összesen 800.000,- forintot vett át három részletben K. J.-től, mindegyik esetben szabályszerűen aláírt „befektetési megállapodás” alapján. Az I. r. vádlott és K. J. közti tárgyalásoknak szinte minden esetben tanúja volt a II. r. vádlott, aki a befektetési megállapodásokat tanúként is aláírta és tisztában volt a pénz átvételének és későbbi felhasználásának minden részletével, abban az I. r. vádlottal minden tekintetben együttműködött.

Ebben az időszakban az I. r. vádlott valóban tárgyalásokat folytatott H. L.-lel, az M. I. nevű projekt megvalósítása céljából, illetve dr. B. V. ügyvéd közvetítésével külföldi befektetőket keresett a beruházás megvalósításához. A tárgyalások, utazások és fordítások tetemes költségét a vádlottak feltehetőleg részben a K. J. sértett részéről "befektetési megállapodás" címszó alatt felvett pénzösszegekből finanszírozták.

Nyilvánvalóan a fentiek miatt vált szükségessé az is, hogy az I. r. vádlott 2009. decemberében és 2010. januárjában további pénzösszegeket vegyen át K. J. sértettől, ezúttal azonban kölcsön címén került sor a pénzek átadására. 2009. december 28-án 2.300.000,- forintot, majd 2010. január 7-én 1.000.000,- forintot vett át az I. r. vádlott K. J.-től, azzal, hogy azt 60 napra veszi kölcsön, mely határidő a kölcsönszerződés lejárati ideje előtt meghosszabbítható. Ugyancsak a fentiekre tekintettel 2009. december 28-án 100.000,- forint, 2010. január 7-én 300.000,- forint kölcsönt vett át az I. r. vádlott K. J.-né sértettől is, a K. J.-fel kötött kölcsönszerződés feltételeivel egyező szerződési kikötések mellett.

Miután P. F.né II. r. vádlott a K. B. M. nevű cégnél folytatott üzletkötő tevékenysége során felkereste K. J.-nét, felajánlotta számára, hogy kössenek befektetési megállapodást, mert a befektetett pénz rövid időn belüli és komoly haszonnal történő megtérülését ígérte. A II. r. vádlott K. J.-nének adott tájékoztatása szerint a befektetett pénzt aranyékszerek vásárlására fordítja, amelyet aztán nagy haszonnal lehet a későbbiekben értékesíteni. Ebből a célból 2009. június 6-án K. J.-né 200.000,- forintot, majd 2009. augusztus 5-én ugyancsak 200.000,- forintot adott át a II. r. vádlottnak "befektetési megállapodás" alapján, amely formailag és tartalmilag is megegyezett a K. J. és az I. r. vádlott között született befektetési megállapodásokkal.

A II. r. vádlott 2009. június hónaptól kezdődően folyamatosan vásárolt ékszereket a T. Bt. Ékszerüzlettől egészen 2010. júniusáig 349.487,- forint értékben. K. J.-né sértettet azzal tartotta tévedésben, hogy az ékszerüzlet működik és a befektetett pénz hozamát – kisebb, 40-50.000,- forint körüli összegeket újabb befektetési megállapodások alapján visszaforgatták az üzletbe, azt K. J.-né részére egyetlen alkalommal sem fizette ki készpénzben a II. r. vádlott.

Mivel K. J. és K. J.-né sértettek 2009. évtől egészen 2011. év végéig nem kapták vissza a befektetett pénzüket, ezért 2011. december 10-én írásban felmondták az I. és II. r. vádlottakkal kötött befektetési megállapodásukat és a kölcsönszerződéseket, ezen felmondó leveleket, azonban vádlottak az ismert és azóta is állandó lakóhelyükként szolgáló címen nem vették át, az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a feladóhoz. A vádlottak a sértettek pénzét - azok többszöri szóbeli felhívása ellenére - nem fizették vissza, e tekintetben azonban folyamatosan hitegették a sértetteket.

2009. szeptember 2-án az I. r. vádlott felkereste Sz. P.-né tapolcai lakost, akinek nem sokkal ezt megelőzően a II. r. vádlott a K. B. M. Kft. működési körében folytatott üzletkötői tevékenysége során aranyékszert értékesített. Az I. r. vádlott Sz. P.-nétól 1.000.000,- forintot vett át befektetési célzattal tartalmilag lényegében a K. J.-vel azonos, de „üzleti célú fejlesztési megállapodás”-nak címzett okirat alapján. A megállapodás során minimum 40 % nyereséget garantált éves szinten Sz. P.-né számára.

A megállapodás megkötésekor az I. r. vádlott megtévesztette Sz. P.-nét azzal, hogy a befektetett 1.000.000,- forint rövid határidőn belüli megtérülése és a minimum 40 %-os hozam garantált, mivel ekkor az általa megvalósítani szándékozott beruházás olyan kezdeti stádiumban volt, hogy az teljesen kizárta a befektetési megállapodásban rögzített feltételek teljesítését. Az I. r. vádlott a Sz. P.-né által számára átadott 1.000.000,- forintot többszöri felszólítás ellenére sem fizette vissza, ezért Sz. P.-né fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezte 2011. szeptember 21. napján, mely fizetési meghagyás 2011. október 27-én jogerőre emelkedett. A sértett ezt követően végrehajtási eljárást kezdeményezett, amely eljárás jelenleg szünetel.

A K. J., K. J.-né sértettek által a vádlottaknak átadott pénzösszegeket I. r. és II. r. vádlottak az ítélethozatal napjáig nem fizették vissza, részben sem teljesítettek. K. J., K. J.-né és Sz. P.-né magánfelek a tőlük átvett pénzösszegek tekintetében polgári jogi igényüket az eljárás során előterjesztették és fenntartották.

Az elsőfokú bíróság a büntetlen előéletű I. r. vádlottat 2 rendbeli, nagyobb kárt okozó csalás bűntettében, a szintén büntetlen előéletű II. r. vádlottat 1 rendbeli társtettesként elkövetett nagyobb kárt okozó csalás bűntettében és 1 rendbeli kisebb kárt okozó csalás vétségében mondta ki bűnösnek, ezért az I. és II. r. vádlottat egyaránt 1 év szabadságvesztés büntetésre ítélte, amelynek végrehajtását mindkét vádlott vonatkozásában 2 évre felfüggesztette, továbbá kötelezte a vádlottakat az okozott kár és a bűnügyi költség megfizetésére. Továbbá a bíróság az I. r. vádlottat az ellene 2 rendbeli csalás bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész az I. r. vádlott terhére, a felmentés miatt, a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása, a II. r. vádlott vonatkozásában a folytatólagos elkövetés megállapítása végett, az I. és II. r. vádlott pedig felmentésért jelentett be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: