2016/2.

Tárgyalás időpontja: 
2016. január 12., kedd 08.00
Ügy tárgya: 
Folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége és más bűncselekmény
Ügyszám: 
Bf.540/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 2. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás lényege szerint:

Dr. P. Á. I. rendű és N. T. B. II. rendű vádlottak 2010 októberében R. G. és R. G.-né eladók, valamint ifjabb R. G. vevő között a Ny., Veres Péter u. 7. szám alatti ingatlan adásvétele és az ahhoz kapcsolódó hitelkérelem intézésében vettek részt: dr. P. Á. I. rendű vádlott az ingatlan adásvételével kapcsolatos okiratok elkészítésében, míg N. T. B. II. rendű vádlott hitelközvetítőként járt el, illetve az I. rendű vádlotthoz közvetítette a feleket az adásvételi szerződés megkötése és aláírása céljából, melyet P.-n, 2010. október 11. napján dr. P. Á. I. rendű vádlott ügyvédi irodájában meg is kötöttek a felek.

Az adásvételi szerződés alapján R. G. és R. G.-né eladók fiúk, ifj. R. G. részére 13.000.000,- forintos vételár fejében értékesítették a közös tulajdonukat képező Ny., Veres Péter utca 7. szám alatti házas ingatlant azzal, hogy a vevő a teljes vételárat az OTP Bank Nyrt. a.-i fiókjától igényelendő lakásvásárlási kölcsönből fogja megfizetni eladók részére oly módon, hogy a hitelt folyósító pénzintézet ezen összegből először a jelzálogjog jogosult osztrák bank ingatlanon fennálló teljes tartozását egyenlíti ki, s ezzel az ingatlant tehermentesíti, a fennmaradó összeget pedig vevő I. rendű vádlott ügyvédi letéti bankszámlájára utaltatja át, mely összeget az eljáró ügyvéd 5 munkanapon belül fizeti meg eladók részére. R. G. és R. G.-né eladók ugyanakkor ezen adásvételi szerződés megkötésével és aláírásával egyidejűleg a tulajdonjog változás átvezetéséhez is hozzájárultak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzést engedélyező nyilatkozatuk ügyvédi letétbehelyezésével, melynek teljesítésével a letéteményes ügyvédet, I. rendű vádlottat bízták meg az adásvételi szerződésben.

A hitel pozitív elbírálásához azonban - mivel a bank az ingatlan értékbecslése alapján csak 11.200.000,- forint folyósítását engedélyezte - szükségessé vált ifj. R. G. részéről saját erőként 1.800.000,- forint készpénz letéti igazolása, melyet a vevő nem tudott önerőből vállalni, így az R. család a hitelkérelemtől vissza akart lépni, azonban N. T. B. II. rendű vádlott R. G.-nét biztosította arról, hogy ő majd elintézi az 1.800.000,- forint önerő átadásának igazolását a hitelintézet felé.

A II. rendű vádlott közvetítésével ezért dr. P. Á. I. rendű vádlott 2010. december 03-i keltezéssel készített egy valótlan tartalmú „Letéti igazolás” megnevezésű okiratot, mely szerint ifj. R. G., az ingatlan vevője azon a napon készpénzben és egy összegben ügyvédi letétbe helyezett nála 1.800.000,- forintot vételár részlet jogcímén, ami azonban ténylegesen nem történt meg.

Dr. P. Á. I. rendű vádlott továbbá ugyancsak 2010. december 03-i keltezéssel készített egy „Ingatlan adásvételi-szerződés módosítása” elnevezésű okiratot is, R. G. és R. G.-né eladók, valamint ifj. R. G. vevő között, melyen az eladók és a vevők név aláírását ismeretlen személy aláhamisította.

Dr. P. Á. I. rendű vádlott ugyancsak 2010. december 03-i keltezéssel készített egy valótlan tartalmú „Átvételi elismervény” megnevezésű okiratot is, mely szerint R. G. és R. G.-né eladók átvettek ifj. R. G. vevőtől 1.800.000,- forint vételár részletet a köztük 2010. október 11. napján létrejött ingatlan adásvételi szerződéssel kapcsolatosan, melyen R. G. és R. G.-né eladók nevét ismeretlen személy aláhamisította.

Dr. P. Á. I. rendű vádlott a hamisított „Ingatlan adásvételi szerződés módosítása” és a 2010. december 03-án kelt „Átvételi elismervény” elnevezésű okiratokat ellenjegyezte annak ellenére, hogy azok aláírásánál az eladók, illetve a vevő nem voltak jelen és tudta, hogy az abban foglaltak a valóságnak nem felelnek meg.

Dr. P. Á. I. rendű vádlott a hamisított „Ingatlan adásvételi szerződés módosítása” megnevezésű okiratot 2010. december 03. napján a Győri Körzeti Földhivatalhoz az ingatlan nyilvántartási kérelemmel együtt benyújtotta.

Dr. P. Á. I. rendű vádlott továbbá 2011. január 03-i keltezéssel készített egy „Átvételi elismervény” megnevezésű okiratot, melyen R. G.-né és R. G. eladók nevét ismeretlen személy aláhamisította.

Dr. P. Á. I. rendű vádlott a hamisított 2011. január 03. napján kelt „Átvételi elismervényt” annak ellenére ellenjegyezte, hogy annak aláírása során R. G.-né és R. G. nem voltak jelen, majd azt 2011. január 03. napján a Győri Körzeti Földhivatalhoz benyújtotta, melynek alapján ifj. R. G. tulajdonjoga a 2011. május 05. napján kelt egyszerűsített határozat alapján 2010. október 11. napjával bejegyzést nyert.

N. T. B. II. rendű vádlott 2010. december 03-i keltezésű valótlan tartalmú „Letéti igazolás” megnevezésű okiratot, illetve a hamisított, ugyancsak 2010. december 03-i keltezésű „Ingatlan adásvételi szerződés módosítása” elnevezésű okiratokat 2010 decemberében, a 2011. január 03-i keltezésű hamisított „Átvételi elismervény” megnevezésű okiratot 2010. január hónapban az OTP Bank Nyrt. a.-i fiókjához benyújtotta az ifj. R. G. javára szóló eredményes hitelügyintézés érdekében, tehát azokat felhasználták.

Az elsőfokú bíróság a büntetlen előéletű vádlottakat folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében mondta ki bűnösnek, ezért az I. rendű vádlottat 150.000,- Ft, a II. rendű vádlottat pedig 80.000,- Ft pénzbüntetésre ítélte, továbbá kötelezte a vádlottakat a bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, az I. rendű és II. rendű vádlott, valamint a II. rendű vádlott védője felmentésért jelentett be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: