2015/49.

Tárgyalás időpontja: 
2015. december 1., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
Életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
B.783/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
102. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlott kihallgatása és a szakértők meghallgatása várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

F. K. vádlott 2015. július 6. napján 16.34 órakor A.-n, a MOL üzemanyag-töltőállomás 1-es kútoszlopánál várakozó, NN2 tanú kizárólagos használatában lévő Škoda Fabia személygépkocsi vezető ülésére jogosulatlanul beült NN1 tanú mellé, hogy a járművet jogtalanul használja. A vádlott közölte NN1 tanúval, hogy elviszi az autót, és az indítókulcsot elfordította. NN1 tanú azonban a jármű beindítását megakadályozta, az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból kikapta.

A vádlott fenti cselekményét észlelte az Ajkai Rendőrkapitányság állományába tartozó, szolgálatban lévő, szolgálati egyenruhát viselő O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett, aki a szomszédos 3-as kútoszlopnál tankolt az általa használt, rendőri jelleggel ellátott szolgálati gépkocsiba. A sértett odasietett a Skoda típusú személygépkocsi bal első ajtajához, azt kinyitotta, és a terheltet kiszállásra szólította fel. A vádlott csupán a második felszólítást követően hagyta el a járművet, és egyenesen a szomszédos kútoszlopnál lévő, O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett által használt szolgálati gépkocsihoz ment, melynek vezető ülésére 16.35 órakor beült. O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett azonnal a vádlott után sietett, és testi kényszer alkalmazásával próbálta meg a terheltet a járműből eltávolítani. A vádlott ennek következtében kiszállt az autóból, majd hirtelen mozdulattal a vele szemben álló O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett mellkasának bal oldali részét szívtájékon ököllel erősen megütötte. A sértett az ütéstől az egyensúlyából kibillent, a kezeit védekezésképpen maga elé emelte. A vádlott támadó fellépését folytatva mindkét kezével megragadta a sértett karjait, vele dulakodni kezdett, a rendőr főtörzsőrmestert megpróbálta a földre vinni. Amint egymás fogásából kikerültek, a vádlott nagy erővel három alkalommal a vele szemben álló rendőr főtörzsőrmester sértett arcát a jobb öklével megütötte. O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett az utolsó ütéstől - amelybe a vádlott testi súlyát is belevitte - előbb a jobb oldalára, majd hanyatt helyzetbe fordulva a földre esett. A vádlott a bántalmazás során többször számon kérte a rendőrt, hogy „mit parancsolgat" neki.

A vádlott a földre került O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett fejéhez lépett, és két alkalommal mezítláb ugyancsak nagy erővel a sértett arcára taposott. O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett a második taposást követően 2-3 másodpercre elvesztette az eszméletét.

A vádlott a saját cselekményével szemben közömbösséget tanúsítva visszaült a szolgálati gépkocsi bal első ülésére, az ajtót becsukta.

A vádlott bántalmazása következtében O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett a jobb oldali koponyaalap (a sziklacsontra - pyramis- terjedő) törést, a bal oldali keményburok alatti vérzést és a bal oldali agyfélteke kiterjedt (diffúz) agyvizenyővel járó zúzódást, valamint a bal alsó szemhéj alatti (a csontos szemkeret vetületébe eső) lágyrészek körülírt vérbeszűrődéssel járó zúzódását szenvedte el. Az elszenvedett koponyaűri sérülés - amely nagyobb valószínűséggel a sértett földre esése következtében keletkezett - 8 napon túl gyógyuló, súlyos, életveszélyes sérülés, melynek tényleges gyógytartama a 3-4 hónapot is elérheti.

A koponyaűri sérülés nyomán (az agyvizenyő és a koponyaűri vérzés miatt) létrejött agynyomás-fokozódás olyan, az életet veszélyeztető állapot, amelyet csak az azonnal megkezdett megfelelő orvosi kezelés (agynyomáscsökkentő és vérzéscsillapító gyógyszeres és infúziós kezelés/Mannisol, Dicynone) háríthatott el.

Az elszenvedett koponyaűri sérülés (jobb oldali koponyalapi törés, bal oldali keményburok alatti vérzés, bal félteki agyvizenyő) szövődménymentes gyógyulás estén maradandó fogyatékosság visszamaradása nélkül is meggyógyulhat. Maradandó fogyatékosság vagy súlyos egészségromlás esetleges kialakulása a sérülés elszenvedését egy évvel követően véleményezhető.

A vádlott szándéka O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett bántalmazásával 8 napon túl gyógyuló sérülés okozására irányult, az elkövetés módja, és a támadott testtájék alapján tudata átfogta az életveszélyes sérülés bekövetkezésének lehetőségét, azt kívánva cselekedett.

O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett - a bántalmazását követően -, miután kezdett magához térni, odalépett a szolgálati járműhöz, annak ajtaját kinyitotta és a vádlottal - nem tisztázható tartalmú - kommunikációt folytatott. A vádlott ellenállást tanúsítva a szolgálati gépkocsi ajtaját behúzta. Eközben érkezett a helyszínre megkülönböztető fényjelzéssel, szolgálati gépkocsival az Ajkai Rendőrkapitányság állományába tartozó, szolgálatban lévő, szolgálati egyenruhát viselő B. K. rendőr törzszászlós sértett, aki felszólította a vádlottat, hogy a gépkocsiból szálljon ki. A vádlott a felszólításnak eleget téve a járművet elhagyta, kezeit a szolgálati gépkocsi tetejére helyezte, majd az intézkedés alól magát kivonva elindult az O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett által használt gépkocsi mögött lévő szolgálati gépkocsi irányába, amellyel időközben N. Zs. rendőr törzsőrmester érkezett, aki ugyancsak az Ajkai Rendőrkapitányság állományába tartozik, szolgálatban volt és egyenruhát viselt.

A vádlott a jármű mellett megállt, látszólag megadóan viselkedett, azonban hirtelen mozdulattal B. K. rendőr törzszászlós sértett felé fordult, és őt egy alkalommal, tenyérrel a jobb arcán nagy erővel megütötte, majd O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett feje felé ütött ököllel, aki azt elhajlással hárította.

B. K. rendőr törzszászlós sértett a vádlott ütésétől rövid időre megszédült, majd folytatva az intézkedést bekapcsolódott a vádlott bilincselésébe. A vádlott a kényszerintézkedésnek aktívan ellenállt, amit csupán gázspray alkalmazásával tudtak a rendőrök megtörni.

Az Országos mentőszolgálatot a helyszínre ekkor érkező rendőrjárőr értesítette, akik O. I. rendőr főtörzsőrmester sértettet az Ajkai Magyar Imre Kórházba szállították. B. K. rendőr törzszászlós sértett 8 napon belül gyógyuló jobb arcfél zúzódást szenvedett. A sértett testi sértés miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő a vádlottal szemben.

A Btk. 459. § (1) bekezdés 11. k) pontja alapján O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett és B. K. rendőr törzszászlós sértett hivatalos személynek minősülnek.

O. I. rendőr főtörzsőrmester sértett és B. K. rendőr törzszászlós sértett bántalmazásuk idején jogszerű eljárást foganatosítottak a vádlottal szemben.

A vádlott a cselekményt megelőzően ADB-FUBINACA-t tartalmazó ún. szintetikus kannabinoidot fogyasztott, amely leggyakrabban herbál vagy biofű néven kerül forgalomba. Az ADB-FUBINACA a kérdéses időben nem szerepelt tiltólistán.

F. K. vádlott az elkövetés időpontjában nem szenvedett az elmeműködés olyan kóros állapotában, amely képtelenné tette, vagy korlátozta volna cselekménye következményeinek a felismerésére, vagy arra, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen. A vádlott a szakértői vizsgálat időpontjában kóros elmeállapotban nem szenvedett. A biofű cselekmény előtti használata, illetve antiszociális életvezetése, kóros személyisége, a negatív érzelmi behatások összességükben az erőszakos magatartást, a cselekményt elősegíthették, de korlátozó tényezőként nem értékelhetők.

A nyomozó ügyészség a vádlottal szemben fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a vádlott közügyek gyakorlásától való eltiltását, továbbá a nyomozás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: