2015/48.

Tárgyalás időpontja: 
2015. november 23., hétfő 09.45
Ügy tárgya: 
Szexuális kényszerítés bűntette
Ügyszám: 
Bf.629/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben tárgyalást tart, amelyen a szakértőt hallgatja meg.

A megállapított tényállás lényege szerint:

N. S. vádlott 2008. évben élettársi kapcsolatot létesített H.-né B. M.-mel. A vádlott P.-re, az élettársa házába költözött, az Ady E. u. 8. szám alá. A vádlott és élettársa közösen gondozták és nevelték H.-né B. M. 1997. augusztus 23. napján született kiskorú H. F. A. leánygyermekét, a sértettet. Erről tudott a sértett édesapja, H. A. is, aki rendszeresen tartotta a kapcsolatot a gyermekkel.

A vádlott a sértettel tényleges családi kapcsolatban állt, részt vett a sértett gondozásában és nevelésében. A vádlott és élettársa kapcsolatából további két gyermek született, 2009-ben N. M., 2010-ben N. K., akik a szüleikkel együtt laktak.

A vádlott és H.-né B. M. kapcsolata a vádlott rendszeres hétvégi italozása és egyéb családi probléma miatt 2013 évben fokozatosan megromlott. A vádlott ittasan beszédes és kötekedő természetű volt, a vádlott és élettársa között rendszeresek voltak a veszekedések. A vádlott egyik ilyen alkalommal megverte az élettársát.

A vádlott és a sértett kapcsolata kezdetben jó volt, a vádlott nevelőszülőként figyelmesen nevelte a sértettet. A kiskorú sértett is bizalommal volt iránta. A sértett serdülőkorba lépésével közöttük ez a bizalmi kapcsolat megromlott, rendszeresek voltak a veszekedések. A sértett és az édesanyja, H.-né B. M. között a kiskorú sértett számára érzelmi biztonságot nyújtó anya-gyermek kapcsolat nem alakult ki. Egy alkalommal felmerült a kiskorú sértett védelembe vételének szükségessége is, a gyámhatóság eljárást indított. H. F. A. sértett érzelmi- és biztonságigénye az anyai környezetben nem volt megfelelően kielégített. A sértett introvertáltabb, befelé forduló lett, nehezen tud megnyílni, és segítséget kérni. Ezért a kiskorú sértett internetes kapcsolatokat keresett.

A vádlott rendszeresen figyelemmel kísérte a kiskorú sértett internetes levelezését, ezekről beszámolt a sértett édesanyjának. A vádlott ennek során manipulálni is próbálta az élettársát, feltehetőleg valótlan dolgokat is állított a kiskorú sértettről. Ez zavarta H.-né B. M.-t, aki 2014 évben már azt kérte a vádlottól, hogy a hazugságait ne mondja el neki.

Amikor a sértett és egy tőle idősebb fiú között szerelmi kapcsolat alakult ki, a vádlott féltékeny lett és ismerőseivel megfigyeltette a kiskorú sértettet. Ezt a sértett tudomására hozta. A sértettet ez aggodalommal és rémülettel töltötte el.

A vádlott féltékenységét észlelte a kiskorú sértett édesanyja is.

H.-né B. M. 2014. év május hónaptól kezdődően családi okok miatt hétvégenként, havonta legalább két alkalommal, rendszeresen elutazott P.-ről az édesanyjához, S. községbe. Ilyenkor a két kisebbik gyermekét magával vitte, kk. H. F. A. lányát otthon hagyta. A sértett ekkor szakács tanuló volt, rendszeresen járt szakmai gyakorlatra, ezért nem tudott péntekenként az édesanyjával utazni.

N. S. vádlott 2014. május hónapban, egy pénteki napon – közelebbről meg nem határozható időpontban – kihasználva az élettársa távollétét, P.-en, az Ady E. u. 8. szám alatti ház nappali szobájában simogatni kezdte a sértettet a térde és a combja körül, majd fogdosni kezdte kk. H. F. A. sértett nemi szervét. A kiskorú sértett rászólt a vádlottra, hogy mit csinál, kérte, hogy hagyja békén. A sértett a vádlott közeledését elutasította.

A vádlott nem foglalkozott a sértett tiltakozásával, a sértettel közösülni szándékozott, őt azzal kényszerítette közösülésre, hogy megfenyegette. Azt mondta neki, ha a sértett nem közösül vele, az édesanyját ellene fordítja, olyan dolgokat talál ki, amely miatt nem fognak a sértettnek hinni, nehéz helyzetbe fog kerülni és megvereti a p.-i oláh cigányokkal is.

Kk. H. F. A. sértett tudott arról, hogy N. S. börtönviselt, a vádlott korábbi erőszakos magatartását is észlelte, úgy gondolta, hogy az édesanyja a vádlottnak fog hinni, ezért benne a vádlott fenyegetései komoly félelmet keltettek, engedett a vádlottnak, az eredeti akaratától eltérő magatartást tanúsított. Ekkor a vádlott levette kk. H. F. A. sértett alsó ruháit és közösült vele.

A sértett a vele megtörtént eseményt félelme miatt senkinek nem mondta el.

A vádlott ezt követően az élettársa hétvégi távolléteit rendszeresen kihasználva 2014. év szeptember közepéig legalább tíz alkalommal a fent írt módon kényszerítette a kiskorú sértettet közösülésre és a sértettel lakás nappali szobájában lévő ágyon közösült.

A vádlott ezen alkalmakkor már azzal is fenyegette a sértettet, hogy az ismerőseivel külföldre fogja vitetni, ahonnan nem tud megszökni. A sértett nagyon kötődött a családjához és féltestvéreihez, ezért a vádlott fenyegetései komoly félelmet keltettek benne. A vádlott a közösülések után is megfenyegette a sértettet, hogy erről hallgatnia kell, ne beszéljen senkinek, mert akkor bajok lesznek. A sértett tartott a vádlott bosszújától, ezért nem szólt senkinek.

H.-né B. M. 2014. szeptember 20. napján szombaton munkavégzés céljából elment az otthonából. A délutáni órákban két kisebbik gyermeke a lakása szobájában aludt. A vádlott elhatározta, hogy közösülni fog a sértettel, ezért a sértettet a fent írt módon kényszerítette a közösülésre. A vádlott levette a sértett alsó ruháit, maga is nekikészült a közösülésnek. Ekkor ért a lakásba H.-né B. M. A vádlott észlelte élettársa megérkezését, ezért cselekményével felhagyott, leugrott az ágyról és a lakás konyhájába ment, ahol felöltözött. A lakás nappali szobájába belépő H.-né B. M. látta, hogy a leánya félmeztelen és a ruháit próbálta magára húzni, míg az élettársa a lakás konyhájában húzta fel a nadrágját. H.-né B. M. ekkor a vádlotthoz lépett, észlelte, hogy N. S. nemi szerve még félig merev állapotban van.

H.-né B. M.-t az észleltek nagyon megviselték, elrohant a lakásból.

Később kk. H. F. A. sértett elmondta az édesanyjának a vádlott és a közte történteket. Ennek hatására H.-né B. M. 2014. szeptember 21. napján a Pápai Rendőrkapitányságon bejelentést tett. Kk. H. F. A. sértett 2014. szeptember 22. napján a Pápai Rendőrkapitányságon feljelentést tett a vádlott ellen, joghatályos magánindítványát előterjesztette.

Az elsőfokú bíróság a büntetett előéletű vádlottat folytatólagosan, 18. életévét be nem töltött, nevelése alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 6 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá kötelezte a bűnügyi költség megfizetésére.

Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést, az ügyész tudomásul vette az ítéletet.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: