2015/46.

Tárgyalás időpontja: 
2015. november 10., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
Tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekmény végzésével folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette
Ügyszám: 
B.611/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
102. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlott és a tanúk kihallgatása várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

P. Z. vádlott a V. Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Iroda Gyámhivatalának 2009. szeptember 30. napján kelt és november 6. napján jogerős határozata alapján kk. T. J. (születési idő: 2007. október 10.) gyámja volt, mivel kiskorú édesanyja, P. E. külföldön ismeretlen helyen tartózkodik, a kiskorú édesapja pedig a gyermekkel kapcsolatot nem tart. Kk. T. J.-t ténylegesen dédanyja, P. J.-né nevelte és a jelenben is neveli P.-n. Velük együtt lakik kk. P. H., akinek gyámságát a dédmama, P. J.-né látja el.

A v.-i családi ház egyik lakószobájában lakott P. J.-né kk. T. J.-vel és kk. P. H.-val, míg 2013. április hónapban történő elköltözéséig a ház másik szobáját használta P. Z. vádlott unokatestvérével, P. G.-vel.

A vádlott 2012. és 2013. október 3. napja közötti időben, amikor kk. T. J.-vel napközben, rövidebb időre egyedül maradt a családi házban, több alkalommal szexuális cselekményt végzett a kiskorú sértettel. Így többször, de legalább két alkalommal fordult elő, hogy a vádlott a kiskorúak által használt szobában, ahol a franciaágy volt, kk. T. J. nemi szervét nyalogatta, miközben önkielégítést végzett. 2013. évben, közelebbről meg nem határozható időben, ugyancsak a p.-i családi ház egyik szobájában a vádlott számítógépen pornófilmet nézett a kiskorú sértett jelenlétében, miközben önkielégítést végzett. A fenti időszakban, közelebbről meg nem határozható időben a vádlott a nemi szervét a kiskorú sértett fenekéhez dörzsölgette. A vádlott a fentieken túlmenően a kiskorú sértett jelenlétében több alkalommal végzett önkielégítést, kihasználva a családtagok távollétét. Egy ilyen alkalommal a sértett az ágyon feküdt, míg a vádlott önkielégítő tevékenysége során azt mondogatta: “Ez az baby!”. Előfordult az is, hogy a sértett a ház udvarán hintázott, míg a vádlott a ház fala mellett végzett önkielégítést.

2013. október 3. napján, közelebbről meg nem határozható időben - bár ebben az időben a vádlott már elköltözött, a házba azonban továbbra is bejáratos volt – a sértettet arra kérte, hogy a vádlott alsó nadrágját húzza le, majd a kiskorú sértett jelenlétében a vádlott ismételten önkielégítést végzett, minek során ondóját a franciaágy előtti területre folyatta.

A kiskorú sértett személyiségében a szakértői vizsgálat nem tárt fel olyan kóros elváltozást, ami a kislány elmondásának valóságértékét befolyásolná. A kiskorú értelmi képessége életkorának megfelelő. Némileg viccesen, enyhe szégyenkezéssel beszélt a vele történtekről, ami benne egy idő után undort keltett. Értelme nem fogta fel a vele történtek valós jelentéstartalmát. Az általa elmondottak élményszerűek, nagy valószínűséggel személyes átélésen alapultak. A kiskorú sértett konfabulációra nem hajlamos, más személy ráhatása nem volt észlelhető.

A vádlott feszültségtűrő képessége csökkent, érzelmileg éretlen, mély és őszinte érzelmek átélésére és kommunikálására kevésbé képes, gátolt, visszafogott, kapcsolatteremtő képessége gyenge, szociális felelősségérzete alacsony szintű.

Dependens, függő személy, akinek felnőttekkel való szexuális kapcsolatában valószínűleg bizonytalansági, kisebbrendűségi érzése van. Szexuális aberráció nem volt nála kimutatható, de a szexualitással kapcsolatban nyilvánvalóan nehézségei, problémái vannak. Mivel hajlamos arra, hogy a könnyed ellenállás irányába sodródjon, fennáll a Iehetősége annak - főleg ittas állapotban -, hogy kiszolgáltatott, nála gyengébb személyek felé fordítsa szexuális érdeklődését, ahol nem kell tartani a kudarc megélésétől.

A helyszíni szemle során a p.-i családi ház lakószobájának franciaágy előtti területen rögzített ondószennyeződésre utaló minta a vádlott genetikai profiljával egyezik meg. Statisztikai-genetikai számítások alapján annak esélye, hogy a vádlotton kívül másik, vele nem rokon személy is rendelkezhet a bűnjelminta-frakcióból kimutatott tulajdonság-együttessel, 1:19.13 trillióhoz. Ennek alapján a vizsgálat rendkívüli mértékben alátámasztja azt a feltételezést, hogy a bűnjelminta szennyeződéséből kimutatott autoszómás genetikai profil a vádlottól származik.

A főügyészség a vádlottal szemben fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a vádlott közügyek gyakorlásától való eltiltását, továbbá a nyomozás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: