2015/44.

Tárgyalás időpontja: 
2015. október 28., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
Előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények
Ügyszám: 
B.715/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
101. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlott és a tanúk kihallgatása, a szakértő meghallgatása, és a bizonyítási indítványok függvényében ítélet várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

M. I. R. vádlott 2013. október hónapban élettársával, M. F.-né tanúval a B., Iskola utcai F. Pihenőházba költözött, ahol M. M. sértett gondnokként dolgozott. A vádlott és élettársa a pihenőházban ingyen tartózkodhatott, amelyért a ház körül kisebb munkálatokat láttak el. A vádlottban a sértett iránt érzelmi kötődés alakult ki, a vádlott 2014. május hónapban a sértettnek szerelmes verset is írt, azonban a sértett a vádlott közeledését elutasította.

A sértett 2014. augusztus 26. napján délután észlelte, hogy a pihenőházban a vádlotton és élettársán kívül egy férfi – V. J. tanú – is tartózkodik, és közölte a vádlott élettársával, hogy a férfi nem aludhat ott, távoznia kell, majd a sértett hazament. A vádlott a fenti napon 19 óra 30 perc körüli időben megjelent a sértett házánál, aki egyedül tartózkodott otthon, majd arra kérte a sértettet, hogy V. J. maradhasson a pihenőházban. A sértett közölte a vádlottal, hogy a fenti személy nem aludhat ott, egyben felszólította a vádlottat, hogy távozzon és ne keresse fel őt ilyen kérdésekkel a saját házában. A vádlott a sértett felszólítását követően kerékpárral hazament a pihenőházba, ott átöltözött, magához vette a szobájában az ablakpárkányon tárolt kb. 17 centiméter pengehosszúságú, fanyelű, vékony pengéjű, hegyes, recés csontozókését, majd azt a ruházatába elrejtve távozott.

A vádlott 2014. augusztus 26. napján 21 óra körüli időben visszatért a sértett házához azzal a szándékkal, hogy őt megerőszakolja, értékeit elvegye és megölje. A sértett észlelte, hogy valaki a ház bejárati ajtaja előtt tartózkodik, és mivel azt gondolta, hogy élettársa – R. Cs. – érkezett haza, a kulcsra zárt bejárati ajtót kinyitotta. A sértett – a vádlott szemét meglátva – azonnal vissza akarta zárni az ajtót, azonban nem tudta megtenni, mert a vádlott a lábát a küszöbre tette. A vádlott ekkor a küszöbön állva indulatosan felelősségre vonta a sértettet, amiért nem aludhat V. J. tanú a pihenőházban, s közölte a sértettel, hogy „Majd én kifizetem ezt neked!”. Ebben a pillanatban a vádlott az ingének egyik ujjából elővette a kb. 17 centiméter pengehosszúságú, hegyes csontozókését, és – miközben azt kiabálta, hogy „Úgy is megdöglesz, elvérzel, megerőszakollak, elveszem a pénzed, add ide a pénzed!” – két alkalommal közepes erővel a sértettet a szegycsont környékén, így a mellkasfal elülső hasfali síkjánál, illetve a szegycsonttói kissé jobbra megszúrta. A jobb oldali szúrás a sértett mellüregébe hatolt és megnyitotta a tüdő állományát.

A sértett a késszúrások következtében elveszítette az egyensúlyát és a bejárati ajtó mellett található konyhapult peremében megkapaszkodott. A vádlott ekkor belépett a bejárati ajtón, a sérült sértettet a földre lökte, majd rávetette magát. A sértett a lökés következtében négykézláb a földre került, míg a vádlott eközben azt kiabálta a sértettnek, hogy „Úgy is el fogsz vérezni te rohadt kurva, és nem fogják megtudni, hogy ki volt az!”. A sértett ekkor segítségért kiáltott, ezért a vádlott megpróbálta befogni a sértett száját, és – annak érdekében, hogy a sértettet megerőszakolja – megpróbálta lehúzni a sértett nadrágját úgy, hogy hátulról a kést tartó jobb karjával átkarolta a sértett nyakát, míg a bal kezével a sértett nadrágját húzta, illetve a saját nemi szerve felé nyúlt, miközben azt kiabálta, hogy „Most magamévá teszlek, úgyis elveszek tőled mindent, és senki nem fogja megtudni!”

Miután a vádlottnak nem sikerült lehúzni a a sértett nadrágját, hátulról az egyik karjával átfogta a sértett nyakát, és megpróbálta azt kitörni, míg a másik kezével kis-közepes határán álló erővel megragadta a sértett nyelőcsövét és légcsövét, s így fojtogatta őt. A sértett eközben a vádlott egyik ujját – amely a sértett szája előtt volt – megharapta, amelynek köszönhetően a vádlott szorítása enyhült, a jobb kezéből pedig a támadáshoz használt csontozókést kiejtette. Mivel a földre tepert sértett a bántalmazás következtében elgyengült, a vádlott felemelkedett a sértettről, aki egy nagy levegővételhez jutva ismét erőre kapott, felvette a földről a vádlott által leejtett csontozókést, és azzal védekezésképpen két alkalommal a négykézláb helyzetben lévő vádlott felé szúrt, majd a kés pengéjét meggörbítette, hogy azzal a vádlott már ne tudjon szúrni. Miközben a sértett két kézzel markolta a meghajlított pengéjű kést, a vádlott megpróbálta azt elvenni tőle, és visszalökte a földre a felálló sértettet, aki azonban a csontozókést nem engedte el.

Miután a vádlott felismerte, hogy nem tudja visszavenni a csontozókést a sértettől, a nappaliban lévő kandalló mellett található 20 cm fejhosszúságú, 8 cm élhosszúságú baltát magához vette, amellyel – a vádlott szorításából és fojtogatásából kiszabadult, a földről feltápászkodó, görnyedt testhelyzetben lévő – sértett fejét hátulról megütötte, majd azzal ismét lesújtott a sértettre, aki azonban a második ütés elől el tudott mozdulni, így az egyik ütés a sértett feje tetejét, míg a másik ütés a sértett tarkótájékát kis-közepes határán álló erővel érte el. A sértett az ütések következtében megszédült, az eszméletét azonban nem vesztette el és a vádlottól a fejszét is el tudta venni. Ekkor a vádlott – folyamatosan azt hajtogatva, hogy „Úgy is megöllek!” – ismét a sértettre támadt, mindketten a földre kerültek, úgy, hogy a balta a sértett hasa alatt, míg a csontozókés a sértett kezében volt.

A vádlott a dulakodás közben kivette a sértett kezéből a csontozókést, és azzal megpróbálta elmetszeni a sértett nyakát, ennek érdekében kiegyenesítette a kés pengéjét, de azzal az erőteljesen védekező sértettet az állkapocs bal oldalának környezetében – 3,5 cm-es metszett sebet okozva – sértette meg. A sértett ekkor védekezésképpen – még mindig a fejszén hason fekve – hátrafelé belenyúlt a vádlott egyik szemébe, amely miatt a vádlott kezéből ki tudta venni a kést. A sértett ekkor – érezve, hogy fogytán az ereje – arra kérte a vádlottat, hogy legalább a sértett gyermekére legyen tekintettel, mivel őt fel kell nevelnie, és vigye el a pénzt, úgyis azért jött.

Mivel a vádlott nem tudta megtörni a sértett védekezését, alkudozni kezdett a sértettel, hogy adja vissza neki a csontozókést, ugyanis az bizonyíték ellene. A sértett közölte a vádlottal, hogy nemcsak ez a bizonyíték, mivel a földön ott van a szemüveglencséje, a szemüvege, illetve az egyik cipője, és kérte a vádlottat, hogy ezeket szedje össze, majd a kést vissza fogja adni a vádlottnak úgy, hogy kidobja utána, ha a vádlott kiment a házból. Mivel a vádlott nem tudta visszaszerezni a kést, ezért leszállt a földön fekvő sértettről, felállt a földről, és összeszedte a leesett szemüvegét és cipőjét, miközben a sértett is fel tudott állni, és hátrálni kezdett a fürdőszoba irányába. A fejsze és a kés a földön maradt, azonban – hátrálás közben – a sértett magához vette a mobiltelefonját, egy kenyérszeletelő kést, valamint egy piszkavasat, és bemenekült a fürdőszobába, ekkor azonban már a vádlott is megszerezte a kést és a fejszét. A sértett a fürdőszobában védekezésképpen befelé húzta a helyiség ajtaját, miközben a vádlott azt kiabálta neki, hogy „Ne telefonálj, úgyis megöllek!”. A sértett 2014. augusztus 26. napján 21 óra 10 perckor a Balatonalmádi Rendőrkapitányság ügyeletes mobiltelefonszámán értesítette a rendőrséget az őt ért támadásról, és segítséget kért.

A vádlott eközben a sértettnek a nappaliban lévő táskájából magához vette a sértett 5.000 Ft értékű bőr pénztárcáját, amelyben 12.000 Ft készpénz volt, valamint egy borítékban 30.400 Ft iskolakezdési támogatást, továbbá a sértett nevére kiállított személyazonosító igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, adóigazolványt, vezetői engedélyt, SZÉP-kártyát, Raiffeisen bankkártyát, PIN-kódot, ügyfélkártyát, törzsvásárlói kártyát; illetve a sértett fia nevére kiállított személyazonosító igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt és adóigazolványt.

A sértett a fürdőszobából 21 óra 13 perckor mobiltelefonon értesítette édesanyját, M. D. E.-né tanút és szomszédja barátnőjét, M. Gy. tanút arról, hogy megtámadták és segítséget kért. Eközben a vádlott a csontozókést és a fejszét magához véve távozott a házból, a fejszét a sértett házának udvarán egy fatuskó mellé támasztotta, míg a kést magával vitte. Miután a sértett telefonon segítséget kért a Balatonalmádi Rendőrkapitányság ügyeletes mobilszámán, a rendőrség 2014. augusztus 26. napján 21 óra 22 perckor mentőket küldött a helyszínre, akik 2014. augusztus 26. napján 22 óra 8 perckor az életveszélyes állapotban lévő sértettet a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházba szállították.

A vádlott a helyszínről a pihenőházba ment, ahol 2014. augusztus 26. napján 22 óra körüli időben átöltözött, a véres ruháit és cipőjét egy nylontáskába tette, és a sértettől ellopott okiratokat és bankkártyákat továbbra is magánál tartva a véres ruháit és cipőjét tartalmazó nylontáskát K.-en, az alsó buszmegálló melletti szelektív hulladéklerakó helyen hagyta. Ezt követően a vádlott 2014. augusztus 27. napján az 5 óra 10 perckor induló busszal V.-be ment, majd a 6 óra 30 perckor V.-ből induló busszal ismét visszatért B.-ba. A vádlottat a Balatonalmádi Rendőrkapitányság intézkedő járőrei 2014. augusztus 27. napján 9 óra 10 perckor a b.-i vasútállomás előtt elfogták, ruházatának átvizsgálása során – nadrágjának farzsebéből – feltalálásra kerültek a sértett pénztárcájából jogtalanul megszerzett okiratok és bankkártyák.

A sértett a bántalmazás következtében a fejtetőn 3 centiméteres vonalas, vágott sebet, a mellkasfal ventrális (az elülső hasfal síkjához közelebb eső) oldalán 1,5 centiméteres és a szegycsonttól kissé jobbra 1 centiméteres szúrt sérüléseket, a bal lábfejen, a boka alatt 3 centiméteres felszínes vágott sebet, mindkét tenyéren számos felületes hámsérülést, a bal lábszáron felületes metszett sebet, a nyak baloldalán felületes metszett sebet, a nyak elülső oldalán, az áll alatt zúzódásnyomokban, valamint a bal arcfél duzzanatában, bevérzésében megnyilvánuló sérüléseket szenvedett. A mellkas jobb oldalán elhelyezkedő szúrt sérülés behatolt a mellüregbe, a szúrcsatorna a jobb tüdő hármas szegmentumában – nyílirányban – 2,5 centiméter hosszan folytatódott, és jobb oldalon mellüregi és mellkasi bőr alatti levegőgyülemet okozott. A mellüreget megnyitó és a tüdő állományát sértő szúrt sérülés 8 napon túl gyógyul, a tényleges gyógytartam 2-3 hónapra tehető, a sértett többi sérülése 8 napon belül gyógyul. A mellüreget megnyitó és a tüdő állományát sértő szúrt sérülés életveszélyes sérülésnek minősül, időben érkező, szakszerű orvosi beavatkozás nélkül bekövetkezhetett volna a sértett halála. A sértettnél a bántalmazás következményeként – szövődménymentes gyógyulás esetén – maradandó fogyatékosság, vagy súlyos egészségromlás kialakulása nem várható. A vádlott cselekménye és a sértett sérülései között közvetlen okozati összefüggés áll fenn.

A bántalmazáshoz használt kés és balta köztudottan alkalmas emberi élet kioltására, így a vádlott nyilvánvalóan felismerte, hogy egy kb. 17 centiméter pengehosszúságú késsel a sértett mellkasára leadott két szúrással, a sértett nyakának elmetszésével, a sértett fojtogatásával és baltával a fejére mért ütésekkel a sértett halálát okozhatja és azt kívánta. A sértett halálának elmaradása a sértett intenzív és kitartó védekező magatartásának volt köszönhető.

A sértett a sérelmére elkövetett magánlaksértés bűncselekménye miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő.

A nyomozás során a vádlott által a sértettől eltulajdonított közokiratokat és magánokiratokat, valamint bankkártyákat és PIN kódot a nyomozó hatóság a vádlottól lefoglalta és azokat a sértett részére visszaadta. A vádlott a sértettnek – az 5.000 Ft értékű pénztárca és a 42.400 Ft készpénz elvételével – 47.400 forint lopási kárt okozott, amely nem térült meg, arra a sértett polgári jogi igényt nem terjesztett elő.

A fenti tényállás alapján a Veszprémi Megyei Főügyészség 1 rendbeli, előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntette, közokirattal visszaélés vétsége, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége miatt emelt vádat M. I. R. vádlottal szemben.

A főügyészség a vádlottal szemben fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a vádlott közügyek gyakorlásától való eltiltását, a vádlottal szemben korábban jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés utólagos végrehajtását, vagyonelkobzást, továbbá a nyomozás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: