2015/40.

Tárgyalás időpontja: 
2015. október 1., csütörtök 09.00
Ügy tárgya: 
Aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete
Ügyszám: 
B.393/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
101. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben már tartott tárgyalást, amelyet további bizonyítás felvétele – tanúk kihallgatása és szakértő meghallgatása - céljából elnapolt.

A vádirati tényállás lényege szerint:

D. J. vádlott több éve haragos viszonyban állt volt vejével, K. I. sértettel, melynek következtében a beszélő viszonyt is megszakította vele.

A vádlott, a vádlott lánya, D. H., valamint annak volt férje, K. I. sértett - megállapodásuknak megfelelően - három részre osztva, közösen fizették a vádlott p.-i házának, valamint a sértett p.-i ingatlanának - melyben egy presszó és egy vegyesbolt működik - közös mérőóra által rögzített vízfogyasztását. A vádlott sértettel szembeni haragját tovább fokozta, hogy a 2014 júniusában kiszámlázott vízdíj rá eső részét a sértett nem adta át megfelelő időben a vádlottnak.

A vádlott 2014. június 12. napján az ingatlanok vízfogyasztása után kiszámlázott szolgáltatási díjat postai csekken befizette, majd a sértett alkalmazásában álló F. L.-né tanút arra kérte. hogy a vízdíjnak a sértettre eső 3.700 forintos összegét a presszó, illetve a vegyesbolt kasszájából adja át neki. Mivel a tanú a sértett tiltásának eleget téve a kért pénzösszeget nem fizette ki, a vádlott már ekkor azt hangoztatta a tanú előtt, hogy ugyanakkora kárt fog okozni a sértettnek, mint amekkora annak tartozása.

A vádlott 2014. június 14. napján az esti órákban a sértett által üzemeltetett presszóban italozott, ahol ittas állapotban az egyik vendég előtt utalást tett arra, hogy felgyújtja a sértett p.-i házánál lévő báláit, illetve az ugyanott lévő panzióját, majd ezen kijelentéseit követően, 21.00 óra utáni időpontban a presszóval szomszédos lakóhelyére távozott. A vádlott mintegy 20 perc elteltével - kezében egy 1,5 literes, megközelítőleg 0,5 liter mennyiségű motorbenzint tartalmazó műanyag palackkal - tért vissza a presszóba, és az ott dolgozó F. L.-né tanú előtt kijelentette, hogy megy, és felgyújtja a bálákat. A tanú hiába próbálta jobb belátásra bírni a vádlottat, aki néhány perc elteltével a Fő utca irányába távozott, és a sértett ingatlanához ment. A tanú ezt követően a vádlott szándékáról telefonon értesítette a sértett lányát, K. V.-t, aki a vádlott várható érkezéséről szintén telefonon tájékoztatta a sértettet, majd maga is a Fő utcában lévő házhoz ment. A vádlottnak az ingatlanhoz történt érkezésekor az ingatlan udvarán tartózkodott még R. A. tanú, akit a sértett a lovának megbetegedése miatt hívott át magához.

A vádlott 21 óra 45 perc körüli időben jelent meg a ház előtt, és „K. úr!" kiabálással az utcára hívta a sértettet, akin ekkor már nem a báláinak vagy a panziójának felgyújtásával, hanem a vízdíj ráeső részét követelve akart elégtételt venni, „Add vissza a tartozásom, most felgyújtalak!" szavakkal a jobb kezében lévő műanyag palackból 2-3 mozdulattal, legkevesebb 2-3 deciliter fokozottan tűz-és robbanásveszélyes motorbenzint locsolt a sértettre, miközben bal kezében egy doboz gyufát tartott azért, hogy a sértettet felgyújtsa. A kilocsolt benzin a sértett pólójának és mellényének bal felét a nyaktól a derékig érő részen átitatta, továbbá a sértett bal keze is benzines lett.

A sértett védekezésképpen a vádlott kezéből a flakont kiütötte, a vádlottat pedig két karjánál fogva R. A. tanú ház előtt parkoló gépkocsijának motorháztetejére nyomta, melynek során a vádlott bal kezéből a műanyag palack kupakja és a gyufásdoboz is kiesett, utóbbi a gépkocsi motorháztetejére került. Dulakodásuk során a vádlott a motorháztetőről leesett, akit a sértett a földre szorítva tartott vissza, miközben az utcára kiérkező R. A. tanút kérte meg, hogy értesítse a rendőrséget. Tekintettel arra, hogy a vádlott időközben megnyugodott, őt a sértett elengedte, míg a motorháztetőn maradt gyufát, annak megelőzése végett, hogy azt a vádlott esetlegesen magához vegye és meggyújtsa, a gépkocsiról a földre lökte. A sértett R. A. tanú segítségével a rendőrség kiérkezéséig a vádlottat a helyszínen visszatartotta.

Amennyiben a sértett nem lett volna képes megakadályozni, hogy a vádlott a kezében tartott gyufát meggyújtsa, a benzin kipárolgása miatt a nyílt lángot nem kellett volna közvetlenül a benzinnel leöntött ruhához érintenie, mivel már a benzin gőze is begyulladt volna. Ebben az esetben a benzingőz a másodperc tört része alatt lobbant volna be, a ruházat pedig a benzin elégését követően gyulladt volna meg. A sértettre locsolt, megközelítőleg 2-3 deciliternyi benzin pár másodperc alatt, magas hőmérsékleten elégett volna, melyet követően égett volna sértett ruházata is. A sértett az égési sérülést csak a meggyulladt ruházat levételével tudta volna megelőzni, s amennyiben a benzin, illetve azt követően a ruházat begyulladt volna, úgy azt a benzin heves égése miatt a kezével elcsapkodni, vagy a földön fekve „hentergőzve" nem tudta volna eloltani. A benzin magas hőmérsékleten ég, néhány másodperc kitettség esetén is előfordulhat, hogy a sértett III. fokú égési sérülést szenved. A tapasztalatok alapján, amennyiben a tüzet nem sikerül eloltani, vagy a már égő ruházatot rövid időn belül levenni, úgy II-III. fokú égési sérülés is valószínűsíthető. A II-III. fokú égési sérülések nyolc napon túl gyógyuló sérülések, a sértett életkorát is figyelembe véve pedig a testfelszínének nagyobb mint 25%-át érintő, II-III. fokú égési sérülés elszenvedése esetén már kialakulhatott volna életveszélyes állapot.

A vádlott átlagos ismeretekkel rendelkező személy, s mint ilyen, a benzin tulajdonságait ismerve, nyilvánvalóan felismerte, hogy haragosa, a sértett felsőtestének benzinnel történő lelocsolásával, majd meggyújtásával a sértett tűzhalálát okozhatja, ezt kívánta, amely eredmény a sértett erőteljes védekezésének köszönhetően maradt el.

A vádlottnál személyiségzavar és krónikus alkoholizmus állapítható meg, azonban a pszichés státuszban leírt személyiségzavara nem érinti a beszámítási képességét, azt nem zárja ki, és nem is korlátozza. A vádlott képes volt arra, hogy a cselekmény következményeit felismerje, és ennek a felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson.

A fenti tényállás alapján a Veszprémi Megyei Főügyészség 1 rendbeli, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat D. J. vádlottal szemben.

A főügyészség a vádlottal szemben fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a vádlott közügyek gyakorlásától való eltiltását, továbbá a nyomozás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: