2015/19.

Tárgyalás időpontja: 
2015. május 6., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
Életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
B.230/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlott és a tanúk kihallgatása, valamint a szakértő meghallgatása várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

H. Cs.né vádlott 2014. évben hajléktalanként, életvitelszerűen V.-n tartózkodott más hajléktalan társaival együtt, akikkel közösen, napi rendszerességgel nagyobb mennyiségű szeszes italt fogyasztott. A rendszeres szeszes ital fogyasztás H. Cs.né vádlott életvezetésébe beépült, alkoholfüggősége orvosilag igazolható. H. Cs.né vádlott szeszes italtól befolyásolt állapotban rendszeresen kötekedő, agresszív magatartást tanúsított, amely a közvetlen környezetéhez tartozó személyek testi bántalmazásában, késsel történő fenyegetésében is megnyilvánult.

H. Cs.né vádlott és a V.-n szintén hajléktalanként élő L. Z. T. sértett között 2006. évben élettársi kapcsolat alakult ki, naponta rendszeresen együtt fogyasztottak szeszes italt, ennek során H. Cs.né vádlott L. Z. T. sértettet ittas állapotban többször bántalmazta, megverte. L. Z. T. sértett a bántalmazások miatt feljelentést nem tett annak érdekében, hogy élettársa, H. Cs.né vádlott a büntetőjogi felelősségre vonást elkerülje.

H. Cs.né vádlott és L. Z. T. sértett a 2014. július 15. napjáról 2014. július 16. napjára virradó éjszakát szokásos éjszakai tartózkodási helyükön, egy elhagyatott bányaépületben töltötték. H. Cs.né vádlott és L. Z. T. sértett a tartózkodási helyükön 2014. július 16. napján a délelőtti órákban közösen bort fogyasztottak, amelytől mindketten szeszes italtól befolyásolt állapotba kerültek. A bor elfogyott, emiatt H. Cs.né vádlott L. Z. T. sértettel összeveszett, H. Cs.né vádlott L. Z. T. sértettet magára hagyta, és a 11 óra 30 perckor induló vonattal korábbi barátjához, B. Z. sértetthez V.-ról H.-re utazott azért, hogy tőle pénzt, illetve szeszes italt szerezzen.

H. Cs.né vádlott 2014. július 16. napján 12 óra 30 perc körüli időben érkezett meg B. Z. sértett házához, B. Z. sértett azonban nem tartózkodott otthon. H. Cs.né vádlott B. Z. sértett házánál korábban többször megfordult, így a ház kulcsát az általa ismert rejtekhelyről megszerezte, és a házba bement, ahol lefeküdt aludni. B. Z. sértett 13.00 óra körüli időben hazaérve észlelte az alvó H. Cs.né vádlottat, de nem keltette fel. H. Cs.né vádlott 14.00 óra körüli időben felébredt, ekkor B. Z. sértett a vádlottat felelősségre vonta, hogy miért ment be a házába engedély nélkül, amikor ezt már korábban megtiltotta. H. Cs.né vádlott a felelősségre vonás miatt ittas állapotban rátámadt B. Z. sértettre, a sértett és a vádlott egymást lökdösték, majd H. Cs.né vádlott a konyhaasztalról felvett egy kést és B. Z. sértett felé a késsel hadonászott. B. Z. sértett védekezésként felkapott egy husángot és azzal H. Cs.né vádlott kezéből a kést kiütötte. B. Z. sértett H. Cs.né vádlottat kezénél fogva a házból az udvarra kirángatta, miközben H. Cs.né vádlott ordítozva szidalmazta B. Z. sértettet. H. Cs.né vádlott a ház előtt, az udvaron felkapott egy botot és a ház 120 cm x 130 cm-es egyszárnyú ablakát a bottal kitörte, amellyel B. Z. sértettnek kb. 4.000,- forint kárt okozott. H. Cs.né vádlott ezt követően B. Z. sértett házának udvarát elhagyta, és szitkozódva a vasútállomás irányába elment. B. Z. sértett rendőri intézkedést kért, mert tartott attól, hogy H. Cs.né vádlott ismételten megtámadja. A rendőrjárőr H. Cs.né vádlottat a vasútállomáson igazoltatta, és arra hívta fel, hogy B. Z. sértettet ne keresse fel.

H. Cs.né vádlott által B. Z. sértett udvarán tanúsított kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartás alkalmas volt arra, hogy azt a szomszédok, illetve a ház előtt a közterületen közlekedők észleljék, és bennük riadalmat, megbotránkozást keltsen. B. Z. sértett zaklatás vétsége, illetve magánlaksértés vétsége miatt magánindítványt nem terjesztett elő.

H. Cs.né vádlott H.-ről V.-ra a 2014. július 16. napján 18.00 órakor induló vonattal visszautazott, ahol a bányatelepen, L. Z. T. sértettel közös tartózkodási helyként használt, elhagyatott épületben találkozott, majd együtt a v.-i SPAR Áruházhoz mentek. H. Cs.né vádlott és L. Z. T. sértett szokásos tartózkodási helye volt még más hajléktalan személyekkel együtt V.-án, a SPAR Áruház előtti park, ahonnan kiindulva az áruházban vásárló személyektől 100 forintot kéregettek, az így megszerzett pénzen szeszes italt vásároltak és azt közösen megitták. L. Z. T. sértett a SPAR Áruház előtti ligetes parkban hajléktalan ismerőseitől 2 liter bort szerzett, amelyet H. Cs.né vádlott, K. G. sértett - további hajléktalan személyek társaságában – 19.00 óra körüli időben elfogyasztottak. A szeszes ital elfogyasztása közben az ittas állapotban lévő H. Cs.né vádlott összeveszett L. Z. T. sértettel, és őt tettleg bántalmazta. H. Cs.né vádlott K. G. sértettel is szóváltásba került, akit két alkalommal, kézzel megütött. K. G. sértett a bántalmazás következtében olyan csekély fokú, horzsolásos jellegű testi sérülést szenvedett, hogy emiatt orvoshoz nem fordult, az őt ért könnyű testi sértés miatt magánindítványt nem terjesztett elő.

H. Cs.né vádlott által forgalmas közterületen tanúsított kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartás alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen.

A SPAR Áruház előtti ligetes parkból 19.00 óra körüli időben több hajléktalan személy eltávozott, ahol csak az erősen ittas állapotban lévő H. Cs.né vádlott és L. Z. T. sértett maradtak. H. Cs.né vádlott 19.00 óra és 22.00 óra közötti időben L. Z. T. sértettel tovább veszekedett, és a parkban, egy diófánál, a földön fekvő L. Z. T. sértettet a fején, a bal szemtájékon közepes erővel megrúgta, majd a sértett hátizsákjában tartott, ismeretlen pengehosszúságú kést magához vette és L. Z. T. sértettet a köldöktől jobbra 2 centiméterre, kétszer kis, közepes erővel hasba szúrta. Ezt követően H. Cs.né vádlott L. Z. T. sértettet a diófánál magára hagyva, a bányaterületen lévő szálláshelyére ment, míg a sértett a K. G. sértett által szálláshelyként használt, a v.-i vasútállomáson lévő elhagyott, ún. bakterházba távozott, ahol K. G. sértettnek 23.00 óra körüli időben elmondta, hogy az ittas állapotban lévő H. Cs.né vádlott megszúrta őt. K. G. sértett felajánlotta L. Z. T. sértettnek, hogy kihívja a mentőket, de a sértett ezt elutasította, mert tartott attól, ha ő kórházba kerül, akkor H. Cs.né vádlottat becsukják, amiért megszúrta őt. L. Z. T. sértett az éjszakát K. G. sértett szállásán töltötte, majd 2014. július 17. napján, a reggeli-délelőtti órákban K. G. és L. Z. T. sértettek közösen a SPAR Áruházhoz mentek, ahol találkoztak H. Cs.né vádlottal. H. Cs.né vádlott és L. Z. T. sértett a napot együtt töltötték, és 15.00 óra körüli időben ismételten a SPAR Áruházhoz érkeztek meg, ahol K. G. sértett arra akarta rábeszélni L. Z. T. sértettet, hogy menjen orvoshoz, mert rosszul néz ki, de ezt L. Z. T. sértett ismételten elutasította. H. Cs.né vádlott ezt a beszélgetést hallotta és azt mondta L. Z. T. sértettnek, hogy ne menjen orvoshoz, mert akkor őt becsukják. Mivel L. Z. T. sértett egészségi állapota tovább romlott, a hasfalon áthatoló szúrt sebből a nagycseplesz kb. 15 centiméter hosszan kilógott, ezért H. Cs.né vádlott és L. Z. T. sértett 17 óra 35 perc körüli időben a v.-i mentőállomásra mentek segítséget kérni, ahonnan a mentő L. Z. T. sértettet a Veszprém Megyei Csolnoki Ferenc Kórházba szállította, ahol a beszállítás után megműtötték.

L. Z. T. sértettnek a bántalmazás és szúrások következtében a bal szem körüli lágyrészek vérbeszűrődésében és a köldöktől jobbra 2 rendbeli, 2 centiméteres szúrt sebben megnyilvánuló sérülései keletkeztek. A mellkashoz közeli szúrt sérülésből elhalás jeleit mutató cseplesz részlet (hashártya-kettőzet) türemkedett ki. A mellkashoz közeli szúrt sérülés megnyitotta a hasüreget és a vastagbél savós hártya borítékát (serosa) sértette, amely életveszélyes sérülés volt. Ennek gyógytartama meghaladja a 8 napot. A sérülés következményeként fertőzés és következményes veseelégtelenség alakult ki, a tényleges gyógytartam elérheti, meghaladhatja a 6 hónapot. A sérülés műtéti ellátása során sérült egy verőér, amely a műtéti kockázati körbe tartozó szövődményként értékelhető. A verőér sérülését csak a sértetlen lép eltávolítását követően tudták ellátni. A lép eltávolítását követően kialakult állapot maradandó fogyatékosságként értékelhető. A maradandó fogyatékosságként értékelhető állapot a szúrt hasi sérülés miatt szükséges műtét kockázati körébe tartozó szövődményével (verőér sérülés) áll okozati összefüggésben. Amennyiben a művesekezelés 6 hónapot meghaladó időtartamban szükséges, ez súlyos egészségromlásként értékelhető. A gyógykezelés elmaradása esetén L. Z. T. sértett halála bekövetkezhetett volna. A hasüregi fertőzés és veseelégtelenség kialakulásában meghatározó, döntő szerepe volt annak, hogy L. Z. T. sértett nem azonnal, hanem a sérülés elszenvedését követő napon késő délután jelentkezett orvosi ellátásra.

H. Cs.né vádlott nyilvánvalóan felismerte. hogy L. Z. T. sértett hasának késsel történő, kis-közepes erejű kétszeri megszúrása a hasüreget megnyithatja, és ez a sértettnél életveszélyes sérüléseket okozhat, azonban a vádlott az eredmény iránt közömbös maradt. H. Cs.né vádlottnál személyiségzavar és krónikus alkoholizmus állapítható meg, amely nem érinti a beszámítási képességét, azt nem zárja ki és nem is korlátozza. Kóros részegség, vagy annak a csökevényes volta nem volt megállapítható. Nem volt megállapítható olyan pszichiátriai kórkép sem, amely H. Cs.né vádlott beszámítási képességét érintette. H. Cs.né vádlott képes volt arra, hogy a cselekménye következményeit felismerje, és ennek a felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson.

A fenti tényállás alapján a Veszprémi Megyei Főügyészség 1 rendbeli, életveszélyt okozó testi sértés bűntette, valamint 2 rendbeli garázdaság vétsége miatt emelt vádat H. Cs.né vádlottal szemben.

A főügyészség a vádlottal szemben börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a vádlott közügyek gyakorlásától való eltiltását, továbbá a nyomozás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: