2015/17. (BEÁLLÍTVA!)

Tárgyalás időpontja: 
2015. április 22., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
Adóbevételt jelentős mértékben csökkentő adócsalás bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
B.898/2014.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
101. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlott és a tanúk kihallgatása, valamint a szakértő meghallgatása várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

H. G. vádlott 2003. június 11. napján megalapította a D. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságot olyan módon, hogy abban beltag az édesanyja, míg ő maga a társaság kültagja lett. A társaságot ténylegesen H. G. vádlott vezette, azonban annak képviseletére H. G. vádlott sosem volt jogosult. Édesanyja rendelkezett önálló és kizárólagos képviseleti joggal a társaság megalapításától egészen 2007. február 01. napjáig, amely nappal a Veszprém Megyei Bíróság elrendelte a társaság felszámolását. A bíróság a társaság felszámolójául az S. Vagyonkezelő Rt.-t jelölte ki, így 2007. február 01. napjától a D. Bt. képviseletére L. J. felszámolóbiztos kizárólagosan volt jogosult.
H. G. vádlott annak ellenére, hogy tudomása volt arról, hogy a D. Bt. képviseletére a felszámolás kezdetétől kizárólag a felszámolóbiztos volt jogosult, a társaság nevében, annak képviselőjeként eljárva megbízási keretszerződéseket kötött diszpécser, illetve telephelyőrzési szolgáltatásokra az S. 2002 Bt. gazdasági társasággal, majd 2008. május 31-i átalakulása folytán az S. 2002 Kft. gazdasági társasággal, továbbá Sz. Sz. egyéni vállalkozóval.
A fenti szerződések alapján H. G. vádlott a D. Bt. nevében Sz. Sz. egyéni vállalkozó felé 2007. február 28. napjától 2010. március 17. napjáig 74 db számlát állított ki, összesen 145.823.468 Ft értékben, amely számlák Sz. Sz. egyéni vállalkozó által kiegyenlítésre kerültek H. G. felé. H. G. vádlott a D. Bt. nevében az S. 2002 Bt., majd jogutódja, az S. 2002 Kft. felé 2007. március 27. napjától 2010. március 04. napjáig 35 db számlát állított ki, összesen 72.362.914 Ft értékben, amelyek ellenértékét az S. 2002 Bt., majd az S. 2002 Kft. H. G. vádlott felé kiegyenlítette. A számlákon H. G. vádlott a D. Bt. nevének feltüntetésekor a felszámolásra utaló „f.a.” toldatot nem használta, ezért Sz. Sz. egyéni vállalkozónak, illetve az S. 2002 Bt., majd az S. 2002 Kft. képviselőjének nem volt tudomása arról, hogy H. G. vádlott a társaság képviseletére nem volt jogosult. A kiállított számlákat Sz. Sz. egyéni vállalkozó, illetve az S. 2002 Bt., majd az S. 2002 Kft. a könyvelésében, adóbevallásaiban szerepeltette, a számlákon felszámított áfát adóbevallásaiban levonható adóként figyelembe vette.
A D. Bt. nevében 2007-től 2010. évre terjedő időszakokra vonatkozóan adóbevallást egyáltalán nem nyújtottak be az adóhatósághoz.
H. G. vádlott az általa 2007. február 28. napjától 2010. március 17. napjáig a D. Bt. nevében az S. 2002 Bt., majd az S. 2002 Kft., valamint Sz. Sz. egyéni vállalkozó nevére kiállított összesen 109 db számlán szereplő összegének áfatartalmát nem fizette be az állami költségvetésbe. A számlák után H. G. vádlottnak 2007. évben 7.282.780.- Ft, 2008. évben 13.163.210.- Ft, 2009. évben 14.673.411.- Ft, míg 2010. évben 3.019.375.- Ft általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet nem vallott be, s nem fizetett meg az állami költségvetésnek.
A fenti 109 db számla ellenértékei H. G. vádlott vonatkozásában a személyi jövedelemadóról szóló 2005. évi CXVII. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősülnek. A számlák alapján H. G. vádlottnak 2007. évben 23.839.930.- Ft, 2008. évben 25.315.324.- Ft, 2009. évben 25.775.276.- Ft, míg 2010. évben 4.838.127.- Ft vállalkozók személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a vádlott nem vallott be és nem fizetett meg az állami költségvetésnek.
H. G. vádlott az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékokról szóló 2006. évi LIX. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a fenti számlák alapján magánszemélyek által fizetendő különadó fizetésére is kötelezett volt 2007. évtől 2009. évig, amelynek mértéke az összevont adóalapnak a járulékfizetési felső határát meghatározó mérték része után 4%. H. G. vádlott 2007. évben 1.301.816.- Ft, 2008. évben 2.564.834.- Ft, míg 2009. évben 2.610.079.- Ft különadó-fizetési kötelezettséget mulasztott el bevallani, megfizetni és teljesíteni, amellyel a központi költségvetés bevételeit ugyanilyen mértékben csökkentette.
H. G. vádlott fenti cselekményeivel a központi költségvetésnek 2007. évben 32.424.526 Ft, 2008. évben 41.043.368.- Ft, 2009 évben 43.058.766.- Ft, míg 2010. évben 7.857.502.- Ft vagyoni hátrányt okozott, amely nem térült meg.
H. G. vádlottnak a fenti számlák ellenértékét Sz. Sz. egyéni vállalkozó, illetve az S. 2002 Bt., majd jogutódja, az S. 2002 Kft. részben készpénzben, részben a vádlott lakossági folyószámlájára utalással egyenlítette ki. H. G. vádlott a fenti tevékenységét és az abból befolyó bevételeit eltitkolta a felszámoló elől, így a felszámolóbiztosnak nem volt tudomása a vádlottnak a D. Bt. nevében végzett tevékenységéről és az ezzel befolyt díjakról, ezért azokat nem volt módja a hitelezők kielégítésére fordítani.

A fenti tényállás alapján a Veszprémi Megyei Főügyészség 9 rendbeli, az adóbevételt jelentős mértékben csökkentő adócsalás bűntette, valamint 1 rendbeli csődbűncselekmény miatt emelt vádat H. G. vádlottal szemben.

A főügyészség a vádlottal szemben börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a vádlott közügyek gyakorlásától való eltiltását, vagyonelkobzást, továbbá a nyomozás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: