2015/16.

Tárgyalás időpontja: 
2015. április 15., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
Különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
B.277/2014.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyre megidézte a vádlottat és a tanúkat.

A vádirati tényállás lényege szerint:

S. V. K. vádlott 2000. augusztus 9. napjától a N.-F. Kft. munkavállalója volt, gazdasági vezető munkakörben. Beosztása - munkaviszonyának a munkáltató részéről 2010. július 1. napján rendes felmondással történt megszüntetéséig - azt követően is változatlan maradt, hogy a N.-F. Kft. tulajdonosi háttere 2009. október 30. napjával megváltozott és a cég neve H. Kft. lett.

S. V. K. vádlott vezette a sértett kft. pénzügyi részlegét, melynek keretében közvetlen irányítása és ellenőrzése alá tartozott a pénzügy, a könyvelés, valamint az anyagkönyvelés területe.

A gazdasági társaság Pénzkezelési szabályzata szerint a pénztárosi feladatot L. Iné tanú, a helyettesítését a pénzügyi csoportvezető látta el. A pénzügyi csoportvezetői munkakört 2004. évtől L. Iné tanú látta el, azzal együtt, hogy a pénzügyi előadói, pénztárosi feladatai is megmaradtak, munkaköri feladatait ugyanakkor munkaköri leírás nem rögzítette. L. Iné tanú közvetlen munkahelyi felettese S. V. K. vádlott volt, L. Iné tanú a munkáját a vádlott utasításainak megfelelően látta el. S. V. K. vádlott gazdasági vezetői működése során a pénzügyi részlegben dolgozók pontos és részletes munkaköri leírások nélkül, a vádlott utasításai szerint végezték a tevékenységüket, miközben az általuk ellátott feladatkörök S. V. K. vádlott számára is hozzáférhetőek voltak. A kft. bankszámláiról történő készpénzfelvételhez Sz. P. ügyvezető önálló, míg S. V. K. vádlott L. Iné, illetve L. G. tanúk valamelyikével közös aláírási joggal rendelkezett.

Mindezek alapján S. V. K. vádlott a kft. pénzeszközei felett rendelkezési joggal bírt.

S. V. K. vádlott, mint a kft. gazdasági vezetője, 2003. évtől rendszeresen, esetenként havonta több alkalommal, különböző, többnyire milliós nagyságrendű pénzösszegek felvételére adott utasítást munkatársainak a cég pénzforgalmi számláiról, illetve több esetben saját maga is eljárt a pénzfelvételek során. A készpénzfelvételekre 2003-2006. években csaknem heti gyakorisággal került sor, esetenként 1.200.000-2.000.000 forint körüli összegben, majd az eseti pénzfelvételek összege 2006. évtől fokozatosan nőtt, havi szinten elérte, sőt, volt, hogy meghaladta a 20 millió forintot.

A pénzforgalmi számlákról felvett pénzösszegeket L. Iné pénztáros a kft. házi pénztárába bevételezte. A házi pénztárba befolyt pénzösszegeknek csak a kisebb részét használták fel a sértett kft. tényleges működése során keletkezett, valós pénzfizetési kötelezettségek teljesítésére, míg a pénzösszegek meghatározó hányadát S. V. K. vádlott eltulajdonította, és azt a kft. gazdasági tevékenységi körén kívül eső, ismeretlen célra fordította. S. V. K. vádlott a banki pénzforgalmi számlákról történt készpénzfelvételeket követően L. Iné pénztárost rendszeresen arra utasította, hogy az általa meghatározott nagyságú pénzösszegeket neki adja át, majd azt követően, hogy már saját maga is rendelkezett a páncélszekrényhez szükséges kulccsal, a készpénzt saját maga vette ki a házi pénztárból, s fordította azt ismeretlen célra. Ilyen módon a bankszámlákról felvett pénzösszegek - esetenként a házi pénztárba befolyt további készpénzzel együtt - rövid időn belül, vagy még a pénzfelvétel napjának délutánján a kft. pénztárából eltűntek.

S. V. K. vádlott annak érdekében, hogy a pénzösszegek eltulajdonításával keletkezett - esetenként több tíz millió forintos - pénztárhiányt leplezze, saját maga készített és adott át pénzügyi iktatás, illetve könyvelés céljából a pénzügyi csoportvezetőnek és a kft. könyvelőjének hamis számlákat,
bevételi pénztárbizonylatokat. S. V. K. vádlott a hamis számlákat, bizonylatokat az esetek túlnyomó többségében visszakérte, azok lefűzésre nem kerültek. A számlák végösszege a vádlott által a házi pénztárból több részletben eltulajdonított, és ismeretlen célra fordított pénzösszegekkel valamennyi esetben megegyezett.

S. V. K. vádlott a sértett N.-F. Kft. házi pénztárából 2003. évben összesen 31.932.013,- forintot, 2004. évben összesen 41.886.000,- forintot, 2005. évben összesen 53.040.000,- forintot, 2006. évben összesen 67.322.880,- forintot, 2007. évben összesen 78.923.520,- forintot, 2008. évben összesen 111.873.600,- forintot, 2009. évben összesen 170.578.080,- forintot, 2010. évben összesen 48.300.000- forintot tulajdonított el, s fordította azt ismeretlen célra.

A fentiek alapján S. V. K. vádlott a N.-F. Kft. pénztárából 2003. évtől 2010. évig terjedő nyolc éves időszakban összesen 603.856.093,- forintot tulajdonított el és fordított a cég gazdálkodásának körén kívül eső, ismeretlen célra.

A fenti tényállás alapján a Veszprémi Megyei Főügyészség 1 rendbeli, folytatólagosan, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette, valamint 1 rendbeli, folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt emelt vádat S. V. K. vádlottal szemben.

A főügyészség a vádlottal szemben börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a vádlott közügyek gyakorlásától való eltiltását, továbbá a nyomozás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: