2015/15.

Tárgyalás időpontja: 
2015. április 7., kedd 10.30
Ügy tárgya: 
Szemérem elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
Fkf.81/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 2. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

A megállapított tényállás szerint:

Fk. V. I. I. r. vádlott V. Jné II. r. vádlott gyermeke. Rajta kívül a II. r. vádlottnak van még egy nagykorú fiúgyermeke, V. T., továbbá két kiskorú leánygyermeke, a 2000. október 27-én született kk. V. A. és a 2002. november 2-án született kk. V. V. II. r. vádlott gyermekeivel a haszonélvezeti jogával terhelt M. községben található lakóház egyik szobájában lakott.

2010. január 27-én jogerősen a Veszprémi Városi Bíróság V. Jné II. r. vádlottat elítélte a gyermekei sérelmére elkövetett 4 rb. kiskorú veszélyeztetésének bűntette és 1 rb. testi sértés vétsége miatt, vele szemben felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki és elrendelte pártfogó felügyeletét. Szülői felügyeleti joga azonban nem került megszüntetésre. Ezt követően M. község körjegyzője határozatával kk. V. T. és kk. V. I. gyermekeket ideiglenesen a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó Otthonában helyezte el, míg kk. V. A. és kk. V. V. gyermekeket ideiglenesen nevelőszülőnél helyezte el. Később T. Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala kk. V. A. gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését megszüntette és a gyermeket átmeneti nevelésbe vette. Ugyanilyen döntést hozott kk. V. V. tekintetében is. A gyámhivatal a gyermekek gondozási helyeként a nevelőszülő lakóhelyét határozta meg és megállapította, hogy V. Jné szülői felügyeleti joga az átmeneti nevelés tartama alatt szünetel. Fk. V. I. I. r. vádlott ekkor a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ B.-i Intézetében volt elhelyezve. Ezt követően T. Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala határozatával újraszabályozta az anyai kapcsolattartást akként, hogy kk. V. A. és vele együtt V. is a gyermekek s.-i gondozási helyéről legfeljebb két napra történő eltávozását és két napnál hosszabb szabadságát engedélyezte a gyám hozzájárulásával. Ez azt jelentette, hogy a kapcsolattartási napokon V. Jné II. r. vádlott otthonában tarthatta a kapcsolatot kiskorú leánygyermekeivel, akik ekkor találkozhattak a fiútestvérekkel is, köztük fk. V. I. I. r. vádlottal.

2010. április 25. napjától a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezéséig, de feltehetőleg azt megelőzően is több ízben előfordult, hogy fk. V. I. I. r. vádlott a 12. életévét be nem töltött, ezáltal védekezésre képtelen személynek minősülő kk. V. A. sértettet szexuálisan molesztálta oly módon, hogy esténként a sértett mellé bújt az ágyba, annak bugyijába nyúlt és nemi szervét simogatta. Ilyen alkalmakkor megfenyegette a kiskorú sértettet azzal, hogy „Vége lesz, ha valakinek el meri mondani a történteket”. Kk. V. A. ennek ellenére a történtekről beszámolt édesanyjának, V. Jné II. r. vádlottnak, aki azonban gyermeke beszámolóját nem vette komolyan, megkérdőjelezte annak valóságtartalmát és semmiféle olyan lépést nem tett, amellyel megakadályozta volna fk. V. I-t a cselekmény folytatásában vagy megvédte volna leánygyermekét.

A kk. V. A.-val történtekről tudomással bírt kk. V. V. is, aki maga is átélte fk. V. I. I. r. vádlott szexuális közeledését, őt is megpróbálta fogdosni az I. r. vádlott, azonban V. ennek ellenállt, így a vádlott a cselekményét befejezni nem tudta. A kk. V. V.-val történtek tekintetében nem lehetett megállapítani, hogy azt az I. r. vádlott 14. életévének betöltése előtt vagy után valósította-e meg.

A kiskorú leánygyermekek átmeneti nevelésbe vételétől a kapcsolattartást újraszabályozó határozat meghozataláig a leánygyermekek fk. V. I. I. r. vádlottal felügyelet nélkül nem találkozhattak. 2010. június 10-től 2011. augusztus 20-ig azonban a leánygyermekek és fk. V. I. I. r. vádlott kapcsolattartásuk alkalmával V. Jné II. r. vádlott lakásán találkozhattak, s ezen időszakban is tovább folytatódott kk. V. A. szexuális zaklatása fk. V. I. I. r. vádlott részéről. Ezen kapcsolattartásokról a kiskorú sértett rendre zaklatott, érzelmileg feldúlt állapotban érkezett vissza hivatásos gyámjához, akinek feltárta a kapcsolattartáson történteket, amelynek nyomán T. Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala határozatával nevelőszülői tanácsadó által felügyelt kapcsolattartást rendelt el.

Ezen kapcsolattartások alkalmával V. Jné II. r. vádlott továbbra sem védte meg leánygyermekét a zaklatásoktól, sőt, fk. V. I. I. r. vádlott lakásotthonból történő szökésének fedezésére is kérte a kiskorú sértettet, a gyámhatósági eljárásokért és vizsgálatokért folyamatosan kk. V. A. gyermeket tette felelőssé.

V. Jné II. r. vádlott kk. V. A. és kk. V. V. gyermekek érzelmi és biztonság igényét nem elégítette ki, a gyermekek átmeneti nevelésbe vételét megelőzően a gondozása, nevelése, felügyelete alatt álló személyek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztette. Ugyanilyen veszélyeztető magatartást tanúsított szülői felügyeletének szünetelése idején, akkor, amikor a kapcsolattartások ideje alatt két kiskorú leánygyermeke felügyeletét látta el.

Még a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezését megelőzően, 2008-2009 években – az időpontot pontosan megállapítani nem lehetett – előfordult, hogy V. Jné II. r. vádlott lakásán töltötte az éjszakát egy pontosan be nem azonosítható „L. bácsi” nevezetű személy. Ezen alkalmakkor a család egyszobás elhelyezési körülményei között az éjszakai pihenést a II. r. vádlott úgy oldotta meg, hogy kk. V. A. sértett mellett aludt, vele egy ágyban az „L. bácsi” nevezetű személy. Kk. V. A. az éjszaka folyamán átment édesanyja ágyába, azonban az „L. bácsi” nevű személy A.-t visszavitte a közös ágyba és a kislányra meztelenül ráfeküdt, megpróbált vele közösülni, mely nem sikerült, illetve arra vette rá a gyermeket, hogy nemi szervét fogja meg. Kk. V. A. a történekről beszámolt V. Jné II. r. vádlottnak, aki azonban ezt követően semmiféle érdemi lépést nem tett a gyermek védelme érdekében, előadásának hitelt érdemlőségét is megkérdőjelezte. V. Jné II. r. vádlott e magatartásával különösen veszélyeztette kk. V. A. erkölcsi, érzelmi és testi fejlődését is.

Az elsőfokú bíróság I. r. fk. V. I. vádlottat folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt egy év nyolc hónap fiatalkorúak fogháza büntetésre ítélte, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság II. r. V. Jné vádlottat két rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt halmazati büntetésül két év hat hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és két év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az elsőfokú ítélettel szemben az ügyész mindkét vádlott terhére súlyosításért, a II. r. vádlott és védője felmentésért jelentett be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: