2015/14.

Tárgyalás időpontja: 
2015. március 30., hétfő 09.00
Ügy tárgya: 
Közösség tagja ellen elkövetett erőszak bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
B.82/2013.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben már több tárgyalást tartott, amelyet további bizonyítás felvétele céljából elnapolt. A fenti határnapon várhatóan a perbeszédek megtartására és ítélethozatalra is sor kerül.

A vádirati tényállás lényege szerint:

I. r. N. H., II. r. Sz. T., III. r. K. Cs. és IV. r. T. F. vádlottak 2008. szeptember 12. napján az esti órákban a Z. városban található szórakozóhelyen együtt szeszesitalt fogyasztottak. A vádlottak beszélgetése során szóba került a város központi részén található tér rossz közbiztonsága, amelyet a helyszínre érkező P. T. is megerősített, amikor előadta, hogy nem sokkal korábban a R. téren azt ő is megtapasztalta. A szeszesitaltól befolyásolt állapotban lévő vádlottak közösen elhatározták, hogy együtt a helyszínre mennek, megkeresik a rossz közbiztonságért felelős személyeket és
mivel az erre hivatott szervek nem teszik meg, majd ők rendet tesznek.

A vádlottak az I. r. N. H. vádlott által vezetett személygépkocsival aznap 22.30 óra körüli időben a parkhoz mentek, ahol a kiszállásukat követően egy társaságként mozogva az ott tartózkodó személyekhez odamentek és a "Ti is ahhoz a cigánybandához tartoztok?", illetve "Nem láttatok cigányokat?" kérdéseket tették fel nekik. A vádlottak - úgy, hogy a társaság élén I. r. N. H. vádlott haladt - egy.csoportként végigjárták a parkot, közben a társaság tagjai közül I. r. N. H. vádlott és IV. r. T. F. vádlott több alkalommal hangosan a "Hol vagytok cigányok?" kérdést kiabálták.

I. r. N. H., II. r. Sz. T., III. r. K. Cs. és IV. r. T. F. vádlottak a parkban haladva a buszmegálló felé néző padhoz közeledtek, ahol V.
R. sértett és három társa tartózkodott. I. r. N. H. vádlott haladása közben "Fehérek a királyok, az összes cigány meg lesz b…!" kijelentést tette, majd a sértetthez és társaságához közelebb érve mindkét kezét ökölbe szorította és a feje fölé emelte, miközben II. r.,
III. r. és IV. r. vádlottak mögötte vele együtt haladtak. I. r. N. H. vádlott a sértett társaságától megkérdezte, hogy "Ti vagytok a királyok?", mire V. R. sértett azt válaszolta, hogy "Nem minket kerestek.". I. r. N. H. vádlott ezt követően - tudva, hogy II. r. Sz. T., III. r. K. Cs. és IV. r. T. F. vádlottak vele szándékegységben vannak jelen - odalépett a padon ülő helyzetben lévő V. R. sértetthez,,a sértett ruházatát megragadta és legalább négy alkalommal a sértettet ököllel az
arcán megütötte. V. R. sértett bántalmazását észlelve a sértett társaságában lévő személyek - tartva attól, hogy cigány vagy vélt cigány származásuk miatt őket is bántalmazni fogják - elfutottak a helyszínről. V. R. sértett az ütésektől a padról leesett, ezért őt
I. r. N. H. vádlott a padra visszahúzta. A bántalmazást követően I. r. N. H. vádlott figyelmeztette a sértettet, hogy ne raboljanak ki senkit, majd megkérdezte tőle, hogy a figyelmeztetést rnegértette-e. V. R. sértett válaszolt, hogy megértette. I. r. N. H. vádlott a bántalmazást követően Il. r. Sz. T., III. r. K. Cs. és IV. r. T. F. vádlottak társaságában visszaindult a gépjárművéhez, miközben hangosan kiabálta, hogy „Az összes cigány meg lesz b…! Mindennap jövünk, amíg rend nem lesz!", majd mindannyian beszálltak a személygépkocsiba és elhajtottak a helyszínről. A tértől való távozásuk során a vádlottak elhaladtak a bántalmazás helyszínéről elmenekült személyek mellett, akiknek odakiabált a járművet vezető I. r. N. H. vádlott, hogy "Holnap is jövünk, majd tovább hajtott.

I. r. N. H. vádlott bántalmazása következtében V. R. sértett mindkét
szeme körül vérbeszűrődést, a felsőajak bal oldalának repesztett sebzését, a bal oldali halántékizomzatában foltos jellegű vérbeszűrődését, a jobb oldali csontos szemkeret feletti
lágyrészekben foltos vérbeszűrődését, a koponyaalap törését, valamint az agy rázódását szenvedte el. A sérülések közül a koponyaalap törése nyolc napon túl, ténylegesen kb. 6 hét
alatt gyógyul.

A sértett a bántalmazást követően otthonában elhalálozott.

Az ügyben kirendelt igazságügyi orvosszakértők véleménye szerint a sértett halálának közvetlen oka szívmegállás volt, amelynek hátterében - nagy valószínűséggel - hányadék-belehelés állt. Az elszenvedett bántalmazás és a sértett halálának bekövetkezése között az oksági összefüggés kétséget kizáróan nem bizonyítható.

A fenti tényállás alapján a Veszprémi Megyei Főügyészség 1 rendbeli közösség tagja elleni csoportosan elkövetett erőszak, valamint 1 rendbeli súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat I. r. N. H. vádlottal mint tettessel, továbbá II. r. Sz. T., III. r. K. Cs. és IV. r. T. F. vádlottakkal mint bűnsegédekkel szemben.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: