2015/5.

Tárgyalás időpontja: 
2015. január 28., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
Emberölés előkészületének bűntette
Ügyszám: 
B.593/2013.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirati tényállás szerint

H. A. vádlott fiát néhai H. L-t és `annak feleségét, néhai L. B-t 2012. április napján a délelőtti órákban holtan találták családi házukban. A közigazgatási hatósági eljárás keretében megtartott .helyszíni- és halottszemle során az idegenkezűség kizárásra került, azonban az elhunytak közelében kábítószer-gyanús anyagok kerültek lefoglalásra.

Az elhunytak hatósági boncolása, a kórszövettani és toxikológiai vizsgálat lelete alapján megállapítást nyert, hogy H. L. és L. B. halálának közvetlen oka heveny keringési és légzési elégtelenség (tüdővizenyő, agyvizenyő) volt, melyhez az alfa-metil-triptamin, mint pszichoaktív anyag ('kábítószer') túladagolása vezetett.

A Tapolcai Rendőrkapitányság a néhai L. B. és H. L. rendkívüli halálesete ügyében indított eljárást 2012. július 5. napján kelt 19040/2113/2012/ált. számú határozatával befejezte, melyben megállapította, hogy a halálesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

H. A. vádlott a közigazgatási hatósági eljárás eredménye ellenére azt vélelmezte, hogy fia és menye halálát idegenkezűség okozta, B. L. és H. T. sértettek a fiának rosszakarói voltak, ők ölték meg őket méreggel, amely tettet B. L. esetében néhai H. L. -értékes. személygépkocsijai megszerzésének vágya, H. T. esetében pedig üzleti okok motiválták.

H. A. vádlott néhány nappal a fia és menye halálát követően felvette a kapcsolatot NN1 tanúval, akinek elmondta, hogy bosszút akar állni, meg akarja ölni azt a személyt, aki megölte a gyermekeit.

H. A. vádlott telefonon és személyesen is többször beszélt NN1 tanúval, akit egy alkalommal a tapolcai Tesco parkolóban lezajlott beszélgetésük során - arra hivatkozással, hogy a korábban néhai H. L-ól kapott kölcsön fejében kötelessége rajta segíteni - arra kérte, hogy a megtorláshoz szerezzen neki mérget és hangtompítós pisztolyt.

H. A. vádlott bűncselekmény elkövetésére irányuló tevékenysége a nyomozó hatóság tudomására jutott, melynek alapján bűnüldözési érdekből Cs. és I. fedőnevű fedett nyomozók bevonására került sor, a Veszprémi Városi Bíróság pedig TB.28/2012. számú végzésével titkos információgyűjtést engedélyezett.

Az I. fedőnevű fedett nyomozó magát olyan személynek adta ki, aki H. A. vádlott megbízása alapján a vádlott családtagjai haláláért felelősnek tartott személyek megölését vállalja, . s a megbízás részleteinek megbeszélése érdekében előbb 2012. augusztus 9., majd 2012. augusztus 21. napjain találkozott a vádlottal. A 2012. augusztus 9. napján létrejött találkozóra a Cs. fedőnevű fedett nyomozó közvetítésével került sor.

A 2012. augusztus 9. napján létrejött találkozón H. A. vádlott a fedett nyomozónak beszélt arról, hogy elhunyt fia és menye megtalálásának körülményei alapján arra vont következtetést, hogy valaki meggyilkolta őket. Különböző jelek miatt - köztük, hogy fiától a halálát megelőző este a Q7-es típusú gépkocsiját elvették - két személyre gyanakszik, akik gyermeke rosszakarói voltak.

H. A. vádlott ugyanakkor a fedett nyomozóval közölte, hogy nincs pénze, a kérdéses személyek megöléséért nem tud fizetni, majd olyan színesfém kereskedelemmel foglalkozó pénzes személyekre hívta fel a figyelmét, akiktől, sérelmükre elkövetett bűncselekménnyel pénzt-lehetne szerezni.

H. A. vádlott pénzszerzésük módjaként előadta, hogy ezen személyeknek két kamion rezet kell eladásra felajánlani, de olyan feltételekkel, hogy az árut a telephelyeikre nem szállítják be, azt csak az általuk megjelölt helyszínen tekinthetik meg, és azt helyben ki is kell fizetni. Az így odacsalt emberektől pedig el kell venni a pénzt, ezért I-nal és a vele dolgozó többi embernél kell, hogy legyenek eszközök, többek között spray, amivel a „vevőiket" megbénítják. Ezután meg kell keresni a náluk lévő pénzt, telefonjaikat pedig el kell venni.

H. A. vádlott az I. fedőnevű fedett nyomozónak elmondta továbbá, hogy az így kitervelt rablás egyidejűleg a fia halálát okozó két személy megölésére is lehetőséget ad, mivel őket kellene a pénzzel egy meghatározott helyre csalni.

H. A. vádlott végül az általa bérgyilkosnak vélt fedett nyomozónak megnevezte a színesfém kereskedéseket működtető B. L. és H. T.  sértetteket, ismertette személyi körülményeiket, róluk személyleírást adott, majd közölte, hogy el kell venni tőlük a pénzt, és méreggel meg kell ölni őket. Elképzelése szerint I. társai kesztyűvel lefogják őket, a mérget pedig a szájukba teszik. A holttesteket a helyszínen hagyják, hogy elmozdításukkal se hagyjanak maguk után további nyomokat, s telefonjaikat is elveszik.

Beszélgetésük során H. A. vádlott a fedett nyomozóval közölte azt is, hogy következő találkozásukkor elmegy vele, és megmutatja kikről van szó, hol van a telephelyük, honnan indulnak ki, hova mennek, miként mozognak. Egy fél napot rászánnának, lemennének a  környékre, I. megnézhetné, hogy milyen gépkocsival járnak. Közölte, hogy „az egyik sértettnek egy fehér Mercije van, a másik sértettnek pedig szintén  BMW-je vagy Mercije".

H. A. vádlott a fedett nyomozónak egy papírlapra felírta továbbá a saját telefonszámát, B. L. sértettről azt, hogy hol lakik és egy fehér terepjárója van, H. T. sértett esetében pedig telepének címét, hozzávetőleges életkorát és azt, hogy egy fehér „Merci" vel közlekedik.

Megbeszélték, hogy H. A. vádlott mérget nem tud szerezni, az I. dolga lesz, ő maga felderíti a helyeket, megmutatja, hogy melyik telephelyen, kikről van szó, s csak akkor ölik meg őket, ha van náluk pénz, hiszen H. A. vádlott ellenkező esetben nem tudja I.-t kifizetni.

H. A. vádlott ezt követően 2012. augusztus 21. napján a Tesco parkolójában találkozott ismét az I. fedőnevű fedett nyomozóval, annak érdekében, hogy a két sértett lakóhelyét neki megmutassa. Miután a vádlott a saját járművét letette, a fedett nyomozó gépkocsijával  indultak el a megbeszélt helyre.

A gépkocsiban folytatott beszélgetésük során H. A. vádlott közölte a fedett nyomozóval, hogy az akciójukhoz kellene idegbénító, kellene egy spray, s legalább kettő hangtompító, kesztyű, maszk. Majd arról is beszélt, hogy a sértetteket hogyan csalják egy általuk meghatározott helyre. Korábbi tervének megfelelően megerősítette, hogy ha a sértetteket érdekli az üzlet, és szeretnék megnézni a kamiont, meg kell mondani nekik, hogy ők is szeretnék látni, hogy komolyak-e a szándékaik, tényleg van-e pénzük.

Arról a kérdésről, hogy mind a két sértettet egyszerre hívják-e a helyszínre, vagy külön-külön végezzenek velük, H. A. vádlottnak különböző elképzelései voltak. Így volt, mikor akként nyilatkozott, hogy egy találkozóra kell hívni mindkét sértettet, míg a következőben úgy gondolta, hogy B. L. sértettet Szeged környékére, míg H. T. sértettet egy másik időpontban Nagykanizsa vagy Pécs környékére kellene lecsalni.

H. A. vádlott a fedett nyomozó előtt ismét megerősítette, hogy ő maga fizetni nem tud, csak a sértettektől tudnak pénzt szerezni, de azt I.-ra bízza, hogy miután az embereit kifizeti és a saját részét is elrakja, neki mennyi pénzt ad a zsákmányból.

A. vádlott ezt követően is beszélt arról, hogy ha találkoznak, azonnal le kell a sértetteket fújni idegbénítóval, utána ellenőrizni keli, hogy megvan-e a pénz, s ha azt megtalálták, jöhet a méreg.

H. A. vádlott elmondása szerint, főleg B. L. sértett esetében számolni kell azzal is, hogy fegyver lesz nála, illetve az embereinél. B. L. a vádlott elképzelése szerint T. Á.  sértettel megy majd a helyszínre, akit ebben az esetben szintén meg kell ölni, mert nem hagyhatják, hogy utóbb valaki beszéljen.

H. A. vádlott a sértettekkel folytatandó tárgyalások eredményessége érdekében kioktatta a fedett nyomozót a réz piaci értékéről, arról, hogy milyen áron lenne érdemes kínálni a sértetteknek a réz kilóját, továbbá, hogy egy kamionba mennyi anyag fér. A fedett nyomozó kérdésére megerősítette, hogy két kamion esetében csaknem 70 millió forintos zsákmánnyal lehet számolni.

Elmondta továbbá, hogy azért gondolt erre a megoldásra, mert ez a bankrablásnál jobb, nincs kamera, biztonsági őrök, tanúk. Lényeg, hogy a telefonjaikat el kell venni, meg kell semmisíteni. Új, semleges telefonokat kell venni, kesztyűben kell dolgozni, ne maradjon ujjnyom, vagy le kell törölni minderit. A már megölt sértettek a helyszínen maradnak, nem viszik őket sehová. Ha megcsinálják a munkát, lehet, hogy a híradó bemondja, s akkor a másikat már nem tudják elvégezni. H. A. vádlott annak a lehetőségét, hogy a telephelyeiken végezzenek a sértettekkel, kizárta.

Elmondta, hogy a fiát bosszúból ölték meg, B. L. a kocsik, H. T. pedig az üzleti kapcsolat miatt. B. L .elvette a fiától a Q7-es típusú gépkocsit, és halálosan meg is fenyegette. B. L. utasítására T. Á.  azt mondta a fiának, hogy levágja a fejét a nyakáról, azért ijesztett rá, hogy a kocsit ne merje visszakövetelni.

A beszélgetés során H. A. vádlott felvetette azt is, hogy a kaposváriak megölése után várni kellene, s a zalaegerszegiekkel akár ő maga is végezne, ha I. ad neki mérget. Belefúj a szájukba, vagy az italukba teszi.

A megbeszélt helyre érve a vádlott előbb a B. L. sértett tulajdonát képező, telepet mutatta meg a fedett nyomozónak, majd a sértett házát vették szemügyre. A fedett nyomozó mindkét helyszínen fényképfelvételeket készített.

H. A. vádlott ezt követően felvetette, hogy H. T. sértettet nem fogják tudni csapdába csalni, mert nem megy pénzzel a helyszínre, ezért őt és társait neki kell elrendeznie, vagy I. távolról öli meg őket.

H. T. sértett vonatkozásában a vádlott felvetette azt is, hogy amennyiben nem tudják csapdába csalni, és I. csapata alkalmas rá, bemehetnének a házába, elkábíthatnák a bent lévőket, s a pénzt vagy a sértett, vagy édesanyja hálószobájában megkeresik, H. T. sértettet pedig ő később megöli.

A vádlott a fedett nyomozó kérdésére megerősítette, hogy Balog Lászlónak és H. T.-nak egyaránt meg kell halnia.

Ezt követően a vádlott a fedett nyomozót H. T. sértett bocföldei lakóházához irányította, ahol azonban a ház körül tartózkodók gyanúsnak találták, és gépkocsival üldözni kezdték őket.

H. A. vádlott azonban szándékától ekkor sem állt el, csak arra a következtetésre jutott, hogy H. T. sértettet egyelőre hagyják békén, de továbbra is kérte, hogy I. vigyen neki fegyvert és mérget.

H. A. vádlottnál pszichoorganikus szindróma; azaz szervi eredetű lelki tünet- együttes, (melynek alapját agyér-betegsége;-cukorbetegsége és magas vérnyomás betegsége képezi), organikus eredetű személyiségzavar, kezdődő szellemi leépülés és komplex gyászreakció állapítható meg. A megállapított diagnózisok egyike sem éri el az elmebetegség szintjét.

H. A. vádlott nem kóros elmeállapotú, azonban megállapított betegségei jelentős mértékben befolyásolják gondolkodását, érzelmi, akarati életét. H. A. vádlott nem volt képtelen arra, hogy a cselekmény következményeit felismerje, és ennek a felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson, azonban abban nagy fokban korlátozott volt.

H. A. vádlott intellektuális színvonala átlagos lehetett, a vizsgálati eredmények nála jelentősebb mentális hanyatlásra utalnak, melynek korrekt meghatározására életkora miatt nincs lehetőség.

A realitáskontroll meglazult. Könnyen eltávolodhat a valóságtól, és ilyenkor önkényes támpontjai alapján tájékozódik.

Intelligenciaszintje életkorának megfelelő. Mentális leépülés érzékelhető.

Kevésbé terelhető, feszültségtűrő képessége csökkent, veszteségélményeit nem tudta feldolgozni.

A vizsgálati eredmények alapján inkább extrovertált, fokozott mértékben szuggesztibilis. Vélt és valós sérelmeire egyaránt fokozott érzékenységgel reagál. Vélt és valós összefüggések alapján cselekedhet, azaz könnyen eltávolodik a konkrét valóságtól.

A fenti tényállás alapján H. A. vádlottat vádolta

3 rendbeli a Btk. 166. §-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés szerint minősülő emberölés előkészületének bűntettével.

Indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat halmazati büntetésül börtönbüntetésre ítélje, melynek végrehajtását próbaidőre függessze fel.

Indítványozta a bűnügyi költség megfizetésére kötelezését is.

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: