2014/49.

Tárgyalás időpontja: 
2014. december 5., péntek 08.30
Ügy tárgya: 
A gazdálkodó szervezet dolgozója által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
13.B.420/2013.
Tárgyalás helyszíne: 
8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
I. em. 144. sz. tárgyaló
Összegzés: 

A bíróság által kitűzött tárgyaláson a vádlottak meghallgatására kerül sor első ízben. Ezt követően a bíróság az ügyben idézett valamennyi tanút meghallgatja, szembesítéseket folytat le és a bizonyítás eredményéhez képest ítéletet hoz.

A megállapított tényállás szerint

I.r. S.R. és II.r. I.Sz. vádlottakat gazdálkodó szervezet dolgozója által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntettével, befolyással üzérkedés vétségével, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás vétségével, továbbá II.r. I. Sz. vádlottat bélyeghamisítás bűntettével, III.r. K.J. vádlottat gazdálkodó szervezet dolgozójának kötelessége megszegésére irányuló vesztegetés bűntettével vádolta a Veszprém Megyei Főügyészség az alábbiak szerint:

Az E.ON szak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: E.ON Zrt.) 2011-ben vállalkozási szerződést kötött egy céggel, amelyben a cég vállalta, hogy a lakossági egyfázisú és háromfázisú áram fogyasztásmérők, illetve kiegészítő tevékenységként az ún. kismegszakítók cseréjét - az E.ON Zrt. veszprémi régiójában - elvégzi.

A vállalkozási szerződés szerint a cég köteles volt a szereléskor észlelt műszaki hiányosságokról, feltételezett szabálytalanságokról vagy szerződésszegő vételezés gyanújáról az E.ON Zrt.-t soron kívül tájékoztatni.

A cég a szerződésekben írt munka elvégzésére alvállalkozókat vett igénybe, ennek keretében 2 céggel kötött megbízási szerződést, amelyekben az alvállalkozó cégek kötelezettséget vállaltak arra, hogy az E.ON Zrt. által elvárt és szabályozott eljárásokat, követendő munkafolyamatot betartják, illetve munkavállalóikkal betartatják.

A lakossági fogyasztásmérők és a kismegszakítók cseréjét az alvállalkozó cégeknél munkaszerződés alapján foglalkoztatott szerelőpárok (egy villanyszerelő és egy adminisztrátor) végezték el.

II.r. I.Sz. vádlott villanyszerelői munkakörben került foglalkoztatásra mindkét alvállalkozónál, az ő feladata volt a fogyasztási helyeken a villamosipari szakmunkák kivitelezése. I.r. S.R. vádlott a munkaszerződése alapján - mindkét cégnél - adminisztrátori munkakört látott el, ennek keretében feladatai közé tartozott II.r. vádlott munkájának dokumentálása, az E.ON Zrt. által kiadott munkalapok kitöltése, s a felszerelt fogyasztásmérők, plombák, kismegszakítók matricájának a munkalapokra történő felragasztása.

I.r.és II.r. vádlottak a két alvállalkozóval kötött munkaszerződésük alapján a munkáltatónak a végzendő munkával és a követendő magatartással kapcsolatban hozott szabályzatait, utasításait kötelesek voltak betartani, így szabálytalanság észlelése esetén intézkedési, jelzési kötelezettségük állt fenn. A vádlottak munkaköri leírásában szerepel továbbá, hogy kötelességük a szabálytalan vételezési jelet jelenteni az illetékes régió felé, s ilyen esetben meg kellett szakítani a tevékenységüket is.

I. r. és II.r. vádlottak III.r. K.J. vádlottnál megjelentek, hogy a lejárt hitelesítésű fogyasztásmérőt kicseréljék, ahol III.r. vádlott a szerelés közben előadta I.r. és II.r. vádlottaknak, hogy lánya ingatlanánál a villanyórát korábban ismeretlen személy mágnessel megpróbálta lassítani, de a mágnes levételét követően a fogyasztásmérő gyorsabban kezdett el „pörögni", így a valós fogyasztás többszörösét méri, majd megkérdezte tőlük, hogy vissza lehetne-e oly módon állítani az órát, hogy az ne derüljön ki, egyben felajánlotta, hogy fizetne is valamennyit I.r. és II.r. vádlottaknak a visszaállításért.

I.r. és II.r. vádlottak az ajánlatot elfogadták, s megállapodtak III.r. vádlottal abban is, hogy egy későbbi időpontban - III.r. vádlott által felajánlott készpénzért cserébe - az órát visszaállítják.

I.r. és II.r. 2011. év november hónapban megjelentek III.r. vádlott lányának az ingatlanánál, ahol II.r.vádlott a lakossági villamos fogyasztásmérőt leszerelte, majd a vádlottak távoztak.

II.r. vádlott a fogyasztásmérőt a lakására vitte, arról a hitelesítő fémplombát levágta, majd a levágott eredeti plombát a gyárilag kialakított helyére pillanatragasztóval visszahelyezte.

II.r. vádlott fenti cselekményével a mérésügyi hatóság által mérőeszköz hitelesítésének bizonyítására szolgáló, már felhasznált bélyeget használt fel ismételten.

I.r.és II.r.vádlottak másnap az átállított mérőórát visszavitték és felszerelték, majd ezért összesen 200.000 Ft készpénzt kértek III.r. vádlottól, aki a kért összeget átadta.

Az E.ON Hungária Zrt. az áramlopásokkal kapcsolatos visszaélések felderítésére keretszerződést kötött egy céggel, amelynek alapján a cég I.r. és II.r. vádlottak munkatevékenységét is vizsgálta.

A vizsgálat alapján Sz.E. tanú telefonon felvette a kapcsolatot I.r. vádlottal, amelynek során arra hivatkozott, hogy a tél folyamán nagyon sokat fűtött árammal, túl magas lenne a villanyszámlája, így vissza kellene „pörgetni" a villanyórát, s ebben kérte I.r. vádlott segítségét.

I. vádlott a telefonbeszélgetés során beleegyezett abba, hogy a villanyórát munkatársa bevonásával visszaállítja, egyben - további telefonbeszélgetések során - a munkáért 200.000 Ft készpénzt kért.

I.r.és II.r.vádlottak előzetes egyeztetést követően megjelentek az ingatlannál, ahol II.r. vádlott a fogyasztásmérőt leszerelte, majd a helyére nem az E.ON Zrt. tulajdonát képező villanyórát szerelte fel. I.r. és II.r. vádlottak közölték, hogy a fogyasztásmérőt még aznap este vagy másnap kisebb értékre állított állapotban visszahozzák. I.r. vádlott a helyszínen Sz.E. tanútól a korábbi megállapodásuknak megfelelően átvett 200.000 Ft készpénzt.

Sz.E.tanú tájékoztatását követően K.E. tanú a telephelyen a fenti cselekménnyel (is) összefüggésben I.r. és II.r. vádlottakat elszámoltatta.

I.r. és II.r. vádlottak M.L. tanú tulajdonában álló ingatlannál a lejárt hitelesítésű fogyasztásmérő kicserélése céljából. A munkavégzés során I.r. vádlott azt közölte az ingatlan tulajdonosával, hogy az új villanyórát nem szerelhetik be, mert állítása szerint a régi 32 Amperes illegálisan működött, tekintettel arra, hogy ezen a fogyasztási helyen a nyilvántartásukban 24 Amper szerepel. M.L. tanú közölte a vádlottakkal, hogy a régi villanyórát az E.ON Zrt. cserélte ki, s ennek során szabályosan került sor a 32 Amperre történő bővítésre is. I.r. vádlott azonban ennek ellenére előadta, hogy nem kötik vissza a villanyt, sőt M.L. tanú a szabálytalan vételezés miatt 160.000 Ft összegű büntetésre is számíthat. I.r. vádlott ezt követően közölte azt is, hogy amennyiben M. L. tanú ad a részükre 20.000 Ft-ot, akkor II.r. vádlottal beszerelnek egy új villanyórát, s az E.ON Zrt.-nél azt is elintézik, hogy ne legyen büntetés. A tanú annak érdekében, hogy az ingatlanon legyen áram, 20.000 Ft készpénzt adott át a vádlottaknak, majd ezt követően szerelte fel II.r.  vádlott az új villanyórát.

I.r. és II.r. vádlottak a lejárt hitelesítésű fogyasztásmérők cseréje során összesen hat alkalommal végeztek úgy kismegszakító cserét, illetve egyéb tevékenységet, hogy ezek során nem tájékoztatták a sértetteket arról, hogy az általuk végzett tevékenység az E.ON Zrt. szabályzata alapján térítésmentes. I.r. és II.r. vádlottak rendszeres haszonszerzésre törekedve a sértetteket - az ügyfél fizetési kötelezettsége - tekintetében tévedésbe ejtették, s tőlük jogtalanul 2.000 Ft és 40.000 Ft közötti összegeket kértek, s a pénzt minden esetben megosztották egymás között.

I.r. és II.r. vádlottak megjelentek Sz.B sértett házánál a lejárt hitelesítésű áram fogyasztásmérő kicserélése céljából. A munkavégzés során I.r. vádlott felajánlotta a sértettnek, hogy amennyiben szükség van rá be tudnak szerelni még egy fázist. Sz.B. sértett az ingatlanon villanytűzhelyt kívánt üzembe helyezni, így a felajánlást elfogadta. I.r. vádlott ekkor a sértettet tévedésbe ejtve, valótlanul azt közölte vele, hogy a 32 Amperig történő teljesítménybővítés 40.000 Ft-ba kerül. II.r. vádlott sem közölte a sértettel, hogy a teljesítménybővítés térítésmentes. A sértett ezt követően 40.000 Ft készpénzt adott át a vádlottak részére, akik azt elosztották.

I,r. és II.r. vádlottak megjelenek H.J. sértett házánál a lejárt hitelesítésű áram fogyasztásmérő kicserélése céljából. A vádlottak a fogyasztásmérő cseréjét követően, a sértettet tévedésbe ejtve, valótlanul azt közölték, hogy a csere díja 20.000 Ft, amelyet a sértettnek kell készpénzben a vádlottak részére kifizetni. Egyben közölték vele, hogy a sértett lányánál, H.N. tanúnál is óracserét fognak végezni, melyért szintén 20.000 Ft-ot kértek. H.J. sértett a vádlottak valótlan tájékoztatását követően részükre - az óracserék vélt költségét - 40.000 Ft készpénzt adott át, amelyet a vádlottak egymás között elosztottak.

I.r. és II.r. vádlottak T.E. sértett házánál az ún. rádiófrekvenciás vezérlő készülék kicserélésének céljából. I.r. vádlott a szerelés közben előadta, hogy az ingatlannál megtalálható 10 Amperes kismegszakítót nagyobb teljesítményűre kell kicserélni, mivel az már nem szabványos, egyben a sértettet tévedésbe ejtve valótlanul azt közölte, hogy a kismegszakító kicserélésnek díja 2.000 Ft, amelyet a sértettnek kell a vádlottak részére kifizetni. A szerelést végző II.r.vádlott sem közölte a sértettel, hogy a kismegszakító cseréje ingyenes. A sértett a valótlan tájékoztatást követően átadott a vádlottak részére 2.000 Ft-ot, amelyet a vádlottak egymás között elosztottak.

I.r. és II.r. vádlottak megjelentek S.J. sértett házánál a fogyasztásmérő kicserélése céljából. I.r. vádlott a szerelés közben előadta, hogy - a tűzveszély elkerülése érdekében - ki kell cserélni a kismegszakítót is, egyben a sértettet tévedésbe ejtve valótlanul azt közölte, hogy ennek díja 8.000 Ft, amelyet ha a sértett átad a vádlottak részére, úgy a kismegszakítót a helyszínen kicserélik.

I.r. és II.r. vádlottak, M.J. sértett lakásánál a lejárt hitelesítésű áram fogyasztásmérő kicserélése céljából. I.r. vádlott szerelés közben előadta, hogy a kismegszakítót is ki kell cserélni, mert az nem szabályos, továbbá közölte, hogy azt II.r. vádlottal 30.000 Ft-ért ki is cserélik. M.J. sértett közölte, hogy 20.000 Ft készpénzzel rendelkezik, amit a vádlottak elfogadtak, majd a pénz átadását követően a kismegszakítót kicserélték.

I.r. és II.r.vádlottak megjelentek B.Gy. és B.GY-né sértettek házánál a lejárt hitelesítésű áram fogyasztásmérő kicserélése céljából. I.r. vádlott a szerelés során közölte B.Gy-né sértettel, hogy a kismegszakítót nagyobb teljesítményűre kell cserélni, s a sértettet tévedésbe ejtve azt is előadta, hogy ennek díja 10.000 Ft, amelyet a helyszínen kell a sértettnek kifizetnie a vádlottak részére. A sértettek a valótlan tájékoztatást követően közös pénzükből 10.000 Ft készpénzt adták át a vádlottak részére, akik azt elosztották.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: