2014/44.

Tárgyalás időpontja: 
2014. október 29., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
A 12. életévét be nem töltött személy sérelmére hozzátartozója által, erőszakkal, illetve élet- és testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel elkövetett szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
13.B.475/2014.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
I. em. 102. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirati tényállás szerint:

K.A. vádlottat az ügyészség tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére, hozzátartozója által erőszakkal, illetve élet-  és testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta, az alábbiak szerint:

K.A. vádlott nemi vágyának kielégítése céljából, szexuális indítékkal közeledett az ekkor még a tizenkettedik életévét be nem töltött sértett – aki feleségének testvére – felé oly módon, hogy a gyk. sértettel való egyedüllétei alkalmával a gyk. sértettet testszerte ruhán keresztül simogatta, megfogta és megcsókolta a sértett száját, valamint nyakát.

A vádlott ez idő alatt rendszeresen megfenyegette gyk. sértettet azzal, hogy megveri, amennyiben bárkinek elmondja, hogy vele szemben a vádlott szeméremsértő magatartást tanúsít.

A vádirati tényállás szerint a sértett 2013. év nyarán együtt lakott szüleivel, azonban rendszeresen átment, hogy testvérének segítsen a házi munkában, vigyázzon annak gyermekeire és a számítógépet használja. A vádlott rendszeres szexuális zaklatásai elkerülése végett a gyk. sértett kerülte a vádlott társaságát, és igyekezett testvére mellett maradni.

A vádlott feleség 2013. év nyarának közepén – közelebbről meg nem határozható időben – elment kicserélni a gázpalackot, mely idő alatt gyk. sértett a ház egyik szobájában számítógépen játszott. A vádlott – kihasználva felesége távollétét – bement gyk. sértetthez a szobába, ahol ismét szexuális célzattal közeledett felé. Ekkor gyk. sértett ki akart menni a szobából, azonban ezt a vádlott nem engedte, megragadta a gyk. sértettet, őt visszarántotta, és a szobában lévő ágyra dobta.

Ekkor a vádlott azért, hagy az ágyon fekvő gyk. sértettet közösülésre kényszerítse, őt erőszakkal levetkőztette úgy, hogy a sértett nadrágját és alsóneműjét lehúzta, eközben egyik kezével a gyk. sértett combját lefogta, hogy ne tudjon elmenekülni.

Ezt követően a vádlott kigombolta a nadrágját, elővette nemi szervét, szétfeszítette gyk. sértett lábait, és a gyk. sértett tiltakozása ellenére ujjával erőszakkal belenyúlt a gyk. sértett hüvelyébe, aki az erős fájdalom miatt sírva fakadt. Ennek ellenére a vádlott a nemi szervét gyk. sértett nemi szervéhez nyomta, miközben egyik kezével befogta a gyk. sértett száját, aki megpróbált segítségért kiabálni.

A vádlott szexuális cselekményének az vetett véget, hogy a vádlott felesége hazaérkezett, amelyet vádlott a szoba nyitott ablakán keresztül észlelt, ezért elengedte gyk. sértettet, majd a sértett és családja életveszélyes és súlyos bántalmazásának kilátásba helyezésével megfenyegette gyk. sértettet arra az esetre, ha a történteket bárkinek elmondaná.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: