2014/37.

Tárgyalás időpontja: 
2014. szeptember 11., csütörtök 09.00
Ügy tárgya: 
Több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények
Ügyszám: 
10.B.883/2012.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
I. em. 102. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirati tényállás szerint:

P. L. vádlott 1996. évben ismerkedett meg K. J. K. sértettel, akivel ugyanebben az évben élettársi kapcsolatot létesített, majd 2005. évben házasságot kötött.

A P. L. vádlott tulajdonát képező Veszprém, csatárhegyi ingatlanban a vádlottal és K. J. K. sértettel élt a feleség korábbi kapcsolatából született gyermeke, K. D. sértett is.

P. L. vádlott és K. J. K. sértett kezdetben harmonikus kapcsolata fokozatosan megromlott, mivel P. L. vádlott szeszes ital hatására a feleségével agresszíven viselkedett, őt több alkalommal tettleg bántalmazta, ezért eltávolodtak egymástól, majd 2008. évben el is váltak.

2010. évben P. L. vádlott és K. J. K. sértett a kapcsolatukat helyre kívánták hozni, így K. J. K. és K. D. sértettek alkalomszerűen ismét a csatárhegyi ingatlanban tartózkodtak.

P. L. vádlott ekkor folyamatos gyógyszeres kezelés alatt állt, amely mellett szeszes italt nem fogyaszthatott.

P. L. vádlott 2010. év folyamán – a gyógyszeres kezelését követően – ismét egyre több alkalommal fogyasztott szeszes italt, amelytől K. J. K. sértettel szemben egyre agresszívabbá vált, a vádlott több alkalommal meg is pofozta a sértettet.

K. J. K. sértett azonban könnyű testi sértés vétsége miatt magánindítványt nem terjesztett elő.

2010. december hónapban a Veszprém, Csatárhegyi családi házban P. L. vádlott ököllel, bal felkarján, nagy erővel, úgy ütötte meg K. J. K. sértettet, hogy ő elesett, melynek során fejét beütve elájult. Édesanyja bántalmazását a 17 éves K. D. sértett is látta, aki P. L. vádlott elé állt, hogy a további bántalmazást megakadályozza, mire a vádlott ököllel őt is halántékon ütötte, amelytől megszédült, de sérülése nem keletkezett.

2011 év során többször bántalmazta P. L. vádlott K. J. K. sértettet.

2011 májusában P. L. vádlott és K. J. K. sértett között újabb veszekedés olyan mértékben elfajult, hogy a vádlott a Veszprém, csatárhegyi ingatlanában tartózkodó K. J. K. és K. D. sértetteket az ingatlan nappalijába bezárta, oly módon, hogy az ingatlan egyetlen kijáratát képező bejárati ajtót kívülről kulcsra zárta és a kulcsot elfordítva a zárban hagyta.

A személyi szabadságától megfosztott K. J. K. sértett a szomszédban lakó H. Á. G. tanút felhívta, hogy jöjjön át és segítsen neki kiszabadulni, mivel szabadulási kísérletei nem vezettek eredményre. Fél óra elteltével P. L. vádlott az ingatlan kulcsra zárt bejárati ajtaját kinyitotta, K. J. K. és K. D. sértetteket a házból kiengedte.

P. L. vádlottnál személyiségzavar (amelyben narcisztikus vonások dominálnak), kezdődő szellemi leépülés és psyhoorganos syndroma (lelki eredetű szervi tünetegyüttes) volt megállapítható. P. L. vádlottnál elmebetegség, gyengeelméjűség, tudatzavar nem volt megállapítható sem a vizsgálat során, sem a cselekmény idejére vonatkozóan. P. L. vádlott ezen cselekményének elkövetésekor enyhe fokban korlátozott volt abban, hogy a cselekmény következményeit felismerje és ennek a felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson.

 

P. L. vádlott fenti cselekménye után K. J. K. sértett már csak alkalomszerűen találkozott Csatárhegyen a vádlottal, aki továbbra is a kapcsolatuk helyreállítására törekedett, mivel ezt K. J. K. sértett nem akarta, vádlott egyre féltékenyebb lett a sértett kollégáira, a baráti társaságban lévő férfiakra, többek között N. R. sértettre.

2011 májusa és július hónap között időszakban Mini-Para típusú gáz-riasztó pisztoly csövét K. J. K. sértett szájába tette és azzal fenyegette meg, hogy „szétlövi a fejét”, majd a támadással önként felhagyott és a pisztolyt öngyilkossági szándékkal a saját fejéhez emelte, amely szándékától végül elállt.

K. J. K. sértett elhatározta, hogy véglegesen lezár minden kapcsolatot P. L. vádlottal és többet nem találkozik vele. A sértett ezért 2011. július hónap elején összepakolta személyes tárgyainak nagy részét és elhozta a vádlott ingatlanából.

Pár nap elteltével, 2011. július 19. napján azonban K. J. K. sértett mégis találkozott a csatárhegyi ingatlanban P. L. vádlottal, amely találkozás a vádlott szeszesital fogyasztása miatt ismét veszekedéssé fajult. Mivel K. J. K. sértett nem akart tovább veszekedni, lefeküdt, azonban P. L. kirángatta az ágyból és egy konyhakést a sértett hasához tartva azzal fenyegette meg, hogy „Kidöntöm a beled!”. K. J. K. sértett lefogta az indulatos állapotban lévő P. L. vádlott kezét és könyörgött, hogy ne bántsa. A vádlott a támadással végül felhagyott, és a késsel ismét magával akart végezni, de öngyilkossági szándékától ezúttal is elállt.

P. L. vádlott ezután is több alkalommal kereste K. J. K. sértettet.

2011. július 24. napján P. L. vádlott telefonon K. J. K. sértettel azt közölte, hogy zsákba összedobálta személyes tárgyait, a zsákokat pedig az utcára kirakta, ha nem megy ki hozzá Csatárhegyre, azokkal eltorlaszolja az utcát.

K. J. K. sértett azért, hogy a vádlott tettéről bizonyosságot nyerjen, felhívta vádlott szomszédját, N. J. tanút, aki azonban nem tartózkodott Csatárhegyen. K. J. K. sértett ekkor régi ismerősét, N. R. sértettet hívta fel, aki felajánlotta a sértettnek, hogy személygépkocsijával kiviszi Csatárhegyre, ahol a Kápolna út 40. sz. alatti ingatlanában megbeszélhetik a történteket.

Eközben P. L. vádlott egy sms-t is írt K. J. K. sértettnek, amelyet azzal zárt, hogy: „Most már kezdhettek sírni, van is miért, üdv!”.

K. J. K. sértett a lakása közelében, a Veszprém, Kiskőrösi utcai ABC-nél találkozott N. R. sértettel, akivel N. R. sértett Csatárhegyen lévő hétvégi házába ment. K. J. K. sértett elpanaszolta N. R. sértettnek P. L. vádlott utóbbi hetekben történt fenyegetéseit.

Miután K. J. K. sértett megnyugodott, 19.00 óra körüli időben N. R. sértett személygépkocsijával Veszprémbe indultak. A személygépkocsit N. R. sértett vezette, K. J. K. pedig a jobb hátsó ülésen foglalt helyet.

P. L. vádlott féltékeny volt N. R. sértettre, szemmel tartotta annak csatárhegyi ingatlanát. P. L. vádlott szeszesital fogyasztást követően ily módon észlelte, hogy volt felesége, K. J. K. sértett N. R. sértett személygépkocsijába beszállt és elindultak. P. L. vádlott – azért, hogy számon kérje a sértetteket –, utánuk indult a személygépkocsijával, Mini-Para típusú gáz-riasztó pisztollyal és egy bicskával.

P. L. vádlott K. J. K. sértettet utasként szállító személygépkocsi jobb hátsó részének ütközött, majd még kétszer ütközött a sértettet szállító autóval.

Az utolsó ütközés következtében N. R. sértett személygépkocsi felborult és egy kandeláber oszlopot kidöntve állt meg.

Az ütközést követően P. L. vádlott kezében egy 10 cm pengehosszúságú zsebkéssel a kezében kiszállt, amelyet maga mellett derékmagasságban tartott a szintén kiszálló, tőle 5 méter távolságban álló N. R. sértett felé indult, miközben folyamatosan fenyegette sértetteket.

P. L. vádlott a mentők megérkezésekor szállt ki a személygépkocsiból és hagyott fel a további támadás szándékával.

K. J. K. sértett az ütközés következtében agyrázkódást, nyakrándulást és a bal boka rándulást szenvedett, amely sérülések gyógytartama 8 napon belüli.

N. R. sértett az ütközés következtében a fejtető lágyrész zúzódásos sérülését, a falcsontnak megfelelő bőrterület szekurit által okozott sérüléseit és a jobb kézhát repesztett jellegű sérüléseit szenvedte el, amely sérülések gyógytartama egyenként és összességében 8 napon belüli.

P. L. vádlott vérének alkoholszintje a cselekmény elkövetésének időpontjában 0,78 g/l (ezrelék) volt, amely nála igen enyhe fokú alkoholos befolyásoltságot eredményezett.

A N. R. sértett tulajdonát képező személygépkocsiban 1.899.000,- Ft rongálási kár keletkezett.

P. L. vádlottnál személyiségzavar (amelyben narcisztikus vonások dominálnak), kezdődő szellemi leépülés és psychoorganos syndroma (lelki eredetű szervi tünetegyüttes) volt megállapítható. P. L. vádlottnál elmebetegség, gyengeelméjűség, tudatzavar nem volt megállapítható sem a vizsgálat során, sem a cselekmény idejére vonatkozóan. P. L. vádlott ezen cselekményének elkövetésekor középfokban korlátozott volt abban, hogy a cselekmény következményeit felismerje és ennek a felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson.

P. L. vádlottat érzelmi labilitás jellemzi, főleg alkohol hatására kritikátlanná válhat. Féltékenysége rendkívül erős, cselekményét féltékenysége, indulata motiválhatta. Megindult szellemi leépülése, azonban józan állapotban gondolkodásának hatékonysága még normál övezetben található.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: