2014/22.

Tárgyalás időpontja: 
2014. május 29., csütörtök 13.00
Ügy tárgya: 
felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette
Ügyszám: 
11.B.65/2014.
Tárgyalás helyszíne: 
8500 Pápa, Fő u. 17.
Tárgyaló: 
12. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A bíróság az ügyben folytatólagos tárgyalást tart, a vádlottat és a sértett két dolgozóját már kihallgatta.


A vádirati tényállás szerint:

Vádlott 2013. december 4. napján 11,30 körüli időben a Pápa, Deák F. u. 1. sz. alatt található Kinizsi Bank Zrt. sértett bankfiókjának kiszolgáló helyiségébe ment azzal a szándékkal, hogy az ott tartózkodó alkalmazottat fenyegetéssel jogtalan eltulajdonítás végett készpénz átadására bírja rá. követelésének nyomatékosítása és az ellenállás megakadályozása érdekében a bal kezében nyitott állapotban tartott 10 cm pengehosszúságú zsebkést a pult mögött lévő alkalmazottra irányította és felszólította 20.000 Ft átadására, majd 5.000.000 Ft-ot kért tőle. A banki alkalmazott kérdésére, hogy a számlájáról szeretné-e, újra felszólította, hogy adjon neki 5.000.000 Ft-ot. Mivel a pénzt nem kapta meg. R. L. R. vádlott odalépett a pénztárnál álló másik banki alkalmazotthoz és a kezében tartott kést felé irányítva őt is felszólította 5.000.000 Ft átadására. A vádlottól 50-60 cm távolságra lévő alkalmazott hátralépett és kijelentette, hogy nem tud pénzt adni. Ismételten felszólította őt a vádlott 5.000.000 Ft átadására, majd meghallva, hogy az előzőleg megfenyegetett alkalmazott hátrakiáltott férfi kollégájának és tőle segítséget kért, kifutott a bankból.

A bűncselekmény elkövetéséhez használt kést a vádlott Pápán, az Ady sétányon elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edénybe dobta, ahonnan az lefoglalásra került.

Vádlott előzetes letartóztatásban van.


A bíróság ezen a határnapon a Kinizsi Bank fiókjában helyszíni tárgyalást tart.

A helyszíni tárgyalás várhatóan 14,00 óráig fog tartani. Ezt követően folytatódik a bizonyítási eljárás és ítélet meghozatala várható.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: