Fegyházbüntetésre ítélte a bíróság nőt, aki volt szeretője családi házát az éj leple alatt próbálta meg felgyújtani

A Veszprémi Törvényszék előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több ember, részben tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt nyolc év fegyházbüntetésre és nyolc év közügyektől eltiltásra ítélte azt a 49 éves nőt, aki 4 éven át tartó, titkolt kapcsolatának megszakadása, és szeretőjének közelgő esküvője miatti elkeseredésében 2 évvel ezelőtt megpróbálta felgyújtani az akkor 29 éves férfi családi házát úgy, hogy a sértett és családja bent aludtak az ingatlanban. A bíróság az ítéletében megállapította, hogy a vádlott a büntetésből feltételes szabadságra nem bocsátható, kötelezte továbbá a vádlottat a büntetőeljárás során felmerült, több mint ötmillió forintos bűnügyi költség megfizetésére.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott tudomással bírt arról, hogy 2021. július 15-ére virradó éjjel a szeretője (akivel 4 éven át folytatott titkos viszonyt), annak kiskorú lánya, valamint szintén kiskorú nevelt fia otthon tartózkodik. Ehhez képest úgy alakult, hogy a férfi 28 éves élettársa sem ment aznap éjjel dolgozni, ezért ő is otthon tartózkodott. A két felnőtt sértett, valamint a 4 éves, kiskorú sértett a ház utcafrontra néző hálószobájában, míg a 11 éves, kiskorú sértett a ház hátsó részében lévő szobájában aludt. A vádlott elkeseredettségében – a férfi sértett iránta tanúsított lankadó érdeklődése miatt, valamint azért, mivel a férfi és az élettársa házasságkötésének időpontja is közeledett, amelyben őt még közreműködésre (sütemények sütésére) is felkérték, amelyet végül nem vállalt el – 2021. július 15. napján 0.00 óra és 01.00 óra közötti időben a sértettek családi házához ment, hogy azt felgyújtsa.

A vádlott a ház felgyújtását előre megtervezte, ezért a tűzgyújtáshoz szükséges eszközöket és az égés gyorsítására alkalmas folyadékokat vitt magával, valamint arcát szájmaszkkal, míg fejét csuklyával álcázta, ilyen módon bement a ház nyitott kapuján keresztül az udvarra úgy, hogy egy utazótáskát és egy zöld színű textil bevásárló táskát vitt magával. A vádlott a cselekmény véghezvitele érdekében az utazótáskába előzetesen berakott egy kalapácsot, egy gáztűzhely öngyújtót, egy pár kesztyűt, több gyerekruhát, három palackot, bennük biodízel gázolajjal, egy szórófejes palackot, benne motorbenzinnel, valamint a táskában elhelyezte a saját kulcscsomóját. A vádlott előzetesen a textil bevásárló táskába tett 2 darab öngyújtót, egy zseblámpát, egy szikét, egy gyufásdobozt és egy palackot, benne biodízel gázolaj és motorbenzin keverékével.

A vádlott az udvaron a magával vitt ruhadarabok közül néhány darabot átitatott égésgyorsító folyadékkal, majd azokat egy fém fejű lombseprűre helyezte, meggyújtotta és az égő ruhákkal megközelítette a ház tetőszerkezetét. A vádlott először az égésgyorsító anyaggal átitatott égő ruhaneművel meggyújtotta az épület udvar felőli hátsó sarkánál a tető fa takarólécét, ezt követően az épület középső részéhez ment, ahol a lombseprűre tűzött, égésgyorsító folyadékkal átitatott lángoló ruhaneművel meggyújtotta a ház bejárati ajtaja feletti féltető tartó falécének felső szélét, azonban ezeken a helyeken nem sikerült lánggal történő égést előidéznie; az így gyújtott tüzek hamar elaludtak.

Ezt követően a vádlott az udvaron a lombseprűre tűzött, égésgyorsító anyaggal átitatott, lángoló ruhaneművel a fürdőszoba ablaka alá állt, ahol a fa tetőléc alsó részét meggyújtotta. Miközben a vádlott a fenti módon megpróbálta lángra gyújtani a ház fürdőszobája feletti tetőlécet, a nő sértett – lámpagyújtás nélkül – bement a fürdőszobába, és észlelte, hogy kívülről az ablaknál lángok csapnak fel, ezt követően elfutott a bejárati ajtóhoz, majd azt kinyitva látta, hogy a vádlott elbújt az udvaron, a ház falával párhuzamosan, a mosdóablak alatt parkoló személygépkocsi mögé, azonban a vádlott személyazonosságát ekkor még nem tudta megállapítani.

Ekkor a nő sértett kiabálva felébresztette élettársát, aki felkelt és kiment az udvarra. A sértettek az udvaron felszólították a személygépkocsi mögött rejtőző vádlottat, hogy jöjjön elő, amelynek a vádlott nem tett eleget, ezért a férfi sértett – kezében egy felmosófával – megközelítette a gépkocsit. Ekkor a vádlott – azért, hogy elterelje a sértettek figyelmét és elmenekülhessen – az autó mögül, a még mindig nála lévő, előzőleg a gyújtogatáshoz használt lombseprűt a ház irányába dobta, majd ellentétes irányba a nyitott kapuajtón keresztül kifutott az utcára. A sértettek ekkor a vádlott után futottak és őt az utcán, a ház előtti kocsibejárón elfogták, majd a nő sértett telefonon bejelentést tett a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére, majd a sértettek a rendőrök helyszínre érkezéséig visszatartották a vádlottat, amely idő alatt a csuklyát és a maszkot leszedték róla, így felfedték személyazonosságát.

A vádlott a tűzgyújtással 30 000 forint rongálási kárt okozott a sértetteknek.

A vádlott a ház tetőszerkezetének felgyújtását a fenti módon három helyen megkísérelte, amelynek következtében a tetőlécek és az előtető tartóléce parázslással égtek, azonban – a cselekmény folytatásának hiányában – az izzások maguktól kialudtak. Amennyiben a vádlottnak sikerült volna hosszan tartó égést elérnie az általa begyújtott tetőlécen, úgy magatartása következtében a tetőszerkezet rövid időn belül lángra kapott volna, és az égés az épület egészére kiterjedt volna, amely a bent alvók halálához vezethetett volna. Mindezt a nő sértett szerencsés véletlennek köszönhető felébredése és közbeavatkozása akadályozta meg.

A vádlott mindvégig tagadta a cselekmény elkövetését; előadása szerint, noha ezt előre nem beszélték meg, szexuális együttlét céljából látogatta meg aznap éjjel a szeretőjét, mivel úgy tudta, hogy annak élettársa éjszakai műszakban dolgozik. A vádlott vallomása szerint, amikor odaért, látott valakit elszaladni a hátsó kert irányába. A szerszámokkal, ruhákkal és égésgyorsító folyadékokkal teli táskát pedig védekezése szerint azért vitte magával menekülésekor, mivel azt az udvaron megtalálta, abba belenyúlt, és nem akarta, hogy az ujjlenyomatai alapján esetleg fény derüljön a férfi sértettel folytatott titkos viszonyára.

A bíróság a fenti védekezést nem fogadta el, egyebek között azért, mivel az égésgyorsítókat tartalmazó üdítőitalos palackok szájáról és kupakjának belsejéről a vádlott DNS-ét azonosították a szakértők.

Az ítélettel szemben az ügyész súlyosításért, míg a vádlott felmentésért, védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentett be fellebbezést, így az ítélet nem jogerős; másodfokon a Győri Ítélőtábla jár el.

A bíróság elutasította a tavaly szeptember óta (a korábbi megnevezés szerinti „házi őrizettel” azonos tartalmú) bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló vádlott letartóztatásának elrendelésére irányuló ügyészi indítványt, és fenntartotta a vádlott bűnügyi felügyeletét. Ezen döntéssel szemben az ügyész jelentett be fellebbezést, amelynek nincs halasztó hatálya, így annak elbírálásáig a vádlott továbbra is a sértettektől mintegy 40 kilométernyi távolságra lévő ingatlanra és a hozzá tartozó bekerített helyre korlátozott bűnügyi felügyeletben marad.

Veszprém, 2023. június 15.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály