Első fokon elmarasztalta a bíróság a több mint százmillió forintos pénzmosás egyik ügyvéd vádlottját

A Veszprémi Törvényszék négy év fogházbüntetésre és 200.000 forint pénzbüntetésre ítélte az ügy IV. rendű vádlottját, akivel szemben különösen nagy értékre, ügyvédként elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. A bíróság ítéletével a vádlottat négy évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, továbbá ugyanennyi időre az ügyvédi foglalkozástól is, valamint vele szemben 1.700.000 forint vagyonelkobzást rendelt el.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a büntetőügy II. rendű és a IV. rendű vádlottjai a Fejér Megyei Ügyvédi Kamaránál bejegyzett ügyvédek voltak, akik bűncselekmények elkövetése céljából – az I. rendű és II. rendű, illetve a VI. rendű vádlottak rábírására névleges ügyvezetőkkel létrehozott – fiktív cégek alapításában, név-változtatásában, illetve ezek előkészítésében ügyvédként vettek részt.

Az I. rendű és a II. rendű vádlottak a 2020 nyarától 2021. június 8. napján foganatosított elfogásukig terjedő, közel egy éves időszakban – a III., a IV., az V., a VI., a VII. és a VIII. rendű vádlottak bevonásával – illegális tevékenységből, ún. „számlaeltérítéses” csalásból eredő pénzösszegek megszerzésében vettek részt. Az I. rendű vádlott és a vele közvetlen kapcsolatban lévő II. rendű vádlott közösen határozták meg, hogy a csalás folytán érkezett pénzt eredetleplezési céllal milyen fiktív jogcímeken, milyen további számlákra utalják át, vagy készpénzfelvételre kerüljön sor.

A IV. rendű vádlott a cégalapításon túlmenően is közreműködött a fenti cselekményekben: hozzájárult ahhoz, hogy az ügyvédi letéti számlájára közel 52 millió forint összegű, a fenti bűncselekményből származó pénzt utaljanak, amelyet azután készpénzben felvett, majd azt II. rendű vádlott részére átadta. II. rendű vádlott ebből 1.700.000 forintot adott vissza a IV. rendű vádlottnak a bűncselekményben való közreműködéséért, így a letéti számlája rendelkezésre bocsátásáért, valamint a bűncselekmények elkövetéséhez felhasznált cégekkel kapcsolatos ügyvédi eljárásért.

A büntetőügy IV. rendű vádlottja az előkészítő ülés során beismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, továbbá lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így az ő vonatkozásában a bíróság ítéletet hozott. A többi vádlott tekintetében a büntetőeljárás elsőfokon tovább folytatódik.

Az ítélettel szemben a IV. rendű vádlott és védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést, így az nem emelkedett jogerőre, másodfokon a Győri Ítélőtábla jár el.

Veszprém, 2023. február 28.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály